Үмбетов Әбілхан Үмбетұлы

Umbetov 55Аты-жөні, тегі – Үмбетов Әбілхан Үмбетұлы
Атқаратын қызметі – Декан
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 8701 441 49 97
Оқытатын пәндері – Физика, Электрмагнетизм, Оптика, Атомдық физика
Ғылыми дәрежесі (болған жағдайда) – ф.-м.ғ.к., АрқМПИ профессоры
Ғылыми атағы (болған жағдайда) - доцент
Мамандық және бағыттарының атауы – 5В011000-Физика
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі(болған жағдайда) – Сертификат вручается за активное участие в работе Международной научно практической интернет конференции «Современные актуальные проблемы естественных наук» которая состоялась с 18 по 27 декабря 2014 года., International Center for Education & Technology (USA) This Certificate confirms the participation in the Conference «Science and Education in XXI century» (December, I, 2014), Академик Е.А.Бокетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Біліктілікті жетілдіру факультеті. №132011
Сертификат 16-28.05.2011ж.
Жалпы еңбек өтілі – 42 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі – 42 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және (атауы) – халықаралық – 43, ВАК – 19, республикалық – 40, аймақтық – 8, импакт-фактор-6, шет ел-45, монография-3
1. Разновидности кристалооптических систем из одноосных криталов. Наука и Мир Междунородный научный журнал Science and world international scientific journal июнь,№1(1),2013.
2. Физика пәнін тұрақты даму мүддесінде оқытудың белсенді әдістері. «Инновациялар және тұрақты даму» студенттердің аймақтық ғылыми тәжірибелік конференциясы Арқалық 11.10.2013ж.
3. Двухкомпонентные кристаллооптические призма и линза. 2nd International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: New York, USA 9-10th September 2013.147-149cтр.
4. «Физикалық құбылыстарды математикалық модельдеу». «Қазіргі заманғы математика :проблемалы және қолданыстары»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (академик А.Д.Таймановтың ғылыми-педагогикалық қызметіне арналған Қызылорда,24-26 қазан 2013 ж 501-504 б.б.
5. Шағын мектептер мәселелері және оны шешудің кейбір жолдары. «Шағын жинақты мектептерді жаңғырту- ауылдық мектеп оқушыларының сапалы оқу үдерісін жетілдіру негізі» 11-12 желтоқсан 2013 ж Арқалық.
6. Физические принципы построения и разновидности кристалооптических систем из одноосных кристалов. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Санкт-Петербург 30-31 қазан 2013ж.
7. Основы теории распространения электромагнитных волн через двухкомпонентные кристталлоптические линзы. Наука и Мир Междунородный научный журнал. Science and world international scientific journal июнь,№3(7)2014, том 1.Россия, г.Волгоград.
8. Кристалды оптикалық элементтердің қасиеттері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2014ж 11 сәуір.
9. Актуальные проблемы формирования гражданской компетенции. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2014ж 11 сәуір.
10. Компетенция студентов высших учебных заведений. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің 15-жылдығына арналған «Алдамжар оқулары»-2013 Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция 4-5 желтоқсан 2013ж.
11. Шағын мектептегі физика сабағының бір үлгісі. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» Арқалық,2014.
12. Линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2015ж 10 сәуір.
13. Жаңа Қазақстандық патриотизм – ұлт дамуының негізі. «Төлегенов оқулары»«Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2015ж 10 сәуір.
14. «Лазерлі интерферометрді физика сабағында қолдану». Проблемы совершенствования обучения математике, физике и информатике в школе и ВУЗЕ. Алматы, 24-25 октября 2014 г.
15. Particulaities dvuhkomponentnyh kristalloopticheskih systems. Science – SD International journal of applied and fundamental research. Germany, An der Trift 30, 63263 Neu – Isenburg, 29.12. 2014 y.
16. The Bases theory of distribution electromagnetic waves through two components crystal – optical lenses. Science and Education in XXI century. Bozeman, Montana, USA. Desember 1, 2014 y.
17. Бір ості кристалдардан жасалынған оптикалық жүйелердің түрлері. Ғылыми журнал, физика – математикалық серия. ПМУ хабаршысы №3,Павлодар, 4 наурыз 2014ж.
