Оқу және ғылыми зертханалар

Өзін-өзі тану орталығы

Заманауи оқу орнында мұғалімнің табысты жұмысының маңызды шарттарының бірі-бұл өз ісіне жауапкершілік қана емес, сонымен қатар жұмыстағы ішкі еркіндік сезімі. Бұған қол жеткізуге арнайы жабдықталған "өзін-өзі тану орталығында"өткізілетін сабақтар көмектеседі.Адамзат мәдениеттерінде жинақталған ғасырлық даналықты пайдалану арқылы "өзін-өзі тану" рухани-адамгершілік даму бағдарламасы әлемнің, соның ішінде Қазақстан халықтарының рухани тәжірибесінің алуан түрлілігімен және байлығымен танысуды қамтиды. Өзін-өзі тану сабағы басқаларға ұқсамайды. Сөздің дәстүрлі мағынасында сауалнама жоқ.

Сабақтарда жұмыс істеудің негізгі әдістері:
-этикалық әңгімелер;
-рөлдік ойындар;
-пікірталас;
-тыныштық минуттары;
-позитивті ойларға көңіл бөліңіз;
-оқыту және ұжымдық жұмыстың басқа түрлері 
Диалог-пікірталас процесінде студенттер ерекше әлеуметтік қабілет пен дүниетанымын басқалармен бөлісу қабілетін дамытады, олар өз көзқарастарын қорғауға, сұхбаттасушыны тыңдауға және келіссөздер жүргізуге, сендіруге және тыңдауға үйренеді.
Рөлдік ойындар өмірлік жағдайларды имитациялайды, рөлге үйренуге мүмкіндік береді, өздігінен мінез-құлық реакцияларын ынталандырады, студентке жеке тұлға ретінде толық ашуға мүмкіндік береді.
Сабақтарда өткізілетін тренингтер студенттің жеке басының сапасын жақсартуға, өзін-өзі тану және өзін-өзі жетілдіру қабілеттерін ашуға мүмкіндік береді
Үнсіздік минуты тыныш музыкамен өткізіледі, студенттер отырады, демалып, ыңғайлы. Қазіргі уақытта мұғалім сабақтың тақырыбына байланысты және қатысушылардың өткен тәжірибесіне арналған мәтінді тыныш оқиды. Бұл сіздің ішкі әлеміңізге қарауға, түрлі оқиғалар кезінде сезімдер мен естеліктерді жандандыруға мүмкіндік береді.
Сабақтарда студенттер босатылады, сабақтарды өткізуге белсенді қатысады, топпен жұмыс істеудің әртүрлі формаларын өздері игереді. Мұның бәрі өзін-өзі ашуға, өзін-өзі қабылдауға және болашақ мұғалім үшін қажетті жеке қасиеттерді дамытуға ықпал етеді.

1

2

"Инклюзивті білім беру" орталығы

"Инклюзивті білім беру" орталығы 2019 жылы ашылды.

Орталық қызметінің негізгі міндеттері:
* мүмкіндігі шектеулі Білім алушыларды психологиялық-педагогикалық және медициналық-әлеуметтік қолдау арқылы пединститутта инклюзивті білім беруді сүйемелдеу;
* кәсіби дайындық сапасын жақсарту және еңбек нарығында одан әрі бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында мүмкіндігі шектеулі студент тұлғасын дамыту және оқыту үдерісіне бейімделу жағдайларын қамтамасыз ету;
* студенттердің денсаулығын қорғау, эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізуді ұйымдастыру, білім алушылардың психоэмоциялық жүктемелерінің алдын алу;
* студенттерді Теориялық оқыту процесін олардың болашақ практикалық жұмысымен барынша жақындатуға ықпал ету, қиын өмірлік жағдайға тап болған норматипичті балалармен, сондай - ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен болашақ мұғалімдердің жұмыс дағдыларын қалыптастыру.
* Осы міндеттерге сәйкес мынадай жабдықтар сатып алынды, сатып алынды және орнатылды:
- интерактивті құрғақ бассейн, массаж эффектісі, шығармашылық белсенділікті ынталандыру және бұлшықет жүйесін дамыту, акрил айна беті, балалар ойын кезінде өз көріністерін көре алатын айна ретінде қызмет етеді, сонымен қатар қуат көздерінен қорғаныс ретінде қызмет етеді;
- ұсақ моториканы және ойын терапиясын дамыту үшін тактильді, визуалды, дыбыстық ынталандыру функцияларын біріктіретін акустикалық тактильді панель;
- "жұлдызды аспан" және "шексіздік" панельдері-визуалды ынталандыруға, сенсорлық бөлмені безендіруге арналған;
- әр түрлі материалдармен толтырылған 7 тактильді модульден тұратын тактильді жол. Аяқтардың жолдан жанасуынан сезгіш сезіну білім алушылардың ақыл-ой белсенділігін ынталандырады;
- демалуға, стрессті жеңілдетуге және релаксацияға арналған фиброоптикалық душ. Фиброоптикалық талшықтар дөңгелек каскадтың бүкіл периметрі бойынша біркелкі бөлініп, еденге түсіп, жарқыраған шар түзеді;
- ИЗО-терапияға арналған құммен сурет салуға арналған жеңіл үстел сезімтал сезімдерді, визуалды ынталандыруды, қиял мен қиялды дамытуға ықпал етеді.
Осылайша, орталық студенттерге, оның ішінде денсаулық мүмкіндіктері шектеулі студенттерге кешенді әлеуметтік, Денсаулық сақтау, психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетеді.

