Асанова Әсел Қарлыбайқызы

АсановаАты –жөні, тегі – Асанова Әсел Қарлыбайқызы
Атқаратын қызметі – Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының кафедра меңгерушісі
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Сот.тел: 87782624642
Оқытылатын пәндер – Базалық негізгі шетел тілі В1, В2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, С 2, Практикалық фонетика, Аналитикалық оқу, Мәдениетаралық қарым-қатынаста базалық негізгі шетел тілі, Базалық негізгі шетел тілінің практикалық грамматикасы.
Ғылыми дәрежесі – педагогика ғылымдарының магистрі
Ғылыми атағы – жоқ
Мамандық және дайындық бағыттарының атауы – 5В011900 «Iетел тілі: екі шетел тілі»
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі – 22-27 тамыз, 2011 жыл, Аль-Фараби КазНУи So To Speak AB(Швеция) «Хофсо әдісі. Мобильді телефон арқылы ағылшын тілін оқыту».«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ 21.- 29.11.2013 ж, «Назарбаев зияткекрлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы 20.02.2015 г., Астана Аға оқытушы Асанова А.К “Methodology of teaching foreign language for special purposes’ атты семинарға қатысып 72 академиялық сағат оқып, сертификат алды.(Мамыр 2019 ж, Алматы).
Жалпы еңбек өтілімі – 13 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілімі – 13 жыл
Ғылыми еңбектерінің саны – 18
1. Асанова А.К., Айтжанова Б.Б. «Нравственно-эстетическое воспитание учащихся на уроках английского языка», «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 28-29 сәуір, Арқалық, 2010.-174 б.
2. Асанова А.К. «Шет тілін оқытуда ана тілімен байланыс принципін қолдану», «Педагогикалық кеңес» республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №4. 2011. -2 б.
3. Асанова А.К. «Ағылшын тілін оқыту әдістемесі – ғылымның бір саласы», «Ағылшын тілі» республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №5, 2012. -52 б.
4. Мукашева Н.Х., Асанова А.К. «Реализация деятельности кружков английского языка как дополнительное образование для одаренных детей», «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми конференция, 14 ақпан, Арқалық, 2013.-214 б.
5. Асанова А.К., Мукашева Н.Х. «Developing creative abilities of the gifted students at the English lessons», «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми конференция, 14 ақпан, Арқалық, 2013. -44 с.
6. Асанова А.К. «Педагогические основы использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе», «Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту жағдайындаңғы тілдік білім беру», республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары,30-31 қазан, Қарағанды, 2014.-187 б.
7. Асанова А.К. «Субъективные предпосылки академической успешности студентов», «Хабаршы»Көптілді білім беру және шетел тілдері философиясы» сериясы, ISSN 2307-7891 №1(5), Алматы.2014.-100 б.
8. Асанова А.К. «Обоснование педагогических условий повышения академической успешности студентов», «Көптілді білім беру – әлемдік білім қауымдастығына енудің негізгі жолы: тәжірибесі мен жүзеге асырылуы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық, 2014.
9. Асанова А.К. «Cognitive style of school children in teaching foreign language», «Жоғарғы оқу орындары ғылымының жетістіктері» ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау, 2014.
10. Асанова А.К. «Сыныптан тыс жұмыстардың өзектілігі мен оқу процесіндегі алатын орны», «Ғылым жастарға!» қалалық ғылыми-тәжірибелік жастарға конференция, Арқалық, 2015.
11. «Competence model of education as the modern educational pedagogical theory», ЗарубежныеМеждународныеНаучныеКонференции, Los Gatos , USA, «Languages in science and education: problems and prospects», декабрь, 2016.
12. «Мәдениетаралық қатысым субьектісін қалыптастыруда "тіл - мәдениет - тұлға" үш тағаны», «ВЕСТНИК ПГУ», «НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА», «КРАЕВЕДЕНИЕ», №1, 2017.
13. «Білім беру жүйесіндегі компетенттік әдіс - көп аспекті мәселе ретінде» Республиканский научно-практическая конференция «Научно-методические основы профессиональной подготовки учителя иностранного языка» посвященная 90-летию профессора П.Г. Козлова. Алматы, 2016.-С.31-34.
14. «Project method in teaching foreign language», Международная научная конференция «DYNAMIKA NAUKOWYCH BADAN», Przemysl, Poland, 07-15 July 2016.
15.«Реализация профессионально-проектной деятельности студентов в системе профессионального иноязычного образования», Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию доктора филологических наук, профессора Е.Н. Нурахметова.«Современная система образования:вектор полиязычия», ЕНУ им. Гумилева, Астана, 2017.-С.15.
16. «Мәдениетаралық қатысымдық компетенция – халықаралық интеграция факторлары», «ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая», №1, 2017. -176б.
17. «Компетенттік тәсілді жүзеге асыруда пәнаралық интеграция», «ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая», №4, 2017.
18. «Teaching content focused on developing of professional foreign language communicative competence of students in foreign language education», Международная научно-практическая конференция «Приоритеты педагогики и современного образования», 05 марта 2018, г.Пенза.