Ашық білім беру ресурстарын пайдалану

Шет тілі: екі шетел тілі, орыс тілі және әдебиеті, орыс тілін оқытпайтын орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша қашықтықтан оқыту келесідегідей ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілген:

АрқМПИWeb-ресурсы

 

Электронды кітапхана

- АрқМПИ (api.kz) арнайы сайты

- Студенттің жеке кабинеті

- Қашықтықтан оқыту сайты

- Ішкі жоғары оқу орнының порталы

 

- Электронды каталог (api.kz)
- АИБС Ирбис 64 жүйесі
- РМЭБ кіру мүмкіндігі
-  Thomson Reuters кіру мүмкіндігі
- SCOPUS кіру мүмкіндігі
- Elsevier кіру мүмкіндігі
- «АрқМПИ Электрондыкітапхана» бағдарламасы
- Ресей (Санк-Петербург)«Лань» баспа ресурсына кіру мүмкіндігі
- Басқа да кітапханалар мен ұйымдардың ақпараттық ресурстарына кіру мүмкіндігі

Оқу барысында видеолекциялар қолданылады, олар жоспарға сәйкес жазылады және MOОDLЕ бағдарламасында студенттер үшін қол жетімді. Міндетті пәндер бойынша видеолекциялар дайындалды:

Оқытушының аты-жөні, лауазымы

Пән атауы

Бейнедәріс тақырыбы

Орындалу мерзімі

1

Аға оқытушы

Абдрашитова Р.А.

«История русской литературы 19века»

Русская литература первой трети 19 века

Творчество В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова.  И.А. Крылова

10.09.2018 ж

2

Поэты пушкинской поры.

17.09.2018 ж

3

Драматургия первой трети 19 века. Творчество А.С. Грибоедова

22.09.2018 ж

4

Творческая биография и личность  М. Лермонтова

1.10.2018 ж

5

Творческая биография Н.В. Гоголя и личность писателя

8. 10.2018 ж

6

Биография и творческая эволюция писателя А.И. Герцена

15. 10.2018 ж

7

История русской литературы 2 половины 19 века

 

22. 10.2018 ж

8

Биография и творчество А.А. Фета

29. 10.2018 ж 

9

Биография и творчество Н.А.Некрасова

 

5.11.2018 ж

10

А.Н. Островский

 

12.11.2018 ж

11

И.С.Тургенев

 

19. 11.2018 ж

12

Личность и творческая биография М.Е. Салтыкова-Щедрина

26. 11.2018 ж 

13

Личность и творческая биография Ф.М. Достоевского

3.12.2018 ж

14

Л. Н. Толстой

10. 12.2018 ж

15

 

 

Биография и творчество А. П. Чехова

17. 12.2018 ж  

Мамандықтың оқу-әдістемелік материалдармен, электронды және магнитті тасымалдағыштардағы қамтамасыз етілуі

Мамандықтардын атауы

Пәндер саны

сандық тасымалдағышта оқу-әдіст. материалдармен қамтамасыз етілген пәндер саны

қамтамасыз етілген %

 
 

1

Орыс тілін оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет

49

37

76

 

2

Шетел тілі: екі шетел тілі

46

35

76

 

3

Орыс тілі мен әдебиеті

49

41

84