Академиялық ұтқырлық

2011 жылы 20 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің №152 бұйрығына сәйкес, информатика кафедрасында академиялық ұтқырлық бағдарламасы жүргізіледі. 
 Академиялық ұтқырлық – бұл өз оқу орнының кредиттік оқыту жүйесіне сәйкес міндетті қайта тапсыру білім алушылар үшін белгіленген тәртіппен белгілі бір уақыт аралығында (семестр, жыл) студенттің басқа оқу орнына ауысуы (шетелде немесе өз елінде)
 Академиялық ұтқырлықтың мақсаты: әлемдік білім беру кеңістігіне ену. 

 Күтіліетін нәтиже: Болон процесінің 2020 жылға дейін академиялық модельдеуді дамыту мақсатында көрсетілген көрсеткіштері орындалады. Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстары ұлғайтылады, кафедраның профессорлық және оқытушылық құрамының ғылыми-зерттеу жұмысын нығайтады.
Қажетті ақпарат:
Академиялық ұтқырлық ішкі (ел ішінде) және сыртқы (халықаралық) болып бөлінеді. Сыртқы академиялық ұтқырлық – қызметкерлер мен зерттеуші-оқытушылардың білім мен тәжірибесімен алмасу, шығармашылық дамыту үшін шетелдік жоғары оқу орнына оқуға бару.

Ішкі академиялық ұтқырлық – Қазақстанның жетекші оқу орындарында оқытушы-зерттеушілер мен қызметкерлер және студенттердің білімін жаңарту. 
Басқа жоғары оқу орнында академиялық ұтқырлықты өту үшін қажетті құжаттар тізімі: 
1.Ректордың атына

2.Кафедра меңгерушісінің ұсыныс хаты 
3.Жеке куәліктің көшірмесі, 3х4 фотосурет (2дана)
4.Оқу жоспары
5.Жеке оқу жоспары 
6.Сынақ кітапшасы 
7.Транскрипт 
8.Денсаулығы жөніндегі анықтама 
9. Анықтама (оқу орнында оқитыны туралы)
2011-2012 оқу жылынан бастап информатика кафедрасының студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасының аясында Қазақстанның жоғары оқу орындарына жіберіледі.

 2011-2012 оқу жылы

1

Аширбекова Алма

5В011100-«Информатика»

3 курс 6 семестр

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 2013-2014 оқу жылы

1

Оргара Тогжан

5В011100-«Информатика»

3 курс 5 семестр

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

2

Куланбаева Нурым

5В011100-«Информатика»

3 курс 5 семестр

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

  2014-2015 оқу жылы

1

Тастаева Айгерим

5В011100-«Информатика»

3 курс

6 семестр

Тараз мемлекеттік педагогикалық институты

   2016-2017 оқу  жылы

1

Жумагазина Жансая

6-семестр

5В011100 – «Информатика»

Костанай мемлекеттік педагогикалық институт

   2017-2018 оқу жылы

1

Касымова Акбота

7-семестр

5В011100 – «Информатика

Университет. Кирилла и Мефодия в г. Трнава (Словакия)

2

Назарбек Мақсат

6-семестр

5В011100 – «Информатика

Костанай мемлекеттік педагогикалық университеті

  2018-2019 оқу жылы

1

Тобағабыл Аружан

6-семестр

5В011100 – «Информатика

Silkway халықаралық университеті

2

Салахиддинова Динора

6-семестр

5В011100 – «Информатика

Silkway халықаралық университеті