Ашық білім беру ресурстарын пайдалану

Физика және математика кафедрасының 2020-2021  оқу жылына арналған бейнедәрістер жоспары

Оқытушының аты-жөні, лауазымы

Пән атауы

Бейнедәріс тақырыбы

Орындалу мерзімі

1

Абрахманова Мирамкул Турганбаевна

аға оқытушы магистр

Стереометрия курсынан есептер шығару әдістемесі

Түзулер мен жазықтықтардың параллельдігі

11.01.2021

2

Түзулер мен жазықтықтардың перпендикулярлығы

12.01.2021

3

Кеңістіктегі декарттық координаталар және векторлар

13.01.2021

4

Көпжақтар

14.01.2021

5

 Айналу денелері

15.01.2021

1

Аубакирова Асель Аубакировна

аға оқытушы магистр

Білім берудегі жаңа технология

Оқудағы Кембридж тәсілінің теориялық негіздері. Мұғалім ұстамы.Табысты оқыту мен құзырлы  мұғалім.

11.01.2021

2

Оқыту мен оқудағы  жаңа тәсілдер

12.01.2021

3

Ынтымақтастық пен өзара әс-әрекеттегі жұмыс

13.01.2021

4

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу

14.01.2021

5

Оқытуды басқару  және көшбасшылық

15.01.2021

1

Сабитбекова Гулмира

аға оқытушы, магистр

Математикалық талдау

Көп айнымалы функциялар. Дербес туындылар. Күрделі функцияның туындысы

26.10.2020

2

Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар

27.10.2020

3

Бірнеше айнымалы функцияның экстремумы

28.10.2020

4

Екі еселі интегралдар

29.10.2020

5

Үш еселі интегралдар

30.10.2020