Мамандандырылған аккредиттеуден кейінгі ескетулер мен ұсыныстарды талдау

    Кафедра мамандықтарының білім беру бағдарламасының ұлттық және халықаралық аккредитациядан өтуі
   Аккредиттеу мен рейтингтің Тәуелсіз Агенттігінің 2018 жылдың 23 қаңтарындағы №6-18-ОД бұйрығымен сәйкес 2018 жылдың 7 ақпанынан 9 ақпаны аралығында «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ АРТА мамандандырылған аккредиттеудің стандарттарына сәйкестігін сыртқы эксперттік комиссияның бағалауынан өтті.
  Институт қызметін жетілдіру мен дамытуды одан әрі жақсарту мақсатында аккредиттелетін ББ негізінде жұмыс нәтижелері туралы қорытынды есебі бойынша АРТА СЭК ұсынады:

р/с

СЭК ұсынысы

Ұсыныс бойынша іс-шаралар

Орындалу мерзімі

Жауаптылар

«Білім беру бағдарламасын басқару» стандарты

1

ҒЗЖ жеткілікті деңгейін есепке ала отырып, элективті пәндер каталогына авторлық курстарды енгізу мүмкіндігін қарастыру

 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ ЭПК Қабылдау 2018 «Торғай ақындық мектебі» (автор А.К. Қалиев); Қабылдау 2019 «Қапан Сатыбалдиннің әдеби мұрасы» (автор Қ.М.Шакирова);«Ақан Нұрмановтың әдеби мұрасы»(автор А.Ә.Абдуллина)

Қабылдау 2020«Тілші - ғалым Сәрсен Аманжоловтың лингвистикалық мұрасы» (автор Ш.С.Әуезова)

 таңдау компоненттерін енгізу.

2018-2021

оқу жылы

2019-2023

оқу жылы

2019-2023

оқу жылы

2020-2024

оқу жылы

 

Ф.ғ.к., профессор А.К. Қалиев

Аға оқытушы, магистр Қ.М.Шакирова

Аға оқытушы, магистр А.Ә.Абдуллина

Аға оқытушы, магистр Ш.С.Әуезова

2

ББ жетекшілері үшін білім беру менеджменті  және студентке бағытталған оқу курсын ұйымдастыруды жалғастыру;

 

Әдістемелік семинарлар, дөңгелек үстел ұйымдастыру

2018-2023

оқу жылы

 

 

 Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор

Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

«Ақпаратты басқару және есептілік» стандарты

3

Жүзеге асырылатын жекелеген ББ қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін бағалауды қамтамасыз ету тәжірибесін жалғастыру

 

 

 

 

Мектеп мұғалімдерімен

семинар кеңесін өткізу

ББ ПОҚ мен студенттеріне оқу семинарларын өткізу

ББ элективті пәндер енгізуде жұмыс берушілермен келісім жасау

ББ ПОҚ-ның өткізген сабақтарының нәтижелерін талдау

ББ ПОҚ-ның жеке жоспарының қорытындысын мерзімді тәуелсіз бағалау (сауалнама);

Берілетін білім сапасына студенттердің қанағаттануына байланысты сауалнама жүргізу;

Студенттің оқу үлгірімін бақылау

Оқытушы мен жұмыс берушіге қатысты сауалнама жүргізу

Мектеп оқушыларының қалалық пәндік олимпиадасын өткізу

Студенттерді мамандық бойынша пәндік олимпиадаларға, ғылыми – зерттеу жобалар конкурсына қатысуға тарту

Наурыз 2019

Наурыз 2020

Наурыз 2021

Наурыз 2022

Наурыз 2023

Сәуір 2019

Сәуір2020

Сәуір 2021

Сәуір 2022

Сәуір 2023

Сәуір 2019

Сәуір2020

Сәуір 2021

Сәуір 2022

Сәуір 2023

Жылына екі рет

Қаңтар- маусым

2018-2023

Жылына екі рет (желтоқсан, наурыз)

2018-2023 оқу жылы

Желтоқсан, мамыр

2018-2023

Сәуір, 2019

Сәуір, 2020

Сәуір, 2021

Сәуір, 2022

Сәуір, 2023

наурыз, 2020

наурыз, 2021

наурыз, 2022

жыл сайын

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

«Білім беру бағдарламасын әзірлеу және бекіту» стандарты

4

ББ шеңберінде көрсетілгендей білім беру траекториясының қосымша мүмкіндіктерін қарастыру;

