Шакирова Қатира Мирамқызы

Katira SHТегі, аты-жөні – Шакирова Қатира Мирамқызы
Атқаратын қызметі - аға оқытушы
E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері:87785542871
Оқытатын пәндері
• Қазақ тіл біліміндегі морфология мәселелері
• Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен семантикасы
• Тіл стилистикасы
• Білім берудегі жаңа технологиялар
• Жұмсалымды грамматика
• Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Ғылыми /академиялық дәреже – педагогика ғылымдарының магистрі
Ғылыми атағы-
Даярлайтын бағыты және мамандық атауы - 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Біліктілікті арттыру мен кәсіби қайта дайындау туралы мәліметтер –
• «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасы негізінде дайындалған педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық – оқытушылық құрамы қатарынан тренерлерді оқыту бағдарламасы бойынша курс. «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы, 2ақпан -20 наурыз, Астана, 2015.
• SHORT COURSES ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto
Successfully completed the Professional Development course in Education for higher Education institutions that took place between 1st and 9 th June 2015.
• «Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов Республики Казахстан». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Алматы, 10.06.2015.
• «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері» атты біліктілікті арттыратын ғылыми – әдістемелік семинар. Қазақстан Республикасы Алматы қаласы мемлекеттік тілді дамыту институты, Алматы, 25-28 ақпан, 2016.
Жалпы еңбек өтілі - 26 жыл
Мамандық бойынша еңбек өтілі - 26 жыл
Ғылыми еңбектердің саны (атауы) – 43
1. Қазақ, орыс тілдері фразеологиясындағы соматизм топтарының когнитивті – контрастивтік аспектіде қолданылуы. – ҚазҰУ хабаршысы, филология сериясы №7, 2003.
2. Сатыбалдин «Аякөз ару» пьесасының жанрлық сипаты. - «Қазақ әдебиеті» Республикалық әдістемелік журнал. - 2010, № 10
3. Қ.Сатыбалдин драматургия мәселелерін қозғауы. - Л.Н Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен шығарылған «Көкейкесті әдебиеттану» ғылыми жинақ .- 2010, № 9
4. Қ.Сатыбалдин драматургиясындағы Сәкен бейнесі. - «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны». – Республикалық ғылыми – практикалық конфереция материалдары - Арқалық ,2010
5. Қапан Сатыбалдиннің «Қараторғай» повесі. - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары - Арқалық қаласы, 2011 ж.
6. Ы.Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні. - Ыбырай Алтынсаринның туғанына 170 жыл толуына орай «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселері» тақырыбында өткен республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары - Арқалық қаласы, 2011 ж.
7. «Ұзақ жол» пьесасындағы тартыс. - Ақиқат. Ұлттық қоғамдық-саяси журнал. №8, 2012ж.
8. Қапан Сатыбалдиннің поэзия туралы толғамдары. - «Білім-ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» Алтынсарин оқулары-2012, Республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық қаласы, 5 қазан, 2012ж.
9. Қапан Сатыбалдин және драматургия жанры. - «Жоғары кәсіптік білімнің иннновациялық дамуы: тәжірибесі, мәселелері және келешегі» Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 75 жылдығына орай өткізілген халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 18-19қазан, 2012ж.
10. Қапан Сатыбалдиннің «Ұзақ жол» драмасындағы тартыс пен характер. - Көнетүркілік руна жазуы құписының ашылуының 120 жылдығы мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 75 жылдығына орай өткізілген «Түркітану және қазіргі білім беру жүйесінің мәселелері: мәдениетаралық ғылыми практикалық конференция, 2-3 қараша, 2012ж.
11. Қапан Сатыбалдин шығармашылығының көркемдік ерекшелігі. - Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Р.Нұрғали және Алаш әдебиеттануы» республикалық ғылыми-теориялық конференция, Алматы, 2012ж.
12. Шакирова К.М. Талант қыры. - Қазақ әлеуметтік және Еңбек Академиясы (КазАТиСО) халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 2012 ж.
13. Қ.Сатыбалдин «Аягөз ару» пьесасындағы кейіпкер болмысы. - «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік педагогикалық және психологиялық қолдау» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. - Арқалық, 2013ж.
14. Қ.Сатыбалдин драматургиясындағы жағдай. - «Шоқан оқулары» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Көкшетау,2013ж.
15. Көркем шығармадағы мінез бен жағдай мәселесі. - ҚарМУ хабаршысы. Филология сериясы, №3, (71) 2013 ж.
16. Оқушыларды тәрбиелеу барысында көркем шығарманың алатын орны. - Materialy ІХ Miedzynarodowej NAUKOWI -PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 05-12 listopada 2013 roku
17. Адамгершілік тәрбиеге бағыттап оқытудағы көркем шығарманың маңызы. -. Materialy ІХ Miedzynarodowej NAUKOWI -PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 07-15 listopada 2013 roku
18. Loci Communes Functions in Storytellers Creative Process - European Researcher, 2013, Vol. (46), №4-2
19. Some Problems of the Kazakh Drama Study. -. European Researcher, 2013, Vol. (50), №5-3
20. Ratio of Character and Circumstances in the literary Work. - European Researcher, 2013, Vol. (52), №6-1
21. «Қапан Сатыбалдин қазақ драматургиясы жайында» - София «Бял ГРАД-БГ»ООД, 25 март,2014ж.
