Мамандандырылған аккредиттеуден кейінгі ескетулер мен ұсыныстарды талдау

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламаларын ұлттық және халықаралық

аккредиттеуден өткізу.

1.Бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау. Қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен әдістерін оқу үдерісіне енгізу негізінде БББ жетілдіру . ПОҚ біліктілігін арттыру. Интерактивті оқыту әдістерін қолдану және инновациялық дене шынықтыру мен денсаулық технологияларын енгізу.
2.Сапалы БББ кадрлық қамтамасыз ету үшін жағдайды жақсарту. Жаңа жағдайда жұмыс жасау үшін оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру (қашықтық технологиялар және т.б.) ПОҚ біліктілігін арттыру жанындағы «Өрлеу» ҰБАО, ЦПМ НИШ, «Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру орталығы» РМК.
3. БББ дамытудағы ғылыми-инновациялық қызмет. Кафедрада ғылыми зерттеулерді жандандыру. Журнал және конференция материалдарында зерттеу нәтижелерін жариялау. ПОҚ жетекші ғылыми мектептің қалыптасуы.
4. Гранттық зерттеулер мен жобалар бойынша конкурстарға қатысу. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыруы шеңберінде гранттық зерттеулер саның арттыру.
5. Кафедраның ғылыми және әдістемелік оның ішінде электронды нұсқаулықтарды жариялау. БББ пәндері бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар мен ұсыныстарды, электрондық нұсқаулықтарды дайындау және жариялау.