2018 жылдың қабылдауына «Қазақ тілі мен әдебиеті»

«Журналист шеберлігін қалыптастыру;

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ «Аудармашылық шеберлік» ЭПК пәндерін енгізу

2018-2021

Оқу жылы

2018-2021

Оқу жылы

 

 

 

 

 

Аға оқытушы, магистр  А.А.Абдуллина

Аға оқытушы, магистр 

К.М. Шакирова

 

 

 

«Білім беру бағдарламаларын ұдайы мониторингілеу және кезеңдік бағалау» стандарты

5

жұмыс берушілерді (Арқалық қ.мектептері) тарту тәжірибесін жалғастыру, ББ мониторингілеу;

 

«Қазақ тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ

Кафедрадағы оқу – әдістемелік жұмыстарды жетілдіру мақсатында

- Ш.Уәлиханов атындағы №1, №4, Абай Құнанбаев атындағы №6, Ы.Алтынсарин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерімен семинарлар, шеберлік сыныптарын өткізу;

- жұмыс берушілерді кафедра мәжілісіне шақыру

ББ жетекшісінің мектептің пәндік бірлестігінің мәжілісіне қатысуы

Қаңтар 2019

Қаңтар 2020

Қаңтар 2021

Қаңтар 2022

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

6

элективті пәндер каталогын кеңейту, оқу пәндерін есепке ала отырып, кәсіби- маңызды және пәнаралық құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік жасау;

 

ББ білім алушылармен сауалнама жүргізу

Жұмыс берушілермен сауалнама жүргізу

ББ білім алушылармен сұхбат жүргізу

Жұмыс берушілермен сұхбат жүргізу

ББ білім алушылармен, жұмыс берушілермен семинарлар өткізу

Шеберлік сыныптарын өткізу

Дөңгелек үстел ұйымдастыру

Жұмыс берушілермен аймақтық конференция ұйымдастыру

Аймақтық семинар ұйымдастыру

2019ж. І жарты жылдығы

2019ж. ІІ жарты жылдығы

2020ж. І жарты жылдығы

2020ж. ІІ жарты жылдығы

2021ж. І жарты жылдығы

2021ж. ІІ жарты жылдығы

2022ж. ІІ жартыжылдығы

 

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

Студентке бағдарланған оқыту, оқытушылық және үлгерімді бағалау» стандарты

7

педагогикалық кәсіби қызметтің ерекшелігін есепке ала отырып, оқытуды  кешенді бағалау нәтижелері мүмкіндігін кіріктірілген пәнаралық жоба арқылы дайындауды қарастыру;

 

ББ базалық және кәсіптік пәндер негізінде СОӨЖ -да жұптық, топтық жобалар қорғату

2019-2020 оқу жылы

«Қазақ тіл біліміндегі морфология мәселелері», «Бағалаудың өлшемдік технологиялары»;

2020-2021 оқу жылы «Әдебиеттану ғылымына кіріспе»;

2021-2022 оқу жылы «Тілдік қатынас теориясының негіздері»

2020-2023 оқу

жылы

2019-2020 оқу жылы

2020-2021 оқу жылы

2020-2021 оқу жылы

 

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор Б.А.Рахметова

Аға оқытушылар

Қ.М. Шакирова

Б.А. Таутина

А.Ә.Абдуллина

8

білімді тексеру және оқытудың түрлі әдістерін қолданудың мониторингін жүргізу;

 

«Қазақ тілі мен әдебиеті»

 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ

Берілетін білім сапасына студенттердің қанағаттануына байланысты сауалнама; сұхбат жүргізу

Жылына екі рет (желтоқсан, наурыз)

2018-2023 оқу жылы

 

 

 

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор Б.А.Рахметова

ББ ПОҚ

9

студентке бағдарланған оқыту аясында аккредиттелетін ББ ПОҚ біліктілігін жоғарылатудың кешенді бағдарламасын дайындау;

«Қазақ тілі мен әдебиеті»

 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ

Әдістемелік семинарлар;

дөңгелек үстел;

шеберлік сыныптарын ұйымдастыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 оқу жылы

2019-2020 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор

Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

 

 

 

 

 

 

 

«Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйелері» стандарты

10

ББ пәндерінің бөлімдерінде ақпараттық құрылымдар ішінде АИС «Platonus» оқу- әдістемелік құжаттарын толықтыру жұмыстарын жалғастыру. (перезентациялар материалдары, видеолар, дәріс конспектілері, ПОҚ- ның ғылыми еңбектері , өзекті оқу әдебиеттер және т.б).

