Оқу курстары

Оқу курстары
2020-2021 оқу жылы

Пәндер

Кредит саны

Оқытушы аты-жөні

Цикл

1

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Әлеуметтану,  саясаттану)

1

Конкина Г.С.

ЖБП

2

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Әлеуметтану,  саясаттану)

9

Оразбекова Р.С.

ЖБП

3

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Әлеуметтану,  саясаттану) орыс тілінде

4

Адильбеков И.К.

ЖБП

4

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Әлеуметтану,  саясаттану) ағылшын тілінде

4

Адильбеков И.К.

ЖБП

5

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Әлеуметтану,  саясаттану)

8

Өтеулі  М.С.

ЖБП

6

Философия

11

Елеусов Б.А.

ЖБП

7

Философия

12

Өтеулі  М.С.

ЖБП

8

Қазақстанның  қазіргі  заман тарихы

4

Конкина Г.С.

ЖБП

9

Қазақстанның  қазіргі  заман тарихы

8

Бижанова Г.Х.

ЖБП

10

Қазақстанның  қазіргі  заман тарихы

5

Жармагамбетов Е.Е.

ЖБП

11

Қазақстанның  қазіргі  заман тарихы

15

Өтеулі  М.С.

ЖБП

12

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Мәдениеттану)

4

Бижанова Г.Х.

ЖБП

13

Әлеуметтік- саяси  білімдер  модулі

(Мәдениеттану)

4

Өтеулі  М.С.

ЖБП

14

Орта білім беру  саласындағы  нормативті – құқықтық актілер  мен іс- қағаздар жүргізу

8

Ерманова А.Б.

ЖБП

15

Орта білім беру  саласындағы  нормативті – құқықтық актілер  мен іс- қағаздар жүргізу

6

Бошыбаев Т.Б.

ЖБП

16

Орта білім беру  саласындағы  нормативті – құқықтық актілер  мен іс- қағаздар жүргізу

6

Жармагамбетов Е.Е.

ЖБП

17

Өлкетану

3

Бижанова Г.Х.

БП

18

Краеведение (орыс тілінде)

2

Адильбеков И.К.

БП

19

Краеведение (ағылшын тілінде)

4

Адильбеков И.К.

БП

20

Өлкетану

12

Жармагамбетов Е.Е.

БП

21

Өлкетану

3

Байбосын Л.С.

БП