Оқу курстары

 Оқу курстары
Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасына  қарасты оқу пәндерінің тізімі

Бағдарлама жетекшісі

 Несие

саны

 Курстың атауы

МК/ТК

1

Дүйсебекова А.Е.

3

3

3

 

Балалар әдебиеті,

Балалар фольклоры,

Әдебиеттік оқыту әдістемесі.

тк

тк

тк

2

Жандилдина Р.Е.

3

 

 

3

3

3

3

Балалар психологиясы,

 МЖДБ. қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру;

Қызықты математика;

 МДМ инклюзивті білім беру;

МЖДБ дене тәрбиесінің ТӘ.

мк

 

 

тк

тк

тк

тк

 

3

Жунусова Р.К.

3

 

2

 

3

3

 

2

Современный русский язык, Профессиональный русский язык;

 Методика обучения русскому языку;

ТМ ознакомления детей дошк. возраста с природой;

Семейная педагогика

 

мк

мк

 

тк

 

тк

 

тк

4

Оспанбекова М.Н.

3

 

3

3

 

2

Математиканы оқыту әдістемесі

Білім берудегі  жаңа технологиялар;

Музыкалық өнер теориясы мен технологиясы;

Сауат ашу әдістемесі.

Мк

 

Тк

Тк

 

тк

 

5

Темірханова К.Ш.

3

3

 

 

3

2

Мектепке дейiнгi педагогика; 

Мектепке дейiнгi педагогика тарихы;

МДҰ басқару және ұйымдастыру;

 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

мк

 

тк

 

 мк

 

мк

 

6

Қара А.Б.

 

3

 

3

 

 

3

 

3

3

 

 

3

Қоршаған орта пәнін оқытудың теориясы мен әдістемесі;

Информатиканы оқыту әдістемесі;

МЖДБ қоршаған ортамен таныстыру теориясы мен әдістемесі;

Дефектология мен логопедия негіздері;

Жаратылыстану негіздері;

 Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.

 

тк

 

тк

 

 

тк

 

мк

тк

 

 

мк 

7

Дүйсекова А.А.

3

 

3

 

3

 

 

 

 

Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі;

 Математика сабағындағы дидактикалық ойындар;

МЖДБ музыкалық тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі

 

мк

 

тк

 

мк

 

8

Умбетова М.Ж.

3

3

3

3

3

 

3

3

Детская литература,

детский фольклор,

 Методика обучения математике;

 Методика обучения информатике;

 Методика обучения «Окружающего мира»

 Значение 12-летнего образования в системе НШ.;

Методика литературного чтения.

тк

тк

 

мк

 

тк

 

мк

 

тк

 

тк

9

Шайменова Л.С.

3

3

 

3

Детская психология,

 МРР детей дошк.возраста; Особенности иклюзивного образования в ДОУ.

тк

мк

 

тк

10

Ғалымжанова З.Т.

3

 

3

 

3

 

12жылдық білім берудегі инновация;

12-жылдық білім беру үрдісінің бастауыш мектептегі маңызы;

Қазақ тілін оқыту әдістемесі.

 

тк

 

тк

тк

 

11

Омарова Д.К.

3

 

 

3

3

 

3

Ағылшын тілін оқыту әдістемесі

Білім берудегі жаңа технологиялар

Балаларды бейнелеу шығармашылығына үйрету теориясы мен әдістемесі

Кәсіби шетел тілі

Тк

 

 

Тк

 

тк

 

мк

12

Саттар Т.Т.

2

 

3

 

3

Мектепке дейінгі педагогика

Мектепке дейінгі педагогика тарихы

История дошкольной педагогики

тк

 

тк

 

тк