Абилхаиров Оразхан Есенбайұлы

OrazhanАты-жөні, тегі - Абилхаиров Оразхан Есенбайұлы
Атқаратын қызметі - Дене мәдениеті және спорт кафдрасының аға оқытушысы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87750053084
Оқытылатын пәндер:
-Дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі
-Дене шынықтыру мен спорт педагогикасы және психологиясы
-Инклюзивті білім берудегі дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі
-Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
-Білім берудегі жаңа технологиялар
-Орта мектеп бағдарламасындағы дене шынықтыру пәнінің жаңартылған білім мазмұны
Мамандық және бағыттарының атауы - 5В010800 Дене шынықтыру және спорт
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі
-«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы 26.09.2014-05.10.2014.
-18 Халықаралық ғылыми конгресс«Олимпийский спорт и спорт для всех»,01.04.10.2014г.
-С 21по 29 октября 2016ж.«Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes» профессора Университета Св.Кирила и Мефодия (г.Трнава, Словакия) в программе повышения квалификации педагогического штата.
-Біліктілігін арттыру курстары ", "Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы" 530108 мамандығы бойынша "Дене шынықтыру және спорт" (қараша 2016ж.)
-Высшая школа образования Назарбаев Университета, в рамках обучения отечественными и иностранными специалистами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров «Менеджмент в сфере образования», 06-10 ноября 2017 г.
-«Білім беруді цифрландыру технологиясы» тақырыбы бойынша ақпараттық технологиялар саласындағы біліктілігін арттыру курсы -05-20.10.2018ж.
-«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген ҚР орта білім мазмұнын жанарту шенберінде педагог кадрларды даярлайтын ЖОО ПОҚ біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша оқу курсы, 05.04.2019ж.Астана қ.
Жалпы еңбек өтілі - 35 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі - 28 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және (атауы)
-Оқу-тәрбие үдерісінде ұлттық ойындарды қолданудың әлеуметтік мәселелері «Жас ғалым-2017» Тараз мемлекеттік педагогикалык институтының 50 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция (Тараз қ., 30.03.2017ж.)
-«Рухани жаңғыру кезіндегі жастардың шешуші рөлі» Арқалық хабары қалалық апталық газет (Арқалық 22.09.2017ж.) №36(681)
-«Теория адаптации в спорте». Тараз мемелекеттік педагогикалық университетінің 50 жылдығына арналған «Замануи бiлiм беру тенденциялар:болашаққа көзқарас» Атты халықаралық конференция жинағына енгендігін растаймыз (Тараз қ. 20-21.10.2017ж)
-Спортшыларды даярлау жүйесіндегі тамақтану гигиенасының алатын орны. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Астана қ,13.12.2017ж)
-Роль физической культуры в системе современного образования. «Молодежь и глобальные проблемы cовременности» Материалы Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых (с международным участием) (30.04.2018г., Караганда)
-Экология физической культуры и спорта. Материалы региональной научно практической конференции на тему «развитие инновационных экосистем по программе «цифровой Казахстан»: проблемы и перспективы» (4.04.2018г. Аркалык)
-Ерекше оқытуды қажет ететін инклюзивті және арнайы білім беруді дамытудың бағыттары. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (17.10. 2018 ж Аркалык)
-Инновационные подходы к развитию адаптивной физической культурой с детьми с особыми образовательными потребностями. Международная научно-практическая конференции на тему: «цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы» (17.10. 2018 г. Аркалык)
-Современное состояние методики силовой тренировки и тенденции ее совершенствования. Региональная студенческая научно-практическая конференция, Посвященная 80-летию КГПУ им. Султангазина «Миссия молодого поколения в науке и образовании: Традиции, инновации» (28.03.2019 г. Костанай)
-Воспитание толерантных отношений между детьми с особыми образовательными потребностями (ООП) в рамках социальной инклюзии. Региональная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Костанайского государственного Педагогического университета имени Султангазина «миссия молодого поколения в науке и образовании: традиции, инновации» (28.03.2019 г. Костанай)
-Инновационные методы подхода к студентам на уроках физической культуры. Материалы XV Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, PhD докторантов «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ИННОВАЦИИ», проводимой в рамках программы главы государства Н.А.Назарбаева (12 .04.2019ж, Актобе)
-Развитие физической и познавательной деятельности с использованием информационно-коммуникативных технологии (ИКТ). Материалы XV Международной научно практической конференции студентов, магистрантов, PhD докторантов «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ИННОВАЦИИ», проводимой в рамках программы главы государства Н.А.Назарбаева (12 .04.2019ж, Актобе)
-Мектепте дене шынықтыру сабағында сөзді қолдану әдісі. «Жана әлемдегі дене тәрбиесі мен спорттың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжіребилік конференция материалдары (3-4.05.2019ж, Қызылорда)
- Экологическая физическая культура и спорт. «Традиции и новации в сфере физической культуры и спорта» Материалы Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), посвященный 60 летию специальности «Физическая культура и спорт» КарГУ им.академика Е.А.Букетова (25-26.10.2019 Караганда)
- Дене шынықтыру пәнінен сандық білім ресурстарын қолдану. «Сандық білім: ерекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары (15.11. 2019 ж. қ. Аркалык)
- Применение инновационных здоровье сберегающих технологий как способ повышения мотивации у учащихся к урокам физической культуры. Студенческая практическая конференция «Orken 2019» «Статус педагога – статутс нации» (27.11.2019г г.Аркалык)
- Современное физкультурное образование. Всести современное й науки 2019. Великобритания г.Шеффилд
(30.11.2019г)
Дифференцированное физкультурное образование. Международная научно-практическая конференция «Алтынсаринские чтения - 2020» «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА» (7.02.2020 г. Аркалык)
Оқу құралдарының және (атауы), саны және шыққан уақыты
-Совершенстование физической и психологической подготовки футболистов. Методические рекомендации ISBN 978-6017425-31-9
-Футболшылардың техниқалық шеберлітерін жетілдіру әдістері. Методические рекомендации ISBN 978-601-7556-15-0
-Основные методы и средства при обучении плаванию. Методическое пособие ISBN 978-601-7425-31-7
-Плавание. Электронное учебно-методическое пособие (2018г)
-Волейбол. Электронное учебно-методическое пособие (2018г)