Хабарландыру

Хабарландыру (15)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы лауазымдық бос орындарға конкурс жариялайды

1. Аға оқытушы лауазымына – 14 штаттық бірлік:

 • Педагогика және филология факультетіне – 6;
 • Тарих және өнер факультетіне – 4;
 • Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетіне – 4.

Біліктілік талаптары:

1. Аға оқытушы лауазымына – жоғары (мамандық) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, PhD дәрежесі, PhD докторы дәрежесі, оқытушылық қызметтегі жұмыс өтілі және/немесе ғылыми-педагогикалық жұмыста кемінде үш жыл жұмыс өтілі болуы керек.

Анықтама телефоны: 8 (71430)7-24-88 (ішкі 146 – Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі).
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау 2022 жылғы 17 маусымға дейін жүргізіледі.
Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ережесімен api.edu.kz сайтында танысуға болады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы лауазымдық бос орындарға конкурс жариялайды

 

1. Ақпараттық технологиялар және бағдарламалық қамтамасыз ету орталығының бастығы – 1 штаттық бірлік.
Біліктілікке қойылатын талаптар: Тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және жұмыс стажы, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Анықтама телефоны: 8 (71430)7-24-88 (ішкі 146 – Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі).
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау 2022 жылғы 15 маусымға (қоса алғанда) дейін жүргізіледі. Бос лауазымдарға орналасуға конкурстық іріктеуді өткізу қағидалары api.edu.kz сайтында танысуға болады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы бос басшы лауазымдарына конкурс жариялайды

1. Факультет декандары:

 • Педагогика және филология факультетінің деканы – 1 штаттық бірлік;
 • Тарих және өнер факультетінің деканы – 1 штаттық бірлік.

Біліктілікке қойылатын талаптары:Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, РhD докторы дәрежесі бар немесе "Болашақ" бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өткен, білім беру ұйымдарында басшылық лауазымдарда, педагогикалық лауазымдарда жұмыс өтілі және/немесе ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл.
2. Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры – 1 штаттық бірлік.
Біліктілікке қойылатын талаптары: жоғары білімі, педагогикалық немесе басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі және ғылыми-педагогикалық жұмыста бес жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы тиіс.
3. Офис-Регистратор бастығы – 1 штаттық бірлік.
Біліктілікке қойылатын талаптары: жоғары білімі, педагогикалық немесе басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі және ғылыми-педагогикалық жұмыста бес жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы тиіс.
4. Тәрбие жұмыстары бөлімінің бастығы – 1 штаттық бірлік.
Біліктілікке қойылатын талаптары: жоғары білім, педагогикалық немесе басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі және ғылыми-педагогикалық жұмыста бес жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы тиіс.
5. Редакциялық және дизайн бөлімінің бастығы – 1 штаттық бірлік
Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі)тиісті мамандық бойынша білім және мамандығы бойынша жұмыс өтілі, оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл.
6. Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы – 1 штаттық бірлік
Біліктілікке қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және кәсіптік (орта арнайы, орта кәсіптік) білім және мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
7. Ақпараттық технологиялар және бағдарламалық қамтамасыз ету орталығының
Бастығы – 1 штаттық бірлік
Біліктілікке қойылатын талаптар: Тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және жұмыс стажы, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл болуы тиіс.
8. Ғылыми кеңес хатшысы – 1 штаттық бірлік
Біліктілікке қойылатын талаптары: Ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі. Ғылыми еңбектердің болуы. Ғылыми және ұйымдастырушылық жұмыста 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі. Ғылыми хатшы лауазымына тиісті білім саласының ғылыми дәрежесі жоқ және көрсетілген жұмыс тәжірибесі бар жоғары білікті мамандары тағайындалуы мүмкін.
Анықтама телефоны: 8 (71430)7-24-88 (ішкі 146 – Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі).
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау 2022 жылдың 19 мамырға (қоса алғанда) жүргізіледі.
Бос лауазымдарға орналасуға конкурстық іріктеуді өткізу қағидалары api.edu.kz сайтында танысуға болады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы бос ПОҚ және ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурс жариялайды

1. Аға оқытушы лауазымына – 5 штаттық бірлік:

 • Педагогика және филология факультетіне – 1;
 • Тарих және өнер факультетіне – 2;
 • Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетіне – 2.

 2. Оқытушы лауазымына – 8 штаттық бірлік:

 • Педагогика және филология факультетіне – 4;
 • Тарих және өнер факультетіне – 2;
 • Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетіне – 2.