5

6

7

8

Психодиагностика және кеңес беру зертханасы

Негізгі функциялары:
Психодиагностика, практикалық психология, эксперименттік психология, Әлеуметтік психология бойынша практикалық және зертханалық сабақтар, таңдау курстарын өткізу;
студенттерге зерттеу жұмыстарына көмектесу;
аймақ психологтарының кәсіби қарым-қатынасын және тәжірибе алмасуын ұйымдастыру;
сұраныс бойынша студенттер мен оқытушылар құрамы арасында психологиялық зерттеулер жүргізу.
Бұл зертхана екі аймақты қамтиды: кеңес беру және оқыту.
Консультациялық аймақ практик психолог-консультанттың кабинетін имитациялайды және студенттерді әртүрлі психологиялық техникаларды қолдана отырып, жеке консультациялар жүргізу тәсілдеріне оқытуға арналған. Аталған аймақта "сенім телефоны"қызметінің кеңесшісі ретінде студенттердің практикалық жұмысына арналған қалалық телефон орнату қарастырылған.
Оқыту аймағы дөңгелек үстелмен, тығын тақтасымен жабдықталған және қолданбалы сипаттағы психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша топтық тренингтер, зертханалық сабақтар өткізуге арналған.
Зертханада жеке диагностикаға, сондай-ақ топтар мен ұжымдарды диагностикалауға арналған бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер орнатылған. Бұл жүйенің функционалды жабдықталуы:
* дайын тестілерді пайдалана отырып, кәсіби-психологиялық тексеру жүргізу;
* контингенттің ерекшелігіне, диагностика міндеттеріне және т. б. сүйене отырып, қолда бар әдістемелерді түрлендіру.;
* жұмыс үшін қажетті тесттерді жасау және жүйеге енгізу.
Жүйеге тексерілетіндердің жеке, іскерлік, әлеуметтік және зияткерлік қасиеттерінің даму деңгейін анықтау және психологиялық нормадан ауытқуларды анықтау мақсатында қолданылатын әртүрлі диагностикалық әдістемелер енгізілген (Люшер, Айзенк, Каттел, MMPI классикалық тестілері, "семантикалық дифференциал" әдістемесінің әртүрлі нұсқалары, бірегей психобиографиялық әдістемелер). Тапсырмаға байланысты тесттерді толық немесе жедел нұсқада, таңдамалы түрде немесе "батареямен" қолдануға болады (сериялы іске қосылған тесттер сериясы).
Арқалық педагогикалық институтында 5В010300 "Педагогика және психология" мамандығы бойынша білім алған. Ы.Алтынсарин түлек өзін мектеп педагог-психологы, сондай-ақ ұйымның психолог-консультанты ретінде толыққанды жүзеге асыра алады.

9

10

11

Педагогикалық шеберлік және инновациялық технологиялар орталығы

Педагогикалық шеберлік-бұл барлық іс-әрекеттерді оңтайландыру, оларды жеке тұлғаның жан-жақты дамуы мен жетілуіне, оның дүниетанымын, қабілеттерін, әлеуметтік маңызды іс-әрекетке қажеттіліктерін қалыптастыруға бағыттау мүмкіндігі
Аталған орталықта студенттер Педагогикалық шеберлік негіздерін меңгереді, сондай-ақ Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің алдыңғы қатарлы педагогтарының тәжірибесін зерделейді.
Сабақты және тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу әдістемесін үйретуден басқа, студенттер жоғары білікті мамандарды даярлауда маңызды рөл атқаратын педагогикалық техникаға оқытылады. Мұнда студенттер педагогикалық ықпал ету әдістерін біледі, әртүрлі практикалық міндеттер мен жағдайларды шебер қояды және шешеді. Арнайы дағдыларды оқытуға көп көңіл бөлінеді:
оқушыларды қарқынды танымдық іс-әрекетке жұмылдыру
ұжыммен және жеке тұлғамен өзара әрекеттесу
ұжымды ұйымдастыру
оның көңіл-күйін, дауысын, бет-әлпетін, пантомимасын білу
Педагогикалық техника мұғалімнің іс-әрекетінің ішкі мазмұны мен оның сыртқы көрінісінің үйлесімді бірлігіне ықпал етеді. Мұғалімнің шеберлігі-рухани мәдениеттің синтезінде және педагогикалық тұрғыдан орынды сыртқы экспрессивтілікте.
Орталық қажетті жабдықтармен жабдықталған: теледидар, дыбыс жазу және ойнату аппаратурасы, кафедра, тығын тақтасы, қабырға айнасы және заманауи стильде жасалған.

12

13

14

15