 

  Аккредиттелетін

ББ пәндерінің бөлімдерінде ақпараттық құрылымдар ішінде АИС «Platonus» оқу- әдістемелік құжаттарын толықтыру ( презентациялық материалдармен, бейнематериалдармен, дәріс конспектілерімен, ПОҚ- ның ғылыми еңбектерімен, өзекті оқу әдебиеттермен және т.б)

 

2018-2023 оқу жылы

 

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор

Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

 

 

«Жұртшылықты ақпараттандыру» стандарты

11

ПОҚ жеке парақшасын құру жұмыстарын күшейту және олардың кез келген қызығушылық танытқан тұлғалар үшін интернет- ресурстарда қолжетімділігі .

 

Аккредиттелетін

ББ оқытушыларының оқитын курстары, біліктілігін жетілдіру курсы, ғылыми басылымдары, ғылыми бағыты туралы ақпарттарды толықтыру

 

 

 

2018-2023 оқу жылы

 

Кафедра меңгерушісі

Ф.ғ.к., профессор Б.А.Рахметова,

ББ ПОҚ

 

 

 

Жекелеген мамандықтар бойынша стандарт

12

ББ көрсетілгендей оқу процесін жүзеге асыруда іс- тәжірибелердің  түрлі формаларын енгізуді қолдану.

 

«Қазақ тілі мен әдебиеті»

 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ

«Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша мектеп мұғалімінің бірлескен авторлығымен

«Эссе жазу әдістемесі»

(әдістемелік оқу құралы);

Синтаксис әлеміне саяхат

(әдістемелік көмекші құрал)

«5-7 сыныптарда көркем мәтінмен жүргізілетін жұмыс түрлері»

(факультативтік курс)

«Қызықты морфология» ;

«Жаңартылған орта білім беру мазмұны негізінде қазақ тілі пәнінен қалыптастырушы бағалау

тапсырмалары» (әдістемелік құрал)

«Оқушы құзыреттілігін арттыруда лексикалық жаттығулардың алатын орны» (әдістемелік көмекші құрал)

әзірлеу

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша

«Балаларға арналған өлеңдердің тәрбиелік мәні» (әдістемелік құрал)

 

2018-2019  оқу жылының ІІ жж.

 

2019-2020 оқу жылының І жж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 оқу жылының ІІ жж.

 

 

 

 

 

2019-2020 оқу жылының  ІІ жж.

 

 

  2021-2022 оқу жылының Іжж.

 

 

 

 

 

2019-2020 оқу жылының ІІ жж.

 

 

2020-2021 оқу жылының ІІ жж.

 

 

Аға оқытушы, магистр

А.Ә.Абдуллина,

Жангелдин ауданы, Қ.Жармағанбетов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Д.Ә.Абдуллин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аға оқытушы, магистр

Г.К. Айдарова,

Арқалық қаласы, Ш.Уәлиханов атындағы №1 ОМ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Ә.Қапарова

Аға оқытушы, магистр

Қ.М. Шакирова,

Арқалық қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі М.Әлиасқарова

 

 

 

Аға оқытушы, магистр

Ш.С.Әуезова,

Ақмола облысы, Атбасар қаласы

№7 қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

З.Т.Әуезова

Ш.С.Әуезова,

Арқалық қаласы,

Родина орта мектебінің музыка пәнінің мұғалімі

С.С.Жүнісов

 

 

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В012100- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу нәтижелері бойынша білім беру бағдарламаларының сапасын жақсарту мақсатындағы ұсыныстар негізінде келесі жұмыстар жүргізілді:

«Білім беру бағдарламасын басқару» стандарты бойынша

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жеткілікті деңгейін есепке ала отырып, элективті пәндер каталогына авторлық курстарды енгізу мүмкіндігін қарастыру мақсатында «Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ ЭПК 2018 жылғы қабылдау үшін «Торғай ақындық мектебі»; 2019, 2020 жылғы қабылдауға «Қазақ әдеби тұлғатануы», «Әдебиеттік тұлғатану» пәндері енгізілді.

