Ашық білім беру ресурстарын пайдалану

Ашық білім беру ресурстарын пайдалану
Оқу-білім ортасын модернизациялау

Оқу-білім ортасын модернизациялау мақсатында кафедра оқытушылары қашықтықтан оқыту технологиясы үшін бейне дәрістерді әзірлеп жазады.
2014-2015 оқу жылы - 35 профессор-оқытушылар құрамы бейнедәрістер
2015-2016 оқу жылы – 44 профессор-оқытушылар құрамы бейнедәрістер
2016-2017 оқу жылы -40 профессор-оқытушылар құрамы бейнедәрістерді жоспарлады.
2017-2018 оқу жылы - 11 профессор-оқытушылар құрамы бейнедәрістер
2018-2019 оқу жылында Дене ынықтыру және спорт кафедрасының профессор - оқытушылар құрамының бейне дәріс кестесі

2019-2020 оқу жылында – 11 профессор - оқытушылар құрамының бейнедәрістері

2020-2021 оқу жылында  Дене ынықтыру және спорт кафедрасының профессор - оқытушылар құрамының бейне дәріс кестесі

Пәні

 

Тақырыбы

 

Түрі

 

Оқыту тілі

 

Тыңдаушылар категориялары

 

Көлемі

 

Мерзімі

 

Өткізу орны

 

Жауапты

 

Дене   шынықтыру мен     спорт менеджменті

 

Дене мәдениеті және спорт менеджментіне кіріспе

Видео

дәріс

қаз

Студенттер

15

5 қазан 2020 ж

222 ауд

Аға оқытушы, магистр

Култанов Д.Т.

 

Басқарудың қажеттілігі мен мәні

12 қазан 2020 ж

Менеджер этикасы және әлеуметтік ролі

19 қазан 2020 ж

Спорттық демеушіліктің мақсаты

26 қазан 2020 ж

Демеуші мен спорттық ұйым арасындағы байланыс

02.11.2020 ж

Дене мәдениеті және спорттағы еңбектің төленуі

9.11.2020 ж

Спорттық ұйымдардағы қаржы ресурстары

16.11.2020ж

Қаржы бақылауы

 

23.11.2020 ж

Спорттағы кәсіпкерлік қызметтің үш бағытта жүргізілуі

30.11.2020 ж

Іскерлік қарым-қатынастардың техникасы

7 .12.2020 ж

Басқарудағы лидерлік

 

11.12.2020 ж

 

Менеджерлер мен әкімдер және Менеджерлер мен лидерлер

14.12.2020 ж          

 

Басқарудағы лидерліктің негізгі сипаттамалары

18.12.2020 ж

 

Ресми (формалды) және бейресми (формалды емес) лидерлік                                   

21.12.2020 ж         

 

Шешімдерді қабылдау

25.12.2020 ж         

 

Пәні

Тақырыбы 

Түрі 

Оқыту тілі

Тыңдаушылар категориялары 

Көлемі 

Мерзімі

Өткізу орны

Жауапты

 

Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы пәні бойынша)

 

Оқытудың әдістері,  сабақ өткізудің әдістері, құралдары және міндеттері

Видео

дәріс

қаз

Студенттер

13

5 қазан 2020 ж

222 ауд

Аға оқытушы, магистр

Толегенов Т.

 

Жеңіл атлетика сабағын ұйымдастыру формалары

12 қазан 2020 ж

Мектеп бағдарламасы бойынша гимнастикалық жаттығулардан білім берудің теориялық және әдістемелік негіздері

19 қазан 2020 ж

Гимнастикалық жаттығуларды үйретудің әдіс- тәсілдері

26 қазан 2020 ж

Мектептегі баскетболды оқыту әдістемесінің ерекшеліктері.

02.11.2020 ж

8-9 сыныптарда баскетбол оқыту әдістемесі.

09.11.2020 ж

Волейбол ойын әрекеттеріне үйрету әдістемесі. Үйрету барысындағы  педагогикалық қағидаттар мен ережелер

16 қараша 2020ж

Волейболдан сабақ өткізу әдістемесі және оны ұйымдастыру

23.11.2020 ж

Мектепте шаңғыға үйрету. Сабақ өткізетін жерді таңдау және дайындау

30.11.2020 ж

Сапта және орында тұрып бұрылудың негізгі техникасын және әдістемесін үйрету.

7.12.2020 ж

Жүзумен шұғылдану барысында балаларда қимыл қозғалыс қасиеттерін қалыптастыру

11.12.2020 ж

 

Әр түрлі жас топтарында жүзу тәсілдерінің техникасы

14.12.2020ж           

Электронды оқулықтар:
2015-2016 оқу жылы – Профессор-оқытушылар құрамында 1 электоронды оқулық 

2016-2017 оқу жылы - Профессор-оқытушылар құрамында 2  электоронды оқулық 
2017-2018 оқу жылы - Профессор-оқытушылар құрамында 2  электоронды оқулық 
2018-2019 оқу жылы - Профессор-оқытушылар құрамында  3  электоронды оқулық 
2019-2020 оқу жылы - Профессор-оқытушылар құрамында  3  электоронды оқулық 
Қашықтықтан оқытуға әзірленген оқу-әдістемелік кешендер: 5В010800 «Дене шынықтыру және спорт»:
2015-2016ж.ж. 23 ОӘК – 100%
2016-2017 ж.ж. 28 ОӘК - 100%
2017-2018 ж.ж. 30 ОӘК - 100%
2018-2019 ж.ж. 32 ОӘК - 100%
2019-2020 ж.ж. 44 ОӘК - 100%
5В010800,6В01403 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының факультет, институт көлемінде өткізген ашық сабақтары қашықтықтан оқыту студенттеріне арнап, дискіге жазылған.