Ғылыми бағыттары

«Т.Нұртазин және қазіргі қазақ әдебиеті» - ф.ғ.к., институт профессоры Валиханов Ш. А.
«Жазушы Ғ.Мұстафиннің көркемдік әлемі» - ф.ғ.к., институт профессоры Рахметова Б. А.
«Торғай ақындық мектебі: ұстаз ақындар шығармашылығы» - ф.ғ.к., институт профессоры Калиев А. К.
«Қ.Сатыбалдиннің әдеби мұрасы» - магистр, институ доцент Шакирова Қ. М.
«Жазушы Ақан Нұрмановтың әдеби мұрасы» -магистр, институт доценті Абдуллина А. А.
«С.Аманжоловтың лингвистикалық мұрасы» - аға оқытушы, магистр Ауезова Ш. С.
«Көркем мәтінмен жүргізілетін жұмыс түрлері» - аға оқытушы, магистр Айдарова Г. К.
«Көркем шығарманы талдау арқылы студенттердің рухани-азаматтық құзыреттілігін қалыптастыру» - аға оқытушы Таутина Б. А.
«Қазақ мемуарлық-автобиографиялық прозасының қалыптасуы, дамуы» - оқытушы Абильдина А. Н.