«Ақпаратты басқару және есептілік» стандарты

ББ қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін бағалауды қамтамасыз ету тәжірибесін жалғастыру бағытында Қазақ тілі мен әдебиеті ББ мазмұнына элективті пәндер енгізуде жұмыс берушілердің ұсыныстары ескеріледі (Абай Құнанбаев атындағы №6 ОМ қоғамдық-гуманитарлық пәндер бірлестігінің ұсыным хаты наурыз, 2019; ақпан, 2020).
Студенттерді мамандық бойынша пәндік олимпиадаларға қатыстыру бағытында «Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ ІІІ курс студенттері І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы 2020 жылдың 20 мамырында 6B01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінен Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының студенттері арасында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы аясында ұйымдастырған ХІІ Республикалық онлайн пән олимпиадасына Уралбаев Данара, Арун Раушан, Сейткулова Фариза қатысып, арнайы сертификатқа ие болды.

«Білім беру бағдарламаларын ұдайы мониторингілеу және кезеңдік бағалау» стандарты

Жұмыс берушілерді (Арқалық қ.мектептері) тарту тәжірибесін жалғастыру, ББ мониторингілеу бағытында №4 ОМ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерімен шеберлік сыныптары өткізілді (қараша, 2019жыл);
кафедра мәжілісіне №4 ОМ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі М.С. Бадаева, Абай Құнанбаев атындағы №6 ОМ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Г.Ш.Шамшиналар қатысып, ББ мазмұнымен танысып, орта білімнің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу үрдісін ұйымдастыру мәселелері бойынша пікірлерін білдірді (желтоқсан, 2019жыл).
Абай Құнанбаев атындағы №6 ОМ қоғамдық-гуманитарлық пәндер бірлестігінің мәжілісіне ББ құрастырушылар кафедра меңгерушісі, ф.ғ.к. Б.А.Рахметова, аға оқытушы Қ.М. Шакировалар қатысып, ББ мазмұнын талдап, пән мұғалімдерінің ұсыныстары негізінде 2020 жылғы қабылдаудың ББ мазмұнына пәндер енгізілді (Қаңтар, 2020 жыл).

«Білім беру ресурстары және студенттерді қолдау жүйелері» стандарты

Қазақ тілі мен әдебиеті ББ пәндерінің бөлімдерінде ақпараттық құрылымдар ішінде АИС «Platonus» оқу- әдістемелік құжаттарымен толықтырылады. ББ пәндері бойынша ( презентациялық материалдармен, аудиоматериалдармен, дәріс конспектілерімен, ПОҚ- ның ғылыми еңбектерімен, өзекті оқу әдебиеттермен және т.б).

Жекелеген мамандықтар бойынша стандарты

ББ көрсетілгендей оқу процесін жүзеге асыруда іс- тәжірибелердің түрлі формаларын енгізуді қолдану бағытында «Қазақ тілі мен әдебиеті» ББ бойынша мектеп мұғалімінің бірлескен авторлығымен келесі еңбектер шығарылды:
2018-2019 оқу жылының ІІ жартыжылдығында аға оқытушы, магистр А.Ә.Абдуллина, Қостанай облысы, Жангелді аудандық білім беру мекемесіне қарасты Қ.Жармағанбетов орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Д.Ә.Абдуллин «Жазба жұмыс түрлері» (оқу- әдістемелік құрал); «Синтаксис әлеміне саяхат» (әдістемелік көмекші құрал);
2019-2020 оқу жылының І жартыжылдығында аға оқытушы, магистр Г.К.Айдарова, Ы. Алтынсарин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Е.С.Қоңыршина «5-7 сыныптарда көркем мәтінмен жүргізілетін жұмыс түрлері» (факультативтік курс көмекші құрал);
2019-2020 оқу жылының ІІ жартыжылдығында аға оқытушы, магистр Қ.М.Шакирова Ы. Алтынсарин атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері М.К.Әлиасқарова, А.А. Байшевалардың бірлескен авторлығымен «Қызықты морфология» (факультативтік курсы бойынша оқу-әдістемелік құрал).