Ғылыми бағыттары

Кафедраның ғылыми тақырыбы: «Математика мен физика пәндерін оқытуда студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру»
Міндеттері:
1. ЖАК басылымдарының ғылыми жарияланым санын 15% көтеру;
2. Жеке ғылыми тақырыптар бойынша 15 ғылыми-әдістемелік әзірлемелер дайындау;
3. Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысымен қамтуды (дипломдық жұмысты ескермегенде) 30% жеткізу

ПОҚ негізгі ғылыми бағыты:
1. ф-м.ғ. к., доцент, профессор А. У. Үмбетов - Физиканы оқытуда студенттердің құзыреттілігін дамыту
2. Аға оқытушы, магистр С.Б Жұмабаева - Астрономия пәнін оқытуда жаңа технологияны қолдану арқылы студенттердің әлеуметтік-зерттеу құзыреттілігін дамыту
3. Аға оқытушы, магистр М.С. Қожахмет - Инновациялық саясатты қалыптастыра отырып физиканы оқытуда әлеуметтік - зерттеу құзіреттілігін дамыту
4. Аға оқытушы, магистр Б.З. Узакова - Математика пәнін оқытуда жаңа технологияны қолдану арқылы студенттердің құзіреттілігін дамыту
5. Аға оқытушы, магистр М.Т. Абдрахманова - Қолданбалы есептерді шығаруда студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру
6. Аға оқытушы, магистр А.Қ. Тулегенова - Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды меңгерту арқылы студенттердің кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру
7. Аға оқытушы, магистр Г. Сабитбекова - Математикалық есептерді шығаруда коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру
8. Аға оқытушы, магистр А.А. Аубакирова - Физика сабағында білім беруде жаңа тәсілдерді қолдану арқылы кәсіби құзыреттілікті қалыптыстыру
9. Оқытушы, магистр В.Ж. Успанова - білім берудегі жалпы физика зерттеу курсының практикалық сабақтарында студенттердің құзыреттілігін қалыптастыру жолдары.
10. Оқытушы, магистр С.А Абсадық - Математикадан есептер шығаруда студенттердің ғылыми – зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру