Шоңғалова Қамар Серікбайқызы

KamarАты жөні- Шоңғалова Қамар Серікбайқызы
Атқаратын қызметі - информатика кафедрасының аға оқытушысы, магистр
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 8701 619 39 47
Оқытылатын пәндер
• 12 жылдық мектепте информатиканы оқыту әдістемесі
• Ақпаратты кодтау негіздері
• Компьютер архитектурасы
Ғылыми дәрежесі (болған жағдайда) -
Ғылыми атағы (болған жағдайда ) – жаратылыстану ғылымдарының магистрі
Мамандық және бағыттарының атауы – 5В011100-Информатика
Кәсіби қайта даярлау және білімін жетілдіру мәліметі (болған жағдайда)
- Біліктілікті арттыру туралы сертификат "Жоғары оқу орындарында кредиттік оқыту жүйесі», ҚазМҚПУАлматы қ., 2008ж.
- Біліктілікті арттыру туралы сертификат «Өрлеу» БАҰО, АҚ филиалы ҚР білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты. Алматы, 2013ж.
- Certificate of participation This is to certify that attended and participated in the seminar “Education for Sustainable Development: Theory and Practice across Higher Pedagogical Education”, Arkalyk, 2016 г.
- Certificate This is to certify that Successfully completed the Philosophy of Education in the context of Globalization and European integration processes, Arkalyk, 2016 г.
-Біліктілікті арттыру туралы сертификат «ЖОО химия және информатика оқытушыларына ағылшын тілін жеделдете оқыту». Академик Е.А.Бөкетоватындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағандық., 20 желтоқсан 2016 ж.
Жалпы еңбек өтілі- 11 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі- 11 жыл
Ғылыми еңбектердің саны және (атауы)-
• Үздіксіз экологиялық тәрбие // «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары, Арқалыққ., 14-15 сәуір 2011ж.
• Экологиялық біліммен тәрбие беру тарихынан // «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы» халық аралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары Арқалыққ., 14-15 сәуір 2011ж.
• Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі // «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары - 2011» республикалық конференция материалдары, Арқалыққ., 14-15 қазан 2011 ж.
• "Орта мектепте 10 -11 немесе профильді сыныптарда WEB технологияларды оқыту әдістемесі "// "Төлегенов оқулары", "Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелермен технологиялар" республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция // 17 сәуір, 2012 ж;
• Ақпараттық –коммуникациялық технологияның теориялық негіздері // Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институтының 50-жылдығына арналған «Ақпараттық және телекоммуникациялық технология: білім, ғылым, тәжірибе» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының еңбектері, Алматық., 5-6 желтоқсан 2012 ж.
•Электрондық оқулықтарды пайдалану тиімділігі // Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларинститутының 50-жылдығынаарналған «Ақпараттықжәнетелекоммуникациялықтехнология: білім, ғылым, тәжірибе» аттыХалықаралықғылыми-тәжірибелікконференциясыныңеңбектері, Алматық., 5-6 желтоқсан 2012 ж.
• Электронды кестелердегі мәліметтерді өңдеу // «Интеллектуалдық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – «Қазақстан - 2030» стратегиясы аясында үшінші индустриалды революцияны жүзеге асырудың құралы» атты ІХ алықаралықғылыми-практикалық конференция еңбектері, Астанақ., 7-8 маусым 2013 ж.
• Жалпы білім беретін орта мектептердегі ақпараттық технологияларды кіріктіре отырып оқыту // «Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың білім беру мазмұныннығайтудаалатынорныменерекшеліктері» аймақтықғылыми-практикалықконференция. Арқалық. 11.03.2016ж
• Бiлiм беру қызметкерлерiнiң ақпараттық технологияны қолдану саласы бойынша бiлiктiлiгiн көтеруді дамытудың негiзгi жолдары // Международная научно-практическая конференция «Cистемная модернизация педагогического образования республики казахстан: проблемы, пути решения» КазНПУ 26-27 мая 2016 года. Алматы қ.
• Білім беру үрдісіндегі инновациялық технологиялар //Международная научно-практическая конференция «Cистемная модернизация педагогического образования республики казахстан: проблемы, пути решения» КазНПУ 26-27 мая 2016 года. Алматы қ.
• Ақпараттық технологияларды гуманитарлық білім беруде қолданудың ерекшеліктері // «Ыбырай оқулары -2016: Ы.Алтынсарин – Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 20 қазан 2016 жыл
• Interference of spherical laser radiation in a crystalline compound lens // International Journal of environmental and Science Education. Indexing: SCOPUS, DOAJ,Index Copernicus International, Cabell’s Directory Index, EBSCO, ProQuest etc. 28/11/2016
• 12 жылдық білім берудегі информатиканы оқыту әдістемесі // Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығынаарналған «Ұлы Дала Мәңгілік елжастарының әлеуеті: даму қағидалары және болашағы» атты халықаралық жастарғылыми-тәжірибелік конференциясы, Рудныйқ., 2016ж
• Қашықтықтан оқыту – білім берудегі жаңа технологиялардың бірі // Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ұлы Дала Мәңгілік елжастарының әлеуеті: даму қағидалары және болашағы» атты халықаралық жастарғылыми-тәжірибелік конференциясы, Рудныйқ., 2016ж
• Информатика сабағын инновациялық технологиялар арқылы оқыту мәселелері // Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ұлы Дала Мәңгілік елжастарының әлеуеті: даму қағидалары және болашағы» аттыхалықаралықжастарғылыми-тәжірибелікконференциясы, Рудныйқ., 2016ж
• Педагогикалық технологиямен ақпараттық коммуникациялық технологияларды уйлестіру арқылы MS Excel –діоқыту // «Қазіргі экономика және білім беру мәселелері, мүмкіндіктерімендамуперспективалары» аттыхалықаралықғылыми-практикалық конференциясының материалдарыТом 2. Алматықаласы, 2017 жылдың 29 наурыз
• Білім беру ресурстарын қолданаотырып 9 сыныптаинформатикапәніноқыту әдістемесі // мүмкіндіктерімен дамуперспективалары» аттыхалықаралықғылыми-практикалық конференциясының материалдары Том 2. Алматықаласы, 2017 жылдың 29 наурыз
•Білім беру саласында ақпараттық технологиянық ол дану арқылы информатика пәнінен тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру // «Қазіргі экономика және білім беру мәселелері, мүмкіндіктерімен даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары Том 2. Алматықаласы, 2017 жылдың 29 наурыз
• 5 сыныпта «Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы» тарауын қыту әдістемесі // «Төлегенов оқулары» «Қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылымибілімберу: мәселелер және даму болашағы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 14 сәуір 2017 жыл.
• 6 сыныпта информатика сабағында қолданылатын жаңа технологиялардың түрлері // «Төлегенов оқулары» «Қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми білім беру: мәселелері және даму болашағы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 14 сәуір 2017 жыл.
• Роль информационных технологии и применения ИКТ в высшем образовании // Научно-практической конференции на тему «Развитие научно-технического творчества детей и молодежи», г.Смоленск, 2017г.
• Заманауи үлестірілген ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім мазмұнынына ендірудің педагогикалық-практиакалық негіздері // ЖАРШЫ, ВАК, Қарағанды 2017
• Болашақ педагогтың кәсіби дидактикалық құзыреттілігін қалыптастырудың моделі // «Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ жас ғалымдары ғылыми еңбектерінің жинағы - 2017», АрқМПИ, мамыр 2017ж.
Оқу құралдарының және (атауы), саны және шыққан уақыты
• Open Office.org бойынша практикум // АрқМПИ, РББ 2014 ж. Оқу- әдістемелік нұсқау
• Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау // АрқМПИ, РББ 2014 ж. Оқу- әдістемелік нұсқау
• С тілінде программалау практикумы бойынша есептер жинағын құрастыру // АрқМПИ, РББ 2014 ж. Оқу- әдістемелік нұсқау
• Lazarus ортасында бағдарламалау негіздері // АрқМПИ, Арқалық-2017 ж. Ғылыми – әдістемелік нұсқаулық.
• Ақпаратты кодтау негіздері // АрқМПИ, РББ 2017 ж. Оқу- әдістемелік нұсқау
• Оңтайландыру есептерін шешу әдістерінің алгоритмдері мен программалары // АрқМПИ, РББ 2017 ж. Оқу- әдістемелік нұсқа