Жүнүсова Рыскүл Қапарқызы

riskulАты-жөні, тегі-Жүнүсова Рыскүл Қапарқызы
Атқаратын қызметі-аға оқытушы
E-mail:Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Байланыс нөмері: 87783364349
Дәріс оқитын пәндері:
1. Методика обучению русскому языку
2.Современный русский язык
3. Профессиональный русский язык
4. Методика обучения грамоте
5. ТМ ознакомления детей дошкольного возраста с окружающей средой.
Жалпы педагогикалық еңбек өтілі – 27 жыл
Осы саладағы еңбек өтілі – 10 жыл
Ғылыми жарияланымдары мен оқу жарияланымдары
1. «Экологическое воспитание–новое направление дошкольной педагогики». Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы". «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 2011 ж. 14-15 сәуір.
2. Пути развития образного мышления на уроках русского языка в начальных классах. «Независимость и теоретические проблемы литературоведения» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ҚазМемҚызПУ, Алматы, 17 ақпан 2012.
3. Развитие речи младших школьников на уроках русского языка. «Наука и образование в современном мире» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Университет «Болашак» .Қарағанды қ, 22-23 ақпан 2013.
4. Воспитание устойчивого интереса школьников к работе над сочинениями
5 Ойын арқылы балалардың сөздік қорын дамыту жолдары. «Алдамжаров оқулары 2013» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Академик З.Алдамжаров атындағы Әлеуметтік- техникалық университет, г.Қостанай 3-4 желтоқсан 2013 ж.
6 Бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижесіне жетудегі мотивация қалыптастыру жолдары . «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-практикалық конференция г.Аркалык, АрқМПИ, сәуір 2014р
7 Шағын жинақталған бастауыш мектептерде математика сабағын тиімді ұйымдастыру. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы - қазақ мектебін дамыту стратегиясы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