Рахметова Базар Анасқызы

BazarАты-жөні, тегі - Рахметова Базар Анасқызы
Атқаратын қызметі - «Қазақ тілі мен әдебиеті » кафедрасының меңгерушісі
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 87014574805
Оқытылатын пәндер
-ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы
-Абайтану
-Қазақ әдеби тұлғатануы
-Әдебиеттік тұлғатану
Ғылыми дәрежесі: Филология ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы: доцент
«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы - 2014» атағы иегері
Мамандық және бағыттарының атауы: 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті. Қазақ әдебиеті
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі
1. 2008 ж. Алматы. Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар институты «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях»
2. 2009 ж. Алматы. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту»
3. 2010 ж. Арқалық.АрмПИ «Білім берудегі қазіргі күнделікті ақпараттық технологияны пайдалану»
4. 2012 ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
5. 2012 ж. Алматы.Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғарғы оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институты «Жоғарғы мектеп менеджменті» курсы бойынша куәлік
6. 2014 ж.Астана. Білім сапасын қаматамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі «Мамандырылған аккредитация шеңберінде жоғарғы оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы »
7. 2014 ж. Астана. Ғылым туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес аккредиттеу куәлігі
8. 2015 ж. Түркия. Егей университеті.Тәжірбие алмасу мақсатында Халықаралық конгресске қатысу сертификаты
9. 2016 ж. Алматы. Мемлекеттік тілді дамыту институты «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері»
10. 2016 г.Астана.НААР. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества»
11. 2017ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру
Жалпы еңбек өтілі - 32 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі -32 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және (атауы)- 9
1.Темірғали Нұртазиннің ғылыми-сын және әдеби публицистикалық мұрасы. Монография. Арқалық, 2011.-153б.
2.Темірғали Нұртазин және қазіргі қазақ әдебиеті. Монография Алматы ,2015.-160 бет
3.Темірғали Нұртазин – әдебиет зерттеушісі. Оқу құралы. – Арқалық, 2011. - 52 б
4.Темірғали Нұртазин аудармалары және көркем аударма мәселелері. Оқу құралы. Алматы, 2015.-212 бет
5. Тіл біліміне кіріспе пәнінен электрондық оқу- әдістемелік құрал. - Арқалық,2011.-29 б.
6.Темірғали Нұртазиннің көркем және деректі прозасы. Оқу - әдістемелік құралы. Арқалық, 2013. - 32 б.
7.Темірғали Нұртазиннің аудармалары. Оқу - әдістемелік құралы. – Арқалық, 2014. - 24 б.
8. «Кәсіби қазақ тілі» оқулық. – Ақтөбе, 2017
9. Болашақ филолог мамандардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастыру. Ұжымдық Монография. Институт профессорлары ф.ғ.к.,доцент Ш.А.Валиханов, ф.ғ.к.,доцент Б.А.Рахметова, ф.ғ.к.,доцент А.К.Қалиев «Қазақ диалектологиясы» оқу-әдістемелік нұсқаулық, Арқалық, 2018
Мақалалар саны және (атауы)- 53
1.«Сырдария» романындағы диалектизмдердің кейіпкер тілінде қолданылуы // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, № 9-10,1996 ж. 108-113 б.б.
2.С.Мұқановтың «Сырдария» романындағы диалектизмдердің автор тілінде қолданылуы //«XXI –ғасырдың тоғысындағы білім мен ғылым бірлігі» республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары, Арқалық қ, 2001 ж. 111-114 б.б.
3.Көп қырлы қаламгер // Әл –Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. –№ 8. (59), 2002 ж. 158-160 б.б.
4.Т.Нұртазин аудармалары // Әл –Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. - № 11. (62), 2002 ж. 198-200 б.б.
5.Талант қырлары (Ғ.Мүсірепов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Көкейкесті әдебиеттану» жинағы, 2- кітап. Л.Н.Гумилев ЕҰҰ –Астана қ, 2002 135-138 б.б.
6.Темірғали Нұртазиннің очерктері // Ақиқат журналы, - № 7, 2004 ж. 91-93 б.б.
7.Ұлылық үлесі (М.Әуезов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, - № 7, 2004 ж. 72-75 б.б.
8.Уақыт тағлымы (С.Мұқанов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың теориялық және методологиялық мәселелері» Халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдары, Қазақ университеті Алматы қ, 24-26 мамыр, 2004 ж. 276-280 б.б.
9.Талант шыңы (М.Әуезов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«М.Әуезов және әлем әдебиеті» Халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдары, Қазақ университеті Алматы қ, 25-26 қыркүйек, 2004 ж. 95-97 б.б.
