Ғылыми бағыттары

Химия, биология және география кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыты

Білім және ғылымға негізделген қоғам контексіне икемді мамандар даярлауды жетілдіру

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының мақсаты: профессор-оқытушылар құрамы мен білім алушылардың ғылыми ізденісін арттыру.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының міндеттері:
- білім беру технологияларын дамыту арқылы профессор-оқытушылар біліктілігін жетілдіру;
- білім беру сапасын жоғарылату және оның мазмұнын жаңарту арқылы білім алушылардың ғылыми-зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру;
- импакт-факторы бар қазақстандық және шетелдік басылымдарында ғылыми жарияланым санын 10% көтеру;
- студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысымен қамтуды 35% жеткізу.

Кафедра профессор-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары

Тақырыптың атауы

Оқытушының аты-жөні 

1

Ауыл шаруашылығы қалдықтарынан биогаз және тыңайтқыш алу технологиясы

Коразбекова К.У.

2

Қазіргі компьютерлік технологияларды білім беруде қолданудың теориялық аспектілері

Нургазина Г.М.

3

Химияны оқыту үдерісінде педагогикалық технология элементтері арқылы құзыреттіліктерді қалыптастыру

Антаева А.С.

3

Өлкетану материалдары негізінде болашақ мамандардың зерттеушілік құзыреттілігін дамыту

Нурханов М.А.

4

Химиядан инновациялық технологиялар арқылы құзыреттіліктерді қалыптастыру

Досмагулова К.К.

5

Ботаника сабағында өсімдіктердің анатомиялық ерекшеліктерін қарастыру

Тасбулатова Г.С.

6

Жоғары оқу орындарындағы биологияны оқыту үдерісінде ғылыми-зерттеу нәтижелерін кіріктіре оқытуды дамыту

Амиров М.С.

7

ЖОО-да биологиялық және экологиялық білім беру мәселелері

Жиенбай С.Б.

8

Жоғарғы оқу орындарындағы биология курсында проблемалық оқытуды қолдану

Кемелбаева А.Қ.

9

Білім берудегі критериалды бағалау және оның ерекшеліктері

Балықбаева Г.Ш.

10

Жаратылыстану-ғылыми білім беру арқылы зерттеушілік құзіреттілікті дамыту

Бөлтірік М.Ы.

11

Әлеуметтік экономика географияны оқытудың тәжірбиелік негіздері

Иманқулов К.Е.

 

12

Биология сабағында тақырыптық зерттеу дағдыларын қалыптастыру

Арыстанова С.А.

 

13

Білім берудегі жаңа технологиялар

Хамитова Қ.К.

14

Қазақстандағы шөлденудің географиялық аспектілері және мектеп географиясында оқыту ерекшеліктері

Байгукин Ғ.Т.

15

ҚР-ның негізгі өндірістерінің негізінде химия мамандарының білім сапасын арттыру

Нүркенова Ә.Д.

16

Органикалық заттардың химиялық технологиясын зерттеу

Жунусов Е.Э.

17

Биология сабақтарын оқытудың әдістерін тиімді пайдалану

Насыр К.