Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

  Білім беру бағдарламаларының мазмұны сәйкес келеді Арқмпи Ы.Алтынсарин атындағы мамандықтар бойынша 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі, 5ВО11800 - Орыс тілі мен әдебиеті, 5ВО12200-Орыс тілін оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет міндетті білім беру стандарттарына. ББ миссиясына сәйкес және құрылған тұтынушылық сұраныс негізге ала отырып, ерекшелігін және академиялық топ бойынша маманрдықтар,5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі, 5ВО11800 - Орыс тілі мен әдебиеті, 5ВО12200- Орыс тілін оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет оқыту. Білім беру бағдарламасы студенттер үшін бағытталған сапалы кәсіптік білім қалыптастырады, рухани және адамгершілікке тәрбиелеу, саналы азамат қоғам мүмкіндік беретін толық меңгеру мазмұны кәсіби қызметтің үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын.
   Білім беру бағдарламасының мақсаты-дайындау бойынша бакалавриат мамандықтары бойынша 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі, 5ВО11800 - Орыс тілі мен әдебиеті, 5ВО12200- Орыс тілін оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет мектептердегі:
-Ұлтшыл, Өзара түсіністік Қазақстан республикасы халықтарының тәрбие құрметтеу рухында тәрбиелеу, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрге байланысты.
-Қалыптастыру әмбебап адами және әлеуметтік-жеке құндылықтар. Қалыптастыру, этикалық, құқықтық мәдениетті және ойлау мәдениетін.
- Тілдік дайындық бакалавры.
- Қазіргі заманғы ғылыми концепциялар мен жетістіктер, жалпы лингвистика және әдебиет, терең зерделеу, әдістемелік мәселелерін қазақ тілі мен әдебиеті.
-Базалық білімі, дағдылары мен қабілеттерін дамыту үшін қажетті кәсіби қызметі.
Оқу бағдарламасы мамандықтары бойынша бакалаврлар дайындаудың 5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті, 5В011900 – Орыс тілін оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет мектептердегі негізделген модульдік көзқарасқа негізделген типтік оқу бағдарлама, 2014 ж ҚР Білім және Ғылым Министрлігі бекіткен.
   Модульдік жоспары 2017-2018 оқу жылы
  Модульді оқу бағдарламасы міндетті компоненті болып табылады жалпы білім беру - 21 кредит , 4 модуль, таңдау бойынша компонент - 7 кредит; базалық пәндер білім беру – 9 модульден, міндетті компонент – 20 кредит, таңдау бойынша компонент – 49 кредиттер; заттар кәсіптік білім беру – 4 модуль; міндетті компонент – 5 кредит, таңдау бойынша компонент тұрады 27 кредит.
    Компоненттердің құрамы бойынша таңдау бойынша базалық циклдері және кәсіптік пәндер оқытылатын бойынша ББ - "Орыс тілі мен әдебиеті"," орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиет " мазмұны бойынша сәйкес келеді пәндер ПБ-нің, Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық институтының бағдарламасына сәйкес.