Оқу курстары

1 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

 Музыкалық сауаттылық

5

Бөлтірікова Ж.И.

ЖК

2

Негізгі музыкалық аспап

3

Карибаева А.М.

ЖК

3

Дирижерлеу

2

Кауметова   Д.Р.

ЖК

1 курс (3 жед)

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

3

Шакиров Н.М.

ЖК

2

Дирижерлеу

2

Кауметова   Д.Р.

ЖК

3

Қазақ музыкасының тарихы

5

Бөлтірікова Ж.И.

ТК

4

Хор класы

2

Кауметова   Д.Р.

ТК

5

Вокал  класы

3

Бегалова М.С.

ТК

6

Білім берудің жаңа технологиялар

6

Бегалова М.С.

ЖК

2 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

4

Шаяхметова А.А.

Абдрахманова Р.С.

Бөлтірікова Ж.И.

ЖК

2

Дирижерлеу

4

Кауметова   Д.Р.

ЖК

3

История казахской музыки

5

Бультирикова Ж.И.

ТК

4

Хоровой класс

2

Кауметова   Д.Р.

ТК

5

Оркестр

2

Бультирикова Ж.И.

ТК

6

Концертмейстерский класс

3

Шаяхметова А.А.

ТК

7

Типология и классификация видов искусства

5

Бегалова М.С.

ЖК

3 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

МК/ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

4

Абдрахманова Р.С.

Шаяхметова А.А.

ЖК

2

Дирижерлеу

2

Кауметова   Д.Р.

ЖК

3

Шетел музыка тарихы

3

Шаяхметова А.А.

 

ТК

4

 Гармония

4

Шаяхметова А.А.

 

ТК

5

Концертмейстерлік класс

4

Шаяхметова А.А.

ТК

6

Хор класы

2

Кауметова   Д.Р.

ТК

7

Оркестр

2

Бультирикова Ж.И.

ТК

8

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

3

Бегалова М.С.

МК

9

Жалпы білім беретін мектепте музыка пәнін жаңартылған мазмұн негізінде оқыту технологиялары

3

Бегалова М.С.

ЖК

10

Мектептегі ән репертуарының практикумы

3

Кауметова   Д.Р.

ТК

4 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

МК/ЖК/ТК

1

Гармония және  Полифония

 

2

Шаяхметова А.А.

 

ТК

2

 Негізгі музыкалық аспап

1

Шакиров Н.М.

ТК

3

Хорда орындаудың әншілік дағдылықтарына тәрбиелеу

1

Кауметова   Д.Р.

ТК

4

Хорда дирижерлеудік теориялық  негіздері

1

Кауметова   Д.Р.

ТК

5

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап)

2

Шакиров Н.М.

 

МК

6

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Хорды дирижерлеу)

3

Кауметова   Д.Р.

МК

7

12 жылдық білім беру жүйесінде музыкалық шығармашылыққа баулу

3

Бегалова М.С.

ТК

9

Музыкалық әдебиет және психология

5

Бегалова М.С.

ТК

10

Оркерстірдің құрылымы мен құрамы

1

Бултирикова Ж.И.

ТК

11

Жаңартылған мазмұнындағы жалпы білім беретін мектепте музыканы оқыту әдістемесі

2

Абдрахманова Р.С.

ЖК

1 курс (3ускор) ДОТ

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

3

Абдрахманова Р.С.

ЖК

2

Дирижерлеу

2

Кауметова   Д.Р.

ЖК

3

Қазақ музыкасының тарихы

5

Бультирикова Ж.И.

ТК

4

Хор класы

2

Кауметова   Д.Р.

ТК

5

Вокал  класы

3

Бегалова М.С.

ТК

6

Білім берудің жаңа технологиялар

6

Бегалова М.С.

ЖК

1 курс (2 жед) ҚБТ

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ТК /ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

7

Абдрахманова Р.С.

ТК

2

Дирижерлеу

7

Кауметова   Д.Р.

ТК

3

Қазақ музыкасының тарихы

5

Бультирикова Ж.И.

ТК

4

Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру

4

Абдрахманова Р.С.

ТК

5

Музыкалық білім берудің тарихы мен теориясы

4

Бегалова М.С.

ТК

4

Хор класы

5

Кауметова   Д.Р.

ТК

5

Вокал  класы

4

Бегалова М.С.

ТК

6

Концертмейстерлік класс

4

Шаяхметова А.А.

ТК

7

Өнер тарихы

5

Абдрахманова Р.С.

