Ашық білім беру ресурстарын пайдалану

Оқу-білім ортасын модернизациялау мақсатында кафедра оқытушылары қашықтықтан оқыту технологиясы үшін бейне дәрістерді әзірлеп жазады.
2015-2016 о.ж. – 15 профессор-оқытушылар құрамы бейнедәрістер
2016-2017 о.ж. -16 профессор-оқытушылар құрамы бейнедәрістер
2017-2018 оқу жылына аға оқытушы М.Қ.Байсеңгіровтің «Бейнелеу өнері теориясы және тарихы» пәнінен 15 дәріс оқылды.
2018-2019 оқу жылына аға оқытушы Қ.С.Жарасқановтың «Академиялық живопись» пәнінен 15 сағат дәріс оқылды.
2019-2020 оқу жылына аға оқытушы Қ.С.Жарасқановтың «Сурет» пәнінен 15 сағат дәріс оқылды.
2020-2021 оқу жылына аға оқытушы М.С.Бегалованың «Музыкалық психология» пәнінен 15 сағат дәріс оқу жоспарланды

Оқытушының

аты-жөні

Пән атауы

Бейнедәріс тақырыбы

Орындалу мерзімі

1

 

Аға оқытушы

Бегалова М.С.

Музыкалық психология

Музыкалық психология пәні. Музыкалық психологияның және музыкалық оқыту психологиясының пән ретіндегі қалыптасуы мен структурасы - 2 сағат.

Ақпан

І апта

2

 

Музыкалық-психологиялық білімдер мен түсініктердің дамуының негізгі тенденциялары, бағыты - 2 сағат.

Ақпан

ІІ апта

3

Музыкалық сананың психологиялық жүйелері мен механизмдері (ойлаудың түрлері) - 2 сағат.

Ақпан

ІІІ апта

4

 Музыкалық сезім және қабылдау процестері - 2 сағат.

Наурыз

І апта

5

Музыкалық білім жүйесінің аспектілері: жеке тұлғалық, социомәдениеттік, гностикалық - 2 сағат.

Сәуір

І апта

6

Жеке және топ сабақтары. Олардың ерекшеліктері - 3 сағат.

Сәуір

ІІ апта

7

Қазақтың музыкалық оқытуындағы ауызекі дәстүрі - 2 сағат.

Сәуір

ІІІ апта

Электронды оқулықтар:
2016-2017 о.ж.- Профессор-оқытушылар құрамы әзірлеген 2 электоронды оқулық
2017-2018 о.ж.- Профессор-оқытушылар құрамы әзірлеген 2 электоронды оқулық
2018-2019 о.ж. – Профессор-оқытушылар құрамы әзірлеген 2 электоронды оқулық
2019-2020 о.ж. – жоспарланған жоқ
2020-2021 о.ж. - жоспарланған жоқ

Қашықтықтан оқытуға әзірленген оқу-әдістемелік кешендер:
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу»:
2015-2016ж.ж. 2 ОӘК – 100 %
2016-2017 ж.ж. 8 ОӘК – 100 %
2017-2018 ж.ж. 18 ОӘК - 100 %
2018-2019 ж.ж. 21 ОӘК - 100 %
2019-2020 ж.ж. 23 ОӘК – 100 %
2020-2021 ж.ж. – 71 ОӘК – 100 %
5В010600 «Музыкалық білім»:
2015-2016 ж.ж. 32 ОӘК - 100%
2016-2017 ж.ж. 28 ОӘК - 100%
2017-2018 ж.ж. 25 ОӘК - 100%
2018-2019 ж.ж. 32 ОӘК - 100 %
2019-2020 ж.ж. – 24 ОӘК - 100%
2020-2021 ж.ж – 92 ОӘК - 100%
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» және 5В010600 «Музыкалық білім» ББ факультет, институт көлемінде өткізген ашық сабақтары қашықтықтан оқитын студенттер үшін дискіге жазылған.