Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі
Білім беру бағдарламаларын салыстырмалы талдау

Қазақстан тарихы, құқық және экономика негіздері кафедрасының 6В01601 - Тарих, 6В01602-Құқық және экономика негіздері, білім беру бағдарламаларын іске асыру сапасын арттыру мақсатында тұрақты негізде бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингтерінде көшбасшылық позицияларды алатын Қазақстандық жоғары оқу орындары арасында ББ мазмұнын үйлестірудің салыстырмалы талдауы жүзеге асырылады. Талдау қорытындысы бойынша ББ 6В01601-Тарих, 6В01602-Құқық және экономика негіздері, 2020 жылғы қабылдауға қазақстандық жетекші жоғары оқу орындарының ББ-мен үйлестіріледі деген қорытынды жасалды. Жалпы ББ мазмұны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес айқындалған және базалық және бейіндік пәндерді және басқа бағыттарды таңдау компонентінің оқу пәндерін салыстыру ББАЖ жүйесінде жүргізілген.
Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ 6В01602 - Тарих, 6В01602-Құқық және экономика негіздері, ББ мазмұнын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қостанай педагогикалық университеті, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті арасындағы үйлестіруді зерттеу нәтижелері келесіні анықтады:
- барлық жоғары оқу орындары жоғары білім беру бағдарламаларының бірыңғай құрылымына негізделеді;
- таңдау компанентіне байланысты оқытылатын пәндердің арасында кішігірім айырмашылықтар бар;
- өзара үйлесімді пәндер кездеседі.

Ы.Алтынсарин атындағы АрқПИ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

ОП 6В01601 «Тарих»

Ежелгі Шығыс және ежелгі тарих

Ежелгі Шығыс және ежелгі тарих

Ежелгі Шығыс және ежелгі тарих

Ежелгі әлем тарихы

Ежелгі Қазақстан тарихы

Ежелгі Қазақстан тарихы

Қазақстанның ежелгі тарихы

Қазақстанның ежелгі тарихы

Қазақстанның жаңа тарихы

Қазақстанның жаңа тарихы

Қазақстанның жаңа тарихы

Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы (ХVІІІ ғ. ортасы-ХХІ ғ. басы)

ОП 6В01602  «Құқық және экономика негіздері»

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Қазақстан Республикасының конституциялық және әкімшілік құқығы

Кәсіпорын экономикасы

Экономика және бизнес негіздері

Кәсіпорын экономикасы

Экономика және кәсіпкерлік негіздері

Қаржы

Қаржы, ақша айналымы және несие

Қаржы

Қаржы негіздері және қаржылық сауаттылық