10.Дәуір тынысы // Көкейкесті әдебиеттану. 4- кітап. –Астана: ЕУҰ, 2005. 185-190 б.б.
11.Т.Нұртазин аудармаларының ерекшеліктері //«Шоқан тағылымы -11» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары, III том, Көкшетау қ., 2006 ж. 38-39
12.Шеберлік табиғаты //«Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» Облыстық ғылыми –практикалық конференция, Арқалық қ, 12 шілде, 2006 ж. 92-97
13.Аударма туралы сөз //«Арал –Каспий өңірінің тарихи –мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары, Ақтау қ, 12-15 қыркүйек. 2007 ж. 99-103 б.б.
14.Бейімбеттанудың бастауы. // Ақиқат журналы. – 2009. - №9 .- 65-67 бб
15.Б.Майлин әңгімелерінің зерттелуі // Көкейкесті әдебиеттану. 10 кітап. – Астана: ЕҰУ, -289-294 бб.
16.Мастерство перевода. // Мысль журналы. – 2010. - №11. – 63-65 бб.
17.Жаңа сатыда // «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық, 2010. -81-85 бб.
18.Сан қырлы талант // М.О.Төлегеновтың 75 жылдығына арналған «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2010.-176-179 бб.
19.Шеберлік шыңы // «Шұғыла» Моңғолия қазақтарының әдеби – мәдени, ғылыми, танымдық журналы. - Улаанбаатар, 2010. - №4. -91-96 бб.
20.Темірғали Нұртазин «Тұрардың анты» деректі романы туралы. // Ақиқат журналы.- №12 .- 29-81 бб.
21.С.Мұқановтың поэмалары Темірғали Нұртазин талдауында//«Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық - саяси дамуының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2011.-376-380 бб.
22.Ғалым- ұстаз ғибраты // «Алтынсарин оқулары» «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция. Арқалық хабары газеті.- 7 қазан, 2011
23.Ыбырайтанудың кейбір мәселелері // «Білім –ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары - 2012» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. – Арқалық. 2012. І бөлім. 137-140 бб.
24.Темірғали Нұртазин Б.Майлин шығармашылығы туралы // Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №2(48),2014ж.-133-137 бб.
25.Темірғали Нұртазин С.Мұқановтың романдары туралы// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №4-5 (150 – 151)2014ж
26..Историческая правда романа «Клятва Турара» // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдищите изследвания», 17-25 февруари, 2014 на Филологични науки. София, 2014.- 62-65 стр.
27.Темірғали Нұртазин әдебиет мәселелері туралы // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», 17-25 април, 2014 на Филологични науки. София, 2014.- 57-62 стр.
28.Темірғали Нұртазин С.Мұқановтың романдары туралы// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №4-5 (150 – 151)2014ж.
29.Б.Майлин шығармалары Темірғали Нұртазин талдауында // Евразия гуманитарлық институты хабаршысы. – Астана,№3-4,2014ж.
30.ESSAYS OF TEMIRGALI NURTAZUN.// Theoretical & Applied Science 9 (17), 2014,188. (ISPC European Innovation, 30.09.2014, Martigues, France). Impact Factor ISI=0.307. Impact Factor ISRA=1.344.
31.Темірғали Нұртазиннің «Жазушы және өмір» атты зерттеу еңбегі жайлы // Кәсіби кадрларды даярлау стратегиясы: мәселелер мен перспективалар атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Астана, 2014.-145 -147бб.
32.Түркі халықтары фольклорында кездесетін этнографиялық нышандар // «Түркі дүниесі: рухани мұра және бүгінгі мәдениет» атты халықаралық симпозиум материалдары. - Астана, 2014. – 219-223 бб.
33. Т.Нұртазин аудармаларындағы диалогтің ролі // Ш.Уәлиханов атындағы КМУ «Шоқан оқулары» (25-26 сәуір) 3 том, 2014177-182 б.б.
34.Asian Studies Review», ISSN: 1035-7823, IF – 0.311. (NEW YORK U.S.A.) журналына «Linguo-cultural characteristics of number 13 (thirteen) in folklore small prose genre»
35.Тынымбай Нұрмаганбетовтың «Кене» әңгімесіндегі реализм мен мистика // Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы.№2. 2015.-270-274 беттерде.
36.2015 жылы 19-23 қазанда Түркияның Измир қаласында Еге университеті Түркі әлемін зерттеу институты ұйымдастырған «Қорқыт ата және Түркі дүниесі» атты халықаралық конгресс. «Қазақ фольклоры мен әдебиетіндегі Қорқыт тұлғасы және мифопоэтик