22. Language of Characters as one of the Talented writer´s Works. - European Researcher, 2014, Vol. (72), №4-1
23. «Драмалық шығармалардағы мінез мәселесінің зерттелуі» ҚарМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2, (74) 2014 ж.
24. «Соматикалық фразеологиялық тіркестердің көркем шығармадағы көрінісі» - «Қазақ тіл білімі тарихының мәселелері» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2014ж.
25. «Қапан Сатыбалдиннің жазушылық шеберлігі» - «Мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері мен озық технологиялары» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Қарағанды, 2015ж.
26. «Қапан Сатыбалдин шығармаларының тілі» - Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1,(9)2015ж.
27. «Шеберлік тәсілдері» - «Ұлт руханиятының қайнар көздері: тіл мен әдебиет, білім мен тәрбие» атты республикалық ғылыми –тәжірибелік конференцияның материалдары. – Қызылорда, 2016ж.
28. «Қапан Сатыбалдиннің прозалық шығармаларындағы фразеологизмдердің қолданылуы» - Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1,(13 ) 2016ж.
29. «Қапан Сатыбалдин шығармашылығындағы фольклорлық сарын» - «ЭКСПО – 2017: Ақпараттандыру – қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары – 2» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары.-Шымкент,2016ж.
30. «Жазушы Ақан Нұрманов шығармаларындағы фразеологизмдер табиғаты». – «Тіл өмірі, өмір - тілде» халықаралық ғылыми – практикалық семинар материалдары. – Ақтөбе, 2016ж.
31. «Драматургиядағы диалогтың қызметі». – Ш.Уәлиханов атындағы КМУ хабаршысы. Филология сериясы, №2, 2016 ж.
32. «Қапан Сатыбалдиннің «Махаббат машақаты» пьесасындағы «мінез» бен «жағдай» мәселесі» - Махамбет Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы №3, 2016 ж.
33. Қапан Сатыбалдин шығармашылығындағы. «Мен жырлаймын», «Я воспеваю» (Издательской Дом «Высшее Образования и Наука»г. Москва 2017 год, ноябрь)
34. Language of Characters as one of the Talented Writer’s. «Мен жырлаймын», «Я воспеваю» (Издательской Дом «Высшее Образования и Наука» г.Москва 2017 год, ноябрь)
35. Писатель, создавший характерные образы. CURRENT HIGHER EDUCATION ENVIRONMENT: Views and Perspectives (Non-conference Proceedings).13.12.2017
36. Қапан Сатыбалдиннің әдеби-сын ойлары. Сборник материалов Междунараодной научно-практической конференции, посвященной Году эколгии в РФ и ососбо охраняемых природных территорий в РБ.Республика Башкортостан, г.Стерлитамак. 21 ноября 2017 года
37. Қапан Сатыбалдин шығармаларындағы кейіпкерлер әлемі". М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
38. Қазақ поэзиясы Қапан Сатыбалдин талдауында. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №3, 2018
39. Драмалық шығармалардағы кейіпкер сөзінің мәні. Научный журнал «Глобус». Импакт-фактор научных публикаций 2019, март
40. Қаламгер шеберлігі. «Шәкәрімнің мәңгілік мұрасы» Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл толуына арналған «ШӘКӘРІМ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТ» ХҒПК материалдар жинағы (Семей қаласы, 2018 жыл)
41. Жазушы тіліндегі кестелі тіркестер. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №1 , 2018
42. Қазақ поэзиясы Қапан Сатыбалдин талдауында. Ш.Уалиханов атындағы КГУ «Хабаршы» журналы, №3 ,2018
43. STYLISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS USED BY K. SATYBALDIN. SCIENCE AND WORLD STYLISTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS USED BY K. SATYBALDIN. SCIENCE AND WORLD. International scientific journal, № 10 (62), 2018 Том 2, «Наука и Мир» – 0.325 (Global Impact Factor 2013, Австралия)
Оқу құралдары саны (атауы), шығарылған мерзімі – 10
1. Айдаров Г.К. «Қазіргі қазақ тілінен тест тапсырмалары» оқу – әдістемелік құралы. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2011. – 150 б.
2. «Қапан Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер» монография. – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2012 – 136 б.
3. «Қапан Сатыбалдин – драматург оқу құралы» – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ,2013.–80б.
4. «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы пәнінен практикалық сабаққа арналған оқу – әдістемелік нұсқаулық». – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2013 – 63б
5. «Қазіргі қазақ тілі морфологиясы» электронды құралы – Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2014. – 170 б.
6. Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер. Монография. Ресей мемлекеті, Москва қаласы, «Высшее Образование и Наука» Баспа Үйі, 2018, сәуір. ISBN 978-5-94084-057-2, 220 б.
7. «Сатыбалдин драматургиясындағы тартыс пен характер. Монография. Ресей мемлекеті, Москва қаласы, «Высшее Образование и Наука» Баспа Үйі, 2018, сәуір. ISBN 978-5-94084-057-2
8. «Қазақ тілі стилистикасы» пәнінен практикалық сабақ таппсырмаларына оқу-әдістемелік құрал. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі 2018 жыл
9. «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» пәнінен электронды презентациялық курс». Электронды-әдістемелік құрал. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі, 2019 жыл
10. «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы». Электронды оқу құралы. Арқалық қаласы РИО баспа бөлімі 2019 жыл