Оқу курстары

Оқу курстары
Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті  кафедрасына
бекітілген оқу пәндерінің тізімі 

        Курс атауы

Кредит

саны

Бағдарлама жетекшісі

ОК/КВ

Базалық шетел тілі

2

Ахметова Г.Х.        Асанова А.К.
Оспанова Ж.А.
Боранбаева А.Б.

БД

Практическая фонетика

3

Байдалина Ж.Ж.
Боранбаева А.Б.
Асанова А.К.
Оспанова Ж.А.

БД

Шет тілі (екінші)

3+3

Боранбаева А.Б.

ООД

Базалық негізгі шетел тілі

3

Байдалина Ж.Ж.    
Асанова А.К.
Ахметова Г.Х.
Анапин Е.Х.

БД

Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі /

2

Байдалина Ж.Ж.
Боранбаева А.Б.

БД

Базалық негізгі шетел тілі В2

2+2

Байдалина Ж.Ж.    
Асанова А.К.
Ахметова Г.Х.
Анапин Е.Х.

БД

Базалық негізгі шетел тілінің практикалық грамматикасы

3

Оспанова Ж.А.

ПД

Екінші шетел тілінің грамматикасы

3

Ахметова Г.Х.
Боранбаева А.Б.

ПД

Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С2

5+3

Багитжанова Ш.С         Сапарғалиқызы А       Шонгалова А.С.

БД

Фонетика және грамматика теориясы

3

Байдалина Ж.Ж.     Асанова А.К.

БД

Лексикология және тіл тарихы

3

Байдрахманов Д.
Байдалина Ж.

БД

Екінші шетел тілі В1

3+3

Багитжанова Ш.С         Сапарғалиқызы А       Шонгалова А.С

ПД

Білім берудегі жаңа технологиялар

3

Ахметова Г.

БД

12 - жылдық білім беру жүйесіндегі ағылшын тілі

3

Штатбаева Г.С.

ПД

Арнайы кәсіби шетел тілі

3

Байдалина Ж.Ж.    
Асанова А.К.

ПД

Білім берудегі жаңа технологиялар

3

Ахметова Г.Х.

KV

Тілді академиялық мақсатта оқыту және БАҚ тілі

3

Кашкинбаева З.Ж.

KV

Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С2

2

Боранбаева А.Б.        Ахметова Г.Х.

KV

Екінші шетел тілі В2

3

Багитжанова Ш.С         Сапарғалиқызы А       Шонгалова А.С.

KV

Елтану (ІІ ші шетел тілі)

3

Багитжанова Ш.С        

KV

Ескертпе; МК- міндетті пән компоненті
ТК- тандау компоненті