18. Бифокальды линзадағы поляризациялық сәулелердің анализаторсыз интерференциясы. «Білім», ғылыми педагогикалық журнал. №4 (71), Астана, 2014ж.
19. Бифокальды линзалардағы лазер сәулелерінің интерференциясы. М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялық академиясының Хабаршысы, №5 (90) Алматы, 2014.
20. Бифокальды линзадағы сәулелердің екіленуінің бұрыштық сипаттамалары. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы, №4 (68). Семей, 2014.
21. Лазерлі интерференциялық резольвометрдің көмегімен диссекторлардың ажыратқыштық қабілетін зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни верситетінің Хабаршы ғылыми журналы, №4 (101). Астана, 2014.
22. Электромагнитті толқындардың екі құрамды кристалды оптикалық линзалардан өту теориясы. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары, №1 (299). Алматы, 2015 қаңтар.
23. Бифокальды линзаның фокустау қасиеттері. ҚР Ұлттық инженерлік академиясының Хабаршысы, №1 (55). Астана, 2015.
24. Бифокальды линзадағы сфералық лазер сәулелерінің интерференциясы. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің Хабаршысы, №1 (67). Наурыз 2015 ж.
25. Бір ості кристалды жүйелердегі лазер сәулелерінің интерференциясы. Л.Н.Гумилев атынлағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы, №2 (105). Астана, 2015.
26. Акустооптикалық коррелятор. Қарағанды университетінің хабаршысы, физика сериясы, №1 (77) 2015жыл, ISSN 0142-0843.

27. Исланд штатынан жасалынған биполяризатордың қолданылу мүмкіндіктері. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Білім ғылыми-педагогикалық журнал.№3 (301) маусым2015.
28. «Екі құрамды кристалды линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы». Қазақстанның ғылымы мен өмірі № 4 (31) 17 май 2015ж.
29. Бифокалды линзалардағы сәулелердің екіленуінің бұрыштық сипаттамалары. М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Хабаршысы 2015 №1.
30 Физика сабағында студенттердің зерттеу құзіреттілігін қалыптастыру. «Инновация. Ғылым. Педагог» Аймақтық ғылыми-педагогикалық форум материалдары 23 қазан 2015ж.
31 Бір ості кристалдан құрастырылған линзадағы лазер сәулесінің интерференциясы. Журнал «М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Хабаршысы», №2-3, 2015.
32. Интерференция расходящегося лазерного излучения в одноосном двухкомпонентной линзе. Журнал «М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Хабаршысы» №5 -6 декабря 2015ж.
33. Характеристики лазерных лучей на выходе двухкомпенентной кристалооптической линзы». Журнал «М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Хабаршысы» №5 -6 желтоқсан 2015ж.
34. «Бифокалды линзадан лазер сәулелерінің тарауын есептеу әдісі». «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
50. Жел энергиясын қолдану мүмкіндіктері. «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
51. Максвелл теңдеулерінің ерекшеліктері. «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
52. Гравитациялық әсерлесудің мәні. «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
53. Нейтронды жұлдыздар ерекшеліктері. «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
54. Қара ойықтардың қасиеттері. «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
55. Лаплас тедеулерінің ерекшеліктері. «Ғылымның гуманитарлық кеңістігі: тәжірибесі мен келешегі» XVII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалдары 2018 жылғы 30 сәуір
Оқу құралдарының және (атауы), саны және шыққан уақыты – 6
1. Кристалды оптикалық жүйелер және лазерлі өлшегіш. Монография. Арқалық. АрқМПИ, қаңтар 2014ж.
2. Қарапайым бөлшектер физикасы. Оқу – әдістемелік құрал, АрқМПИ, 2014ж.
3. Ғылыми көзқарасты қалыптастыру. Оқу – әдістемелік құрал, АрқМПИ, 2014ж.
4. Разработка и исследование устройств формирования оптических импульсов. Монография. Арқалық. АрқМПИ, май 2015 ж. ISBN 978-601-7556-29-7.
5. Нобель сыйлығының иегерлері. Оқу – әдістемелік құрал, АрқМПИ, 2015ж. ISBN 978-601-7556-36-5.
6. Атомдық физика.Бор пастулаттары. Электронды оқулық. АрқМПИ, 2015ж.