Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық

  ЖОО құрылған сыртқы әлеуметтік-экономикалық орта, жоо білім алушыларға ББ жекелеген пәндердің бағдарламасының жетекші университеттерінде академиялық ұтқырлық шеңберінде игеруге мүмкіндік береді.
   АрқПИ да Академиялық ұтқырлық Болон процесі және ұйымдастыру туралы ережесі арқылы ғылыми Кеңестің отырысында бекітілген хаттама № 2, 26 қыркүйек, 2012 жыл Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының академиялық ұтқырлық ережелерін ескере отырып жүргізіледі.

2019-2020 оқу жылы

1

Топина М.А.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019

2

Мұратова А.Б.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019

3

Омаров Т.А.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019

4

Ержан Ж.Н.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019

5

Құсан Ш.С.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019

6

Қаршыға М.Ж.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019

7

Балтабаева А.К.

4 курс 5В011900 "Шетел тілі: екі шетел тілі"

Университет Жешува

Польша

15.09.2019