«Т.Кәкішев және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты студенттердің аймақтық ғылыми конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ (9 қараша 2017 ж)

         «Т.Кәкішев және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» = «Т.Какишев и актуальные проблемы казахской филологии» атты аймақтық студенттердің ғылыми конференциясының материалдары. (9 қараша 2017 ж.). - Арқалық: АрқМПИ, 2017. –184 б.- қазақша, орысша.           Бас редакторы / Главный редактор:

Қуанышбаев С.Б. – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, ректор, география ғылымдарының докторы, профессор

Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора:

Қалиев А.К. – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, педагогика және филология факультетінің деканы, ф.ғ.к., АрқМПИ профессоры
Редакция алқасы / Редакционная коллегия:

Phd доктор Кәпұлы Д. (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ), ф.ғ.к., Калиев А.К., ф.ғ.к., Рахметова Б.А., п.ғ.к., доцент Колдасбаева З.Ш., ф.ғ.к., доцент Валиханов Ш.А., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Шакирова К.М., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Абдуллина А.А., пед. ғыл. магистрі, аға оқытушы Ауезова Ш.С., пед. ғыл. магистрі, Айдарова Г.К., аға оқытушы Таутина Б.А., аға оқытушы, магистр Оскина М.С., аға оқытушы,магистр Багитжанова Ш.С.

Басылымға жауапты / Ответственные за выпуск:

ф.ғ.к., Қалиев А.К ; аға оқытушы Таутина Б.А.; редакциялық-баспа бөлімінің бастығы Амирбеков О.А.; лаборант Карбозова Г.К.

       Бұл жинаққа Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының педагогика және филология факультетінің, қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 9 қарашасында өткен «Т.Кәкішев және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» атты студенттердің аймақтық ғылыми конференциясына қатысушы магистрлердің, докторанттар мен магистранттардың, студенттердің ғылыми мақалалары енгізіліп отыр.

Конференцияға қатысушылардың мақалаларында филология ғылымындағы әр түрлі әдіснамалық көзқарастар және қазіргі тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының өзекті, теориялық және тәжірибелік мәселелері қамтылған.Жинақ филология саласындағы зерттеушілер мен білім алушыларға, жалпы оқырман қауымға арналған.

Aibek