Біліктілік талаптары:

1. Аға оқытушы лауазымына – жоғары (мамандық) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, PhD дәрежесі, PhD докторы дәрежесі, оқытушылық қызметтегі жұмыс өтілі және/немесе ғылыми-педагогикалық жұмыста кемінде үш жыл жұмыс өтілі болуы керек.
2. Оқытушы лауазымына – педагогикалық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесіне және/немесе ғылыми-педагогикалық жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптарсыз жоғары (мамандық) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі болуы керек.
Анықтама телефоны: 8 (71430)7-24-88 (ішкі 146 – Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі).
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау 2022 жылдың 20 мамырға дейін жүргізіледі.
Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу туралы ережесімен api.edu.kz сайтында танысуға болады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы лауазымдық бос орындарға конкурс жариялайды

1. Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің деканы – 1 штаттық бірлік.
2. Білім беру бағдарламаларының жетекшілері – 14 штаттық бірлік:

 • 6В01101 Педагогика және психология, 6В01102 Қосымша білім беру педагогы және тәлімгер – 1 штаттық бірлік
 • 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 6В01202 Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі және педагог-психолог – 1 штаттық бірлік
 • 6В01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі – 1 штаттық бірлік
 • 6В01401 Музыкалық білім, 6В01405 Көркем еңбек, графика және жобалау – 1 штаттық бірлік
 • 6В01403 Дене шынықтыру және спорт – 1 штаттық бірлік
 • 6В01501 Математика, 6В01507 Математика және физика, 6В01508 Математика және информатика – 1 штаттық бірлік
 • 6В01502 Физика, 6В01509 Физика және информатика – 1 штаттық бірлік
 • 6В01503 Информатика, 6B01513 Информатика, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және робототехника – 1 штаттық бірлік
 • 6В01504 Химия, 6В01510 Химия және биология, 6В01505 Биология – 1 штаттық бірлік
 • 6В01506 География, 6В01511 География және тарих, 6В01512 Биология және география – 1 штаттық бірлік
 • 6В01601 Тарих, 6В01404 Құқық және экономика негіздері – 1 штаттық бірлік
 • 6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті, 6В01704 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі ме әдебиеті – 1 штаттық бірлік
 • 6В01702 Орыс тілі мен әдебиеті, 6В01705 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті – 1 штаттық бірлік
 • 6В01703 Шетел тілі: екі шетел тілі, 6В01706 Ағылшын тілі – 1 штаттық бірлік

Біліктілік талаптары:

Декан лауазымына – жоғары білімі бар, ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, PhD докторы дәрежесі, білім беру ұйымдарында басшы лауазымдарда, педагогикалық лауазымдарда жұмыс өтілі және/немесе ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл болуы тиіс.
Білім беру бағдарламаларының жетекшісі лауазымына – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі, ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі кемінде 3 жыл, оның ішінде аға оқытушы лауазымында кемінде бір жыл қызмет етуі немесе мамандығы бойынша практикалық жұмыстағы еңбек өтілі кемінде 5 жыл және/немесе ғылыми дәрежесі болуы тиіс.
Анықтама телефоны: 8 (71430)7-24-88 (ішкі 146 – Персоналды басқару және құжаттармен қамтамасыз ету қызметі).
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау 2021 жылдың 24 желтоқсанға (қоса алғанда) жүргізіледі.
Профессор-оқытушылар құрамының конкурстан өту Ережесімен api.edu.kz сайтында танысуға болады.

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты 2021 жылдың 24-26 қараша аралығында институционалды аккредиттеуден өту жоспарлануда.

«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты» КЕАҚ ҚР Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2021 жылғы 22 шілдедегі №358 «Шетелде академиялық оралымдылық шеңберінде оқу үшін орын санын бөлу жоспарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес «АрқПИ» КЕАҚ еуропалық серіктес-университеттер базасында 2021 – 2022 оқу жылының бірінші семестрі ішінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелде оқу үшін 4 (төрт) бос орын конкурсына қатысуға өтініштер қабылданатынын хабарлаймыз.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық  педагогикалық институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы аға оқытушы  лауазымдық  бос орындарға конкурс жариялайды

 

Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы – 3 штаттық бірлік.

Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысы – 1 штаттық бірлік.

Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы – 2 штаттық бірлік.

Музыка және бейнелеу өнері кафедрасының аға оқытушысы – 1штаттық бірлік.

Қазақстан тарихы, құқық және экономика негіздері кафедрасының аға оқытушысы – 2 штаттық бірлік.

Химия,биология және география кафедрасының аға оқытушысы- 2 штаттық бірлік.

Информатика кафедрасының аға оқытушысы – 3 штаттық бірлік.

6В01401-Музыкалық білім
білім беру бағдарламасының
шығармашылық емтихандарына қойылатын талаптар

Толық курс үшін (дайындықсыз)
1. Орындау шеберлігі:
- Қара дауыспен әндету (халық әні немесе композиторлық ән);
- Музыкалық аспапта шығарма орындау (домбыра, қобыз, баян, гитара, фортепиано т.б.) немесе аспапқа қосылып әндету.
2. Музыкалық қабілеттілікті тексеру:
- есту қабілеті;
- ырғақтық сезім;
- есте сақтау қабілеті.
Жеделдетіп оқыту үшін (музыкалық колледж бітіргендер)
1. Орындау шеберлігі:
- Күрделі музыкалық шығармалар (2 күй, пьеса, соната, концерт, полифония т.б.);

04.06.2021ж. 11:00-де Қостанай облысы Өңірлік коммуникациялар қызметінде Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының Басқарма Төрағасы-Ректор С.Б.Қуанышбаевтың қатысуымен «Жоғары білім саласында педагогикалық білім беру қызметінің сапасы» тақырыбында онлайн-брифинг өтеді. https://www.facebook.com/RSK.Kostanay/

1 бет. Барлығы: 2