Оқу курстары

Физика және математика кафедрасына бекітілген оқу пәндерінің тізімі

Пән атауы

Кредит

Оқытушы

БП/ТК

Теориялық физика курсы 2

5

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

БП ТК

Теориялық физика

5

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

БП ТК

Атом және атом ядросының физикасы

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

БП ТК

Физика

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

КП ТК

Физикадан күрделі есептерді шығару әдістері

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

КП ТК

Физика есептерін шығару практикумы

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

КП ТК

Физикадан олимпиада есептерін шығару

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

КП ТК

Оптика, атом және атом ядросының физикасы

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

БП ТК

Кванттық механика

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

БП ТК

Мектептегі физикалық эксприменттің әдістемесі мен техникасы

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

КП ТК

Атом және атом ядросының физикасы

3

Тулегенова Анар Кабдыгалиевна

БП ТК

Аналитикалық геометрия

5

Темирбеков Нурлыхан Муканулы

БП ЖК

Молекулалық физика және  электромагнетизм

4

Умбетов Абильхан Умбетович

БП ЖК

Оптика

3

Умбетов Абильхан Умбетович

БП ТК

Ядро және конденсірлі орталар физикасы

3

Умбетов Абильхан Умбетович

БП ТК

Оптика, атом және атом ядросының физикасы

3

Умбетов Абильхан Умбетович

БП ТК

Математика және физикадан есептерді шешу практикумы

4

Умбетов Абильхан Умбетович

КП ТК

Алгебра және сандар теориясы

5

Узакова Боранкуль Зиядиновна

БП ЖК

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

Узакова Боранкуль Зиядиновна

КП ЖК

Күрделі есептерді шешудің сандық әдістері мен тәсілдері

5

Узакова Боранкуль Зиядиновна

 

Математикалық білім берудегі ақпараттық технологиялар

3

Узакова Боранкуль Зиядиновна

КП ТК

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

3

Узакова Боранкуль Зиядиновна

БП ТК

Математикалық есептерді шешу практикумы

3

Узакова Боранкуль Зиядиновна

БП ТК

Математика және физикадан есептерді шешу практикумы

4

Узакова Боранкуль Зиядиновна

КП ТК

Білім берудегі жаңа технологиялар

3

Узакова Боранкуль Зиядиновна

КП ЖК

Алгебра және сандар теориясы

5

Узакова Боранкуль Зиядиновна

БП ЖК

Алгебра және сандар теориясы

5

Узакова Боранкуль Зиядиновна

БП ЖК

Физиканы оқыту әдістемесі

3

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП МК

Физиканы оқыту әдістемесі

2

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП МК

Физиканы оқыту әдістемесі

3

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП МК

Жаңартылған білім беру жағдайында физиканы оқыту әдістері

3

Қожахмет Манат Сейдалықызы

БП ТК

ШКМ-де физиканы оқыту әдістері

3

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП ТК

Жалпы физика курсы 1

4

Қожахмет Манат Сейдалықызы

БП ЖК

Жалпы физика курсы 1

5

Қожахмет Манат Сейдалықызы

БП ЖК

Физиканы оқыту әдістемес

5

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП МК

Физика

4

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП ТК

Физика

5

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП ТК

Мектептегі физикалық эксприменттің әдістемесі мен техникасы

3

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП ТК

Мектептегі физикалық эксприменттің әдістемесі мен техникасы

3

Қожахмет Манат Сейдалықызы

КП ТК

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2

Қожахмет Манат Сейдалықызы

БП МК

Элементарлық математика

6

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП ТК

Элементарлық математика

2

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП ТК

Кәсіби бағытталған шетел тілі

3

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП МК

Планиметрия және стереометрия курсы бойынша есептер шешу әдістемесі

4

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП ТК

Математиканы оқыту әдістемесі

3

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

КП МК

Жаңартылған білім беру жағдайында математиканы оқыту әдістері

3

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

КП ТК

Методика преподавания математики

5

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

КП МК

Стереометрия курсынан есептер шығару әдістемесі

3

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

КП ТК

Математиканы оқыту әдістемесі

5

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

КП МК

Аналитикалық және мектеп курсының геометриясы

4

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП ТК

Кәсіби бағытталған шет тілі

2

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП МК

Математикалық логика және дискретті математика

3

Абдрахманова Мирамкул Турганбаева

БП ТК

Молекулалық физика және  электромагнетизм

4

 Жумабаева Сания Бакытжановна

БП ЖК

Астрономия

5

 Жумабаева Сания Бакытжановна

КП МК

Астрономия

3

 Жумабаева Сания Бакытжановна

КП МК

Математикалық талдау

8

Сабитбекова Гулмира

БП ЖК

Жоғары математика

5

Сабитбекова Гулмира

БП ЖК

Математикадан есептер шығару практикумы

3

Сабитбекова Гулмира

КП ТК

Математикалық сауаттылық

5

Сабитбекова Гулмира

КП ТК

Математикалық талдау

5

Сабитбекова Гулмира

БП ЖК

Дифференциалдық және интегралдық есептеулер курсы

3

Сабитбекова Гулмира

БП ТК

Олимпиадалық есептерді шешу

3

Сабитбекова Гулмира

КП ТК

Математикадан олимпиадалық есептерді шешу

5

Сабитбекова Гулмира

БП ТК

Инклюзивті білім беруде математиканы оқыту әдістемесі

5

Сабитбекова Гулмира

КП ЖК

Күрделі есептерді шешудің сандық әдістері мен тәсілдері

5

Сабитбекова Гулмира

БП ТК

Математикалық сауаттылық және логика

2

Сабитбекова Гулмира

БП ТК

Дифференциалдық теңдеулер

3

Сабитбекова Гулмира

БП ТК

Дифференциалдық теңдеулер

5

Сабитбекова Гулмира

БП ТК

Инклюзивті білім беруде физика және информатиканы оқыту әдістері

5

Аубакирова Асель Аубакировна

КП ЖК

Мектепте физикадан зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістері

5

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

Аубакирова Асель Аубакировна

КП ЖК

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

3

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ЖК

Классикалық механика

3

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ЖК

Классикалық және кванттық физика

2

Аубакирова Асель Аубакировна

КП ТК

Физика курсындағы демонстрациялық жұмыстарды ұйымдастыру жолдары

3

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Радиоэлектроника және электротехника негіздері

3

Аубакирова Асель Аубакировна

КП ТК

Жалпы физика курсы 1

5

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ЖК

Жалпы физика курсы2 және  теориялық  физика 1

6

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Жалпы физика курсы 2

8

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Физиканы оқытудағы сандық білім беру ресурстары

5

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Электродинамика және арнайы салыстырмалы теория

3

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Физиканы оқытудағы сандық білім беру ресурстары

2

Аубакирова Асель Аубакировна

БП ТК

Білім берудегі жаңа технологиялар

3

Аубакирова Асель Аубакировна

КП ЖК

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

3

Абсадық Сағидолла Аблайұлы

БП ЖК

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2

Абсадық Сағидолла Аблайұлы

БП ЖК

Сандық әдістер және күрделі есептерді шығару жолдары

2

Абсадық Сағидолла Аблайұлы

КП ТК

STEM-білім

5

Абсадық Сағидолла Аблайұлы

БП ТК

Робототехника  негіздері

3

Абсадық Сағидолла Аблайұлы

КП ТК

Орта білім беру саласындағы нормативті-құқықтық актілер мен іс-қағаздар жүргізу

2

Абсадық Сағидолла Аблайұлы

ЖБП ЖК