«Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытудың перспективалық бағыттары» атты аймақтық ғылыми-практикалық конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ (30 қараша 2017 ж)

«Перспективные направления по обучению на английском языке предметов естествознания» атты аймақтық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.  (30 қараша 2017 ж.). - Арқалық: АрқМПИ, 2017. –б.- қазақша, орысша.ISBN 978-601-80709-4-5

Бас редакторы / Главный редактор:

Қуанышбаев С.Б. – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, ректор, география ғылымдарының докторы, профессор
Бас редактордың орынбасары / Заместитель главного редактора:

Ескермесұлы Ә. – Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, информатика кафедрасының меңгерушісі, магистр, аға оқытушы.

Редакция алқасы / Редакционная коллегия:

Ф-м.ғ.к., АрқМПИ профессоры Үмбетов Ә.Ү., магистр, а.о.  Ескермесұлы Ә., а.о.  Ахатова Ж.Е., магистр, а.о.  Жамалова С.А., магистр, а.о.  Байзакова С.С., магистр, а.о.  Алиева Г.С., магистр, а.о.  Шонгалова К.С:, магистр, о. Сүндетбаева А.Ж., магистр, о. Ажибекова П.С., магистр, о. Илубаев М.А., магистр, а.о. Валиуллов М.Р., магистр, о. Назарова Б.Қ.        
Басылымға жауапты / Ответственные за выпуск:

магистр, а.о.  Жамалова С.А.; магистр,о. Сүндетбаева А.Ж.; редакциялық-баспа бөлімінің бастығы Амирбеков О.А.; лаборант Сарина Т.Б:
Бұл жинаққа Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің, информатика кафедрасының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 30 қарашасында өткен «Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытудың перспективалық бағыттары» атты аймақтық ғылыми-практикалық конференциясына қатысушы оқытушылардың, магистрлердің, мектеп пен колледж мұғалімдерінің, ЖОО студенттері мен колледж студенттерінің ғылыми мақалалары енгізіліп отыр.

Конференцияға қатысушылардың мақалаларында жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытудың тиімділігі мен ерекшеліктері, тәжірибе алмасу, теориялық және тәжірибелік мәселелері қамтылған.Жинақ жаратылыстану бағытындағы зерттеушілер мен білім алушыларға, жалпы оқырман қауымға арналған.

Inf