Ғылыми бағыттары

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының  бағыты:     «Дене тәрбиесі барысында ғылыми-зерттеу қызметі»
Кафедраның  ғылыми-зерттеу жұмыстарының мақсаты:  Профессор-оқытушылар  құрамы мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын заманауи  әдіс-тәсілдер арқылы ұйымдастыру
Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарының міндеттері:
1. Кафедра оқытушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарының білім беру жүйесіндегі дағдыларын қалыптастыру
2. Студенттердің оқу-зерттеу жұмыстарын жетілдірудегі іс-әрекеттеріне ықпал ету.
3. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарын инновациялық технологиялар арқылы жетілуіне қолдау жасау.
Дене мәдениеті және спорт кафедрасының

профессор-оқытушыларының ғылыми-зерттеу бағыттары

Оқытушының аты-жөні

Ғылыми бағыттары

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Бейсенбаев С.Қ.

Болашақ мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін жетілдірудегі ұлттық спорттық ойындардың маңызы

Аға оқытушы
Абилхаиров О.Е.

Спортшылардың физикалық даму ерекшеліктерін  зерттеу

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Ершатов Қ.Б.

Дене тәрбиесінің әдіснамалық негізін зерттеу

Аға оқытушы
Қонысбаев Қ.Б.

Дене тәрбиесі мамадығының әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыруда волейбол ойынының әдістемесін жетілідіру жолдары

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Қултанов Д.Т.

Спортшылардың дене күш қабілеттерінің даму ерекшеліктерін зерттеу

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Төлегенов Т.

Педагогикалық бағыттағы мамандардың құзыреттілігін қалыптастырудағы спорттық ойындардың  маңызы

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Расулов С.М.

Кәсіби оқыту процесінде дене шынықтыру студенттерін оқыту қазіргі заманғы мазмұны, формалары мен әдістері

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Рахимова Ж.Ш.

Спортсмендердің психикалық дайындығы

Аға оқытушы, п.ғ.м.
Қошанов Н.Б.

Төменгі сынып жасындағы балалардың футболмен шұғылдануға қызығушылығын арттырудың педагогикалық жолдары