Оқу курстары

Химия, биология және география кафедрасына бекітілген оқу пәндерінің
ТІЗІМІ
(2020-2021 оқу жылы)

6В01504 - Химия білім беру бағдарламасы

Курстың аты

Кредит саны

Курс құрастырушылары

ЖК/ТК

Бейорганикалық химия

8

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ЖК

Аналитикалық химия

6

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ЖК

Органикалық химия

8

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ЖК

Физикалык және коллоидтық химия

5

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ЖК

Компьютерлік химия

5

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ЖК

Білім берудегі жаңа технологиялар

3

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ЖК

Инклюзивті ортада химияны оқытуды ұйымдастыру

5

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ЖК

Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қагаздар жүргізу

2

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ЖК

Химияны оқыту әдістемесі

3

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ЖК

Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Физикалық және химиялық анализ негіздері

5

аға оқытушы ДосмагуловаК.К.

ТК

Минерология негіздері

2

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ТК

Химия-педагогикалық зерттеулердің негіздері

3

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ТК

Жаңартылған мазмұнында химияны оқыту әдістемесі

2

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ТК

Тұрмыстық химия

3

аға оқытушы Кемелбаева А.К.

ТК

Химиялық технология

5

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ТК

Химиялық экология

2

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ТК

Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі

4

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ТК

Химиялық қосылыстар синтезі

3

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ТК

Химиядан ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру

2

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ТК

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

5

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ТК

Химиядан есептер шығару әдістемесі

3

аға оқытушы Антаева А.С.

ТК

Биохимия

5

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ТК

6В01505 - Биология білім беру бағдарламасы

Курстың аты

Кредит саны

Курс құрастырушылары

ЖК/ТК

Өсімдіктер биологиясы

5

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Жануарлар биологиясы

8

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ЖК

Адам анатомиясы және физиология негіздері

9

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Биологиялық экология және көптүрлілік

3

PhD Коразбекова К.У.

ЖК

Биологияны оқыту әдістемесі

3

аға оқытушы Тасбулатова Г.С.

ЖК

Инклюзивті ортада биологияны оқыту әдістемесі

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Білім берудегі жаңа технологиялар

3

аға оқытушы Балы0баева Г.Ш.

ЖК

Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қагаздар жүргізу

5

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ЖК

Биотехнология

5

PhD Коразбекова К.У.

ЖК

Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Өсімдіктер физиологиясы

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ТК

Топырақ биологиясы

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ТК

Адам және жануарлар физиологиясы

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ТК

Даму және көбею биологиясын оқыту әдістемесі

5

аға оқытушы Арыстанова С.А.

ТК

Биологиялық процестерді оқыту әдістемесі

5

аға оқытушы Арыстанова С.А.

ТК

Биологиялық эксперименттер жүргізу және есептер шығару әдістемесі

8

аға оқытушы Арыстанова С.А.

ТК

Эволюциялық ілім

5

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ТК

Адам анатомиясы

3

аға оқытушы Тасбулатова Г.С.

ТК

Генетика және селекция негіздері

3

аға оқытушы Тасбулатова Г.С.

ТК

Биофизика және биоинформатика

8

PhD Коразбекова К.У.

ТК

Молекулалық биология

5

PhD Коразбекова К.У.

ТК

Органикалық және биологиялық химия негіздері

3

аға оқытушы ДосмагуловаК.К.

ТК

Биохимия

5

аға оқытушы ДосмагуловаК.К

ТК

Тіршіліктің химиялық негіздері

6

аға оқытушы ДосмагуловаК.К.

ТК

6В01506 - География білім беру бағдарламасы

Курстың аты

Кредит саны

Курс құрастырушылары

ЖК/ТК

Физикалық география негіздері

8

аға оқытушы Нурханов М.А.

ЖК

Картография топография негіздерімен

7

аға оқытушы Нурханов М.А.

ЖК

Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы

5

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ЖК

Географияны оқыту әдістемесі

3

аға оқытушы Балыкбаева Г.Ш.

ЖК

Инклюзивті ортада географияны оқытуды ұйымдастыру

 

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ЖК

Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қагаздар жүргізу

5

аға оқытушы Балыкбаева Г.Ш.

ЖК

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

аға оқытушы Балыкбаева Г.Ш.

ЖК

Геоинформатика негіздері

6

аға оқытушы Иманкулов К.Е.

ЖК

Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Геоморфология

5

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Геоэкология

4

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Геология негіздері

4

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Рекреациялық география

3

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Халықаралық туризм

3

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Дүниежүзінің табиғи-аумақтық кешендер географиясы

3

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Тұрғындар географисы

3

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Қазақстан географиясы

8

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК

Топырақтану негіздері және топырақ географиясы

2

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК

Геоэкономика негіздері

2

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы

3

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК

Ландшафтану

4

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК

Географиялық зерртеулер жүргізу және есептер шығару әдістемесі

5

аға оқытушы Балыкбаева Г.Ш.

ТК

Метереология және климатология негіздері

6

аға оқытушы Иманкулов К.Е.

ТК

Қазіргі дүние географиясы

5

аға оқытушы Иманкулов К.Е.

ТК

Дүниежүзінің экономикалық,әлеуметтік және саяси географиясы

3

г.ғ.д. Куанышбаев С.Б.

ТК

6В01510 – Химия-биология білім беру бағдарламасы

Курстың аты

Кредит саны

Курс құрастырушылары

ЖК/ТК

Өсімдіктер және жануарлар биологиясы

9

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ЖК

Бейорганикалық химия

8

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ЖК

Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері

3

аға оқытушы Амиров М.С..

ЖК

Компьютерлік химия

5

аға оқытушы Досмагулова К.К.

ЖК

Тірі ағзалар биологиясы және эволюциясы

7

аға оқытушы Амиров М.С.

ТК

Аналитикалық химия

4

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ТК

Химиялық технология

4

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ТК

Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі

5

аға оқытушы Нүркенова Ә.Д.

ТК

Химиядан есептер шығару әдістемесі

5

аға оқытушы Антаева А.С.

ТК

Биологиялық эксперименттер жүргізу және есептер шығару әдістемесі

8

аға оқытушы Арыстанова С.А.

ТК

Молекулалық биология және генетика

5

аға оқытушы Тасбулатова Г.С.

ТК

Микробиология және биотехнология

4

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ТК

 6В01511 – География-тарих білім беру бағдарламасы

Курстың аты

Кредит саны

Курс құрастырушылары

ЖК/ТК

Инклюзивті ортада географияны және тарихты оқытуды ұйымдастыру

5

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ЖК

География және тарихты оқыту әдістемесі

5

аға оқытушы Амиров М.С..

ЖК

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

аға оқытушы Балыкбаева Г.Ш.

ЖК

Геоинформатика негіздері

5

аға оқытушы Иманкулов К.Е.

ЖК

Қазақстан географиясы

6

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК

Географиялық зерттеулер жүргізу және есептер шығару әдістемесі

5

аға оқытушы Балыкбаева Г.Ш.

ТК

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

5

г.ғ.д. Куанышбаев С.Б.

ТК

6В01512 – Биология-география білім беру бағдарламасы

Курстың аты

Кредит саны

Курс құрастырушылары

ЖК/ТК

Өсімдіктер және жануарлар биологиясы

9

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ЖК

Жас ерекшелік физиологиясы және қауіпсіздік негіздері

3

аға оқытушы Амиров М.С.

ЖК

Жалпы жертану

8

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ЖК

Адам анатомиясы және физиология негіздері

9

аға оқытушы Амиров М.С.

ТК

Картография топография негіздерімен

7

аға оқытушы Нурханов М.А.

ТК

Биология және географияны оқыту әдістемесі

5

аға оқытушы Жиенбай С.Б.

ТК

Биологиялық процестерді оқыту әдістемесі

5

аға оқытушы Арыстанова С.А.

ТК

Молекулалық биология және генетика

4

аға оқытушы Тасбулатова Г.С.

ТК

Биофизика және биоинформатика

4

PhD Коразбекова К.У.

ТК

Қазақстан географиясы

7

аға оқытушы Бөлтірік М.Ы.

ТК