Білім беру бағдарламасы мазмұнының Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасымен үйлесімділігі

Білім беру бағдарламаларының Қазақстандағы жетекші ЖОО білім беру бағдарламаларымен байланысы

   Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ мен Абай атындағы ҚазҰУ 5В010600-«Музыкалық білім» мамандықтарына салыстырмалы талдау жасалды. Екі оқу орны бір типтік бағдарламаға сүйенеді (ҚР БҒМ 05.07.2016 № 425 бұйрығы, №7 тарау), айырмашылық таңдау пәндерінде: дәстүрлі әндету мен үрмелі аспаптары жоқ.
  Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ мен Абай атындағы ҚазҰУ 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтарына да салыстырмалы талдау жасалды, бұл мамандықтарда бір типтік бағдарламаға негізделген (ҚР БҒМ 05.07.2016 № 425 бұйрығы, №7 тарау).
   Білім беру бағдарламаларының Қазақстандағы жетекші ЖОО білім беру бағдарламаларымен байланысы төмендегідей:
- 5В010600 «Музыкалық білім» мамандығының оқу үрдісінде п.ғ.д., профессор Кулманова Ш.Б.,
Сүлейменова Р., Султанова М.С. типтік оқу бағдарламалары, п.ғ.д., профессор Кулманова Ш.Б. «Жалпы білім беретін мектептегі музыка пәнінің бағдарламасы», п.ғ.к., профессор Сүлейменова Р. «Музыка пәнін оқыту әдістемесі» оқулығы қолданылады;
- 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының оқу үрдісінде Абай атындағы ҚазҰУ
жетекші-педагогтардың оқулықтары, п.ғ.к., профессор Оспанов Б.Е., п.ғ.к. Адамкулов Н.М. «Бейнелеу өнері»; Жетысу мемлекеттік университет И. Жансугуров атындағы к.п.н, доцент п.ғ.к. Адамкулов Н.М. «Ағаш өңдеу технологиясы»; п.ғ.к. Ақбаева Ш.А. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі»; «Қазақтың дәстүрлі өнерінің негізінде оқушылардың көркемдік талғамын қалыптастыру» монография; п.ғ.д., профессор Әлмуханбетов Б.А. б «Өнер тарихы»; п.ғ.к. Райымхан «Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнері»; п.ғ.к. Мизанбаев «Кескіндеме»; профессор Жаманқараева С. «Қарындаштың құдіреті», каталогтар қолданылады. Сонымен бірге, ҚазҰУ-де Профессор Ералин Қ.Е., п.ғ.к., доцент Түрікпенова С.Ж. «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі», п.ғ.к., доцент Түрікпенова С.Ж.оқу-әдістемелік кешендері мен электронды оқулықтары пайдаланылады.
  «Композиция негіздері» педагогикалық институттың студенттеріне арналған оқулық 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының оқу үрдісінде Жетысу мемлекеттік университет И. Жансугуров атындағы к.п.н, доцент Адамқұлов Н.М. Бейнелеу өнерін оқыту және әдістемесі: академиялық сурет салу үрдісінің теориялық-әдістемелік нұсқаулары: Оқулық.-Алматы, 2016. Қамақ Ә.О. «Бейнелеу өнеріне оқыту әдістемесі»: дәрістер, зертханалық сабақтар, бақылау материалдары. Оқу құралы. - Алматы, 2014.