Оқу курстары

2020 -2021 оқу жылында
Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасына бекітілген оқу пәндерінің тізімі

Пән аты

Несие

Оқытушы аты-жөні  

МК/

ТК

 

5В011700, 6В01701 «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

5В012100, 6В01704 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті»

 

1

Қазіргі қазақ тілі

10

аға оқытушы, магистр Ауезова Ш.С.

ТК

 

2

Қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясы

8

аға оқытушы Таутина Б.А.

 

 

3

Әдебиеттану ғылымына кіріспе

5

ф.ғ.к., профессор Валиханов Ш.А.  

ТК

 

4

Әдебиеттану ғылымының негіздері

 5

ф.ғ.к., профессор Валиханов Ш.А.  

ТК

 

5

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясының теориялық негіздері /

 5

аға оқытушы, доцент Шакирова Қ.М.  

ТК

 

6

Қазақ тілінің морфемалар жүйесі /

 5

аға оқытушы, доцент Шакирова Қ.М.  

ТК

 

7

Мәтін синтаксисі

 

 5

аға оқытушы , доцентАбдуллина А.Ә.

ТК

 

8

Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің теориялық негіздері

 5

аға оқытушы , доцентАбдуллина А.Ә.

ТК

 

9

Әдебиет теориясының негіздері

 5

 ф.ғ.к., профессор Валиханов Ш.А.  

ТК

 

10

Қазіргі әдеби процесс /

 5

ф.ғ.к., профессор Валиханов Ш.А.  

ТК

 

11

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы

 4

ф.ғ.к.,  профессор Рахметова Б.А.

ТК

 

12

Абайтану

 4

ф.ғ.к.,  профессор Рахметова Б.А.

ТК

 

13

ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті /

 6

 ф.ғ.к., профессор Қалиев А.К.

ТК

 

1 4

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі шетел және балалар әдебиет

 6

 ф.ғ.к., профессор Қалиев А.К.

ТК

 

15

Қазақ әдеби тұлғатануы

 5

 ф.ғ.к.,  профессор Рахметова Б.А.

ТК

 

1 6

Әдебиеттік тұлғатану

 5

 ф.ғ.к.,  профессор Рахметова Б.А.

 

 

1 7

 

Аймақтық тұлғатану

 5

 ф.ғ.к., профессор Қалиев А.К.

ТК

 

18

Торғай ақындық мектебі

 5

 ф.ғ.к., профессор Қалиев А.К.

ТК

 

1 9

ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен Тәуелсіздік кезеңдегі  қазақ әдебиеті /

 5

аға оқытушы Таутина Б.А.

ТК

 

 20

Қазақ балалар әдебиеті

6

 ф.ғ.к., профессор Валиханов Ш.А.  

ТК

 

 21

Инклюзивті білім беру /

 10

 аға оқытушы Таутина Б.А.

ТК

 

 22

Инклюзивті білім беру жүйесінде қазақ тілін және әдебиетін оқыту әдістемесі

 5

 аға оқытушы, магистр Ауезова Ш.С.

 аға оқытушы Таутина Б.А.

ТК

 

 23

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

5

 аға оқытушы,магистр. Айдарова Г.К.

МК

 

 

 24

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілін оқыту әдістемесі

 5

 аға оқытушы , доцентАбдуллина А.Ә.

МК

 

25

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

аға оқытушы, доцент Шакирова Қ.М.  

ТК

26

Педагогикалық шеберлік негіздері

   5

аға оқытушы, доцент Шакирова Қ.М.  

ТК

 

 27

Тілдік бірліктерді сатылай кешенді талдау технологиясы

 5

 аға оқытушы,магистр. Айдарова Г.К.

ТК

 

 28

Мәтін және тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым дағдыларын қалыптастыру технологиясы

5

аға оқытушы , доцентАбдуллина А.Ә.

ТК

 

29

Мәтінтану

4

аға оқытушы, магистр Ауезова Ш.С

ТК

 

30

Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы және сөз мәдениеті

5

аға оқытушы, доцент Шакирова Қ.М.  

ТК

 

31

Қазақ орфографиясы, орфоэпиясы және пунктуациясы

5

аға оқытушы , доцентАбдуллина А.Ә.

ТК

 

32

Сөздікпен жұмыс

5

аға оқытушы,магистр. Айдарова Г.К.

ТК

 

33

Лингвомәдениеттаным және когнитивтік лингвистика*

4

аға оқытушы, магистр Ауезова Ш.С.

ТК

 

34

Салыстырмалы грамматика /

4

аға оқытушы,магистр. Айдарова Г.К.

ТК

 

35

Көркем шығарманы сатылай кешенді талдау технологиясы*

5

аға оқытушы,магистр. Айдарова Г.К.

ТК

 

36

Көркем мәтінді филологиялық талдау және эссе жазу

5

аға оқытушы,магистр. Айдарова Г.К.

ТК

 

Ескертпе: МК – міндетті компонент пәндері, ТК – таңдау компонент пәндері