Ашық білім беру ресурстарын пайдалану

6В01201-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу», 6В01301-«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» және 6В01202- «Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі және педагог-психолог» мамандықтары бойынша ашық білім беру ресурстарын қолдану

Оқу мен білімді жаңғырту мақсатында кафедра қашықтан оқытудың бейне дәрістерін дайындау және жазу жұмыстарымен айналысады. Тренинг барысында жоспарға сәйкес жазылған және MOODLE бағдарламасында оқитын студенттерге қол жетімді видео лекциялар қолданылады.
«Педиатрия негіздері және мектеп гигиенасы» (Жандилдина Р.Е.), «Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста» (Жунусова Р.К.), «Дошкольная педагогика», «Методика развития речи детей дошкольного возраста (Темирханова К.Ш., Шайменова Л.С.), «Формирование элемантарных математических представлении у детей дошкольного возраста» (Жандилдина Р.Е., Жунусова Р.К.), «Детская психология», «Педагогическая диагностика» (Жандилдина Р.Е., Шайменова Л.С), «Методика казахского (русского) языка» (Даулетова А.С., Жунусова Р.К.), «Методика обучения познания мира» (Кара А.Б.), «Детская литература» (Дуйсебекова А.Е.), «Семейная педагогика» (Жунусова Р.К.), «Педагогическое мастерство» (Умбетова М.Ж.), «Дене тәрбие теориясы мен әдістемесі» (Жандилдина Р.Е.) пәндерінен видео дәрістер бар.
Институт оқу үдерісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін, оның ішінде студенттерге арналған желілік тестілеу жүйесін, студенттер туралы ақпаратты қамтитын «АИСПлатонус» электрондық жүйесі, академиялық көрсеткіштері, пәндердің оқу жоспары, студенттік кеңсе www.api.kz сайтында орналасқан электронды каталог, электронды кітапхана, оның ішінде кітаптар, оқулықтар, оқу құралдары, лекциялар және оқу процесіне арналған басқа да материалдар кіреді.

2020-2021 оқу жылында бейне дәріс өткізу жоспары

Оқытушының

аты-жөні, лауазымы

Пән атауы

Бейнедәріс тақырыбы

Орындалу мерзімі

1

PhD доктор, доцент Оспанбекова М.Н.

Математиканы оқыту әдістемесі

Дәріс 1. «Математиканы оқыту әдістемесі» - ғылым және оқу пәні

 

 

Қазан

2020ж.

Дәріс 2. Бастауыш мектептегі  математиканың ғылыми-әдістемелік негізі ретіндегі пәннің сипаттамасы

Дәріс 3. Бастауыш сыныптарда математиканы оқытуды ұйымдастыру

Дәріс 4-5. «Сандар және өлшемдер (сандармен амалдар қолдану)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 6-7. «Сандар және өлшемдер (сандармен амалдар қолдану)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы: «ерекше» және кестелік жағдайлар; ауызша және жазбаша жағдайлар

Дәріс 8 «Сандар және өлшемдер» (Шамалар және өлшем бірліктер)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Қараша 2020ж

 

9-10 «Алгебра элементтері» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы. «Геометрия элементтері» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы

Дәріс 11-12 «Математикалық модельдеу (жай есептер және оларды шешу)» мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы. «Математикалық модельдеу (құрама есептер және оларды шешу)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 13. «Математикалық модельдеу (есептерді модельдеу)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 14. «Математикалық модельдеу (математикалық тіл)»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

Дәріс 15. «Жиын. Логика элементтері»  мазмұндық-әдістемелік желі материалдарын оқыту технологиясы.

2

а.о., магистр

Омарова Д.К

 

Ағылшын  тілін оқыту әдістемесі

Ағылшын тілін оқытудың мақсат, міндеттері

Қазан 2020ж

Ағылшын тілін оқыту мазмұны

Ағылшын тілін оқытудың әдістемелік қағидаттары

Ағылшын тілін оқытудың әдіс-тәсілдері

Ағылшын тілін оқыту құралдары

Ағылшын тілін оқыту технологиялары

Тыңдауды оқыту

Тыңдауды оқытуда қолданылатын жаттығулар мен ойындар

Сөйлеуді оқыту

Қараша 2020ж

Сөйлеуді оқытуда қолданылатын жаттығулар мен ойындар

Оқуға үйрету

Бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдысын қалыптастыру жолдары

Жазуды оқыту

Ағылшын тілін оқытуда дидактикалық ойындарды пайдалану

Бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқытуды жоспарлау

3

 

 

 

а.о., магистр

Дуйсекова А.А.

 

 

Қызықты математика

Қызықты математика  оқу пәні ретінде

Қазан 2020ж

Мектепке дейінгі мекемедегі қызықты математика  пәнінің мазмұны мен маңыздылығы

Қызықты математикаға арналған оқу-әдістемелік және басқа оқыту құралдарына сипаттама                 

Қызықты математиканы оқыту нәтижелерін бақылау және диагностикалау

Қызықты математиканы оқытуда қолданылатын дидактикалық ойындар  мен ойын технологиясы

Қызықты математиканы оқытудағы логикалық тапсырмалардың сипаттамалары

Қазан 2020ж

Логика сабақтарында ұсынылатын есептер мен жаттығулардың мазмұны      

Балабақшадағы логика сабағының жұмыс жасау моделі

Қызықты математика пәнінен ұйымдастырылған  оқу іс-әрекетінде танымдық–жобалық іс-әрекет  технологиясын қолдану

Қызықты математика пәнінен жүргізілетін ТРИЗ технологиясы негізделген шығармалық тапсырмалар  

 Қызықты математиканы оқыту барысында баланың іс-әркетін басқарудың қазіргі жаңа технологиялары 

 

Қараша 2020ж

Ойын арқылы балалардың математикалық білім-білік дағдыларын қалыптастыру

Шектес жиындарды бірлік айырмашылықтары бар нәрселерді салыстыра білу

Қызықты математика

арқылы бүтінді  бөлікке бөлудің арифметикалық тәсілдері

     Қызықты математика арқылы заттың шамасына қарай салыстыру 

 Қызықты математиканы оқыту барысында баланың іс-әркетін басқарудың қазіргі жаңа технологиялары