Ғылыми бағыттары

Кафедраның ғылыми бағытының тақырыбы: «Болашақ тәрбиеші-педагогтардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың педагогикалық негіздері»

Оқытушылардың аты-жөні

Ғылыми бағыты

1

Дүйсебекова А.Е.

Тұлға құзыреттілігін дамытуда білім беру мазмұнын жетілдірудің жолдары

2

Жандилдина Р.Е.

Мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділіктерін дамыту жолдары

3

Жунусова Р.К.

Развитие письменной речи учащихся начальных классов (Бастауыш сынып оқушыларының жазбаша тілін дамыту)

4

Оспанбекова М.Н.

Инновациялық технологиялар негізінде бастауыш сынып оқушыларының рефлексиясын дамыту

5

Темірханова К.Ш.

Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндіктері

6

Қара А.Б.

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы жаратылыстану ғылымдарындағы сауаттылық мәселелері

7

Дүйсекова А.А.

Оқушылардың математикалық сауаттылықтары негізінде ақпараттық құзыреттіліктерін дамыту әдістері

8

Үмбетова М.Ж.

Формирование социально-нравственной компетенции будущих педагогов (Болашақ ұстаздардың әлеуметтік-адамгершілік құзыреттіліктерін қалыптастыру)

9

Омарова Д.К.

Тіл дамыту әдістемесі негізінде болашақ тәрбиешілердің функционалдық құзіреттіліктерін қалыптастыру

10

Саттар Т.Т.

Мектепке дейінгі ұйымда балаларды бейімдеу әдістемесі