ТК

8

Жастардың музыкалық сауығы

4

Абдрахманова Р.С.

ТК

9

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

5

Бегалова М.С.

ТК

10

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

Бегалова М.С.

ТК

2 курс (2 жед) пед емес

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Хор класы

4

Кауметова   Д.Р.

ТК

2

Гармония

4

Шаяхметова А.А.

ТК

3

Музыкалық шыармаларды талдау

3

Шаяхметова А.А.

ТК

4

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі

5

Шаяхметова А.А.

ТК

5

Жалпы білім беретін мектерптердегі 1-4 сыныптардаы музыка пәнінің мазмұны

5

Абдрахманова Р.С.

 

ТК

6

Өнердің типтік және классификация түрлері

5

Бегалова М.С.

ЖК

7

Жастардың музыкалық сауығы

4

Абдрахманова Р.С.

ТК

8

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

5

Бегалова М.С.

ЖК

9

Білім берудің жаңа технологиялар

6

Бегалова М.С.

ЖК

2 курс (3 жед) пед

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

5

Шаяхметова А.А.

ЖК

2

Дирижерлеу

6

Шаяхметова А.А.

ЖК

3

Музыкалық білім берудің әдіснамасы  мен психологиясы

5

Бегалова М.С.

ТК

4

Вокал  класы

4

Бегалова М.С.

ТК

5

Гармония

4

Шаяхметова А.А.

ТК

6

Концертмейстерлік класс

4

Шаяхметова А.А.

ТК

7

Мектептегі ән репертуарының практикумы

4

Кауметова   Д.Р.

ТК

8

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

5

Бегалова М.С.

ЖК

2 курс (3 жед) пед емес

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

3

Шаяхметова А.А.

Бегалова М.С.

ЖК

2

Дирижерлеу

4

Кауметова Д.Р.

ЖК

3

Музыкалық білім берудің әдіснамасы  мен психологиясы

4

Бегалова М.С.

ТК

4

Хор класы

5

Кауметова Д.Р.

ТК

5

Вокал  класы

4

Бегалова М.С.

ТК

6

Гармония

4

Шаяхметова А.А.

ТК

7

Концертмейстерлік класс

4

Шаяхметова А.А.

ТК

8

Мектептегі ән репертуарының практикумы

4

Кауметова   Д.Р.

ТК

9

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

5

Бегалова М.С.

ЖК

3 курс (3 жед)

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

МК/ЖК/ТК

1

Негізгі музыкалық аспап

2

Абдрахманова Р.С.

ТК

2

Хорды дирижирлеу

6

Кауметова Д.Р.

ТК

3

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі (Негізгі музыкалық аспап)

2

Абдрахманова Р.С.

МК

4

Вокал және аспапта сүйемелдеу искусство

3

Шаяхметова А.А.

ТК

5

Білім берудің жаңа технологиялар

3

Бегалова М.С.

ТК

6

Музыкалық білім берудің тарихы мен әдіснамалық теориясы

5

Бегалова М.С.

ТК

7

Диплом жұмысының орындалуы

3

Бегалова М.С.

ТК

8

Музыкалық әдебиет және психология

5

Бегалова М.С.

ТК

 1 курс

  

Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Визуалды өнер -1 (Сурет)

4

Жамитова А.А.

ЖК

2

Визуалды өнер -1 (Кескіндеме)

4

Жарасқанов Қ.С.

ЖК

1 курс (3ж)

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Ағымдағы өнер (практикум)

4

Турикпенова С.Ж.

ЖК

2

Визуалды өнер -1 (Сурет)

6

Жамитова А.А.

ЖК

3

Визуалды өнер -1 (Кескіндеме)

6

Жарасқанов Қ.С.

ЖК

4

Композициялық сурет

5

Жарасқанов Қ.С.

ТК

5

Графика және жобалау негіздері

5

Жамитова А.А.

ТК

6

Визуалды өнер тарихы және теориясы

4

Байсенгиров М.К.

ТК

1 курс (2ж)

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Ағымдағы өнер (практикум)

4

Турикпенова С.Ж.

ЖК

2

Визуалды өнер -1 (Сурет)

6

Жамитова А.А.

ЖК

3

Визуалды өнер -1 (Кескіндеме)

6

Жарасқанов Қ.С.

ЖК

4

Композициялық сурет

5

Жарасқанов Қ.С.

ТК

5

Графика және жобалау негіздері

5

Жамитова А.А.

ТК

6

Визуалды өнер тарихы және теориясы

4

Байсенгиров М.К.

ТК

7

Қазақстанның визуалды өнерінің тарихы мен  теориясы

4

Байсенгиров М.К.

ТК

8

Сәндік қолданбалы өнер

6

Байсенгиров М.К.

ТК

9

Мүсін

3

Байсенгиров М.К.

ТК

10

Үй мәдениеті, тамақ мәдениеті

5

Жамитова А.А.

ТК

11

Шеберхана таңдау

4

Байсенгиров М.К.

ТК

2 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Визуалды өнер -1 (Сурет)

4

Жамитова А.А.

ЖК

2

Визуалды өнер -1  (Кескіндеме)

4

Жарасқанов Қ.С.

ЖК

3

Композициялық сурет

5

Жарасқанов Қ.С.

ТК

4

Сызба  геометриясы және перспектива

5

Байсенгиров М.К.

ТК

5

Үй мәдениеті, тамақ мәдениеті

5

Жамитова А.А.

ТК

2 курс (3ж)

  

 

Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Компьютерлік дизайн элементтері

4

Турикпенова С.Ж.

ТК

2

Визуалды өнер -2 (Сурет)

3

Турикпенова С.Ж.

ТК

3

Көркем еңбекті оқыту әдістемесі

3

Турикпенова С.Ж.

ЖК

4

Визуалды өнер -1  (Сурет)

4

Жамитова А.А.

ЖК

5

Визуалды өнер -1 (Кескіндеме)

4

Жарасқанов Қ.С.

ЖК

6

Визуалды өнер -2 (Кескіндеме)

3

Жарасқанов Қ.С.

ТК

7

Инженерлік графика және жобалау

3

Жамитова А.А.

ТК

8

Сәндік қолданбалы өнер

3

Байсенгиров М.К.

ТК

9

Графика және жобалау оқыту әдістемесі

3

Жамитова А.А.

ЖК

10

Үй мәдениеті, тамақ мәдениеті

5

Жамитова А.А.

ТК

2 курс (2уск)

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Компьютерлік дизайн элементтері

4

Турикпенова С.Ж.

ТК

2

Визуалды өнер -2 (Сурет)

3

Турикпенова С.Ж.

ТК

3

Білім берудегі жаңа технологиялар

6

Турикпенова С.Ж.

ЖК

4

Тоқыма материалдарын көркемдеп өңдеу

4

Жамитова А.А.

ТК

5

Мүсін

3

Байсенгиров М.К.

ТК

6

Қазақстанның визуалды өнерінің тарихы мен  теориясы

3

Байсенгиров М.К.

ТК

7

Визуалды өнер -2 (Кескіндеме)

3

Жарасқанов Қ.С.

ТК

8

Сәндік қолданбалы өнер

3

Байсенгиров М.К.

ТК

9

Үй мәдениеті, тамақ мәдениеті

4

Жамитова А.А.

ТК

3 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

Технология және дизайн

3

Турикпенова С.Ж.

ТК

2

Дипломдық зерттеу жұмысы

2

Турикпенова С.Ж.

ТК

3

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі

3

Турикпенова С.Ж.

 

МК

 4

Визуалды өнер  (Сурет)

4

Жамитова А.А.

ТК

5

Визуалды өнер  (Кескіндеме)

5

Жарасқанов Қ.С.

ТК

6

Мүсін

3

Байсенгиров М.К.

ТК

7

Сызуды оқыту әдістемесі

2

Жамитова А.А.

МК

8

Визуалды өнер тарихы және теориясы

4

Байсенгиров М.К.

ТК

9

Қазақстанның сәндік қолданбалы өнер

3

Байсенгиров М.К.

ТК

4 курс

  

 Пән атауы

Кредиттер саны

Бағдарлама жетекшісі

ЖК/ТК

1

12-жылдық білім беруде бейнелеу өнерін оқыту әдстемесі

3

Байсенгиров М.К.

ТК

2

Қазақстанның сәндік қолданбалы өнер

3

Байсенгиров М.К.

ТК

3

Тоқыма материалдарын көркемдеп өңдеу

3

Жамитова А.А.

ТК

4

Дипломдық жұмыстың орындалуы

3

Жарасқанов Қ.С.

ТК

5

Сурет

3

Жарасқанов Қ.С.

ТК

6

Кескіндеме

3

Жарасқанов Қ.С.

ТК

7

Көркемдік білімді оқыту әдістемесі

2

Жарасқанов Қ.С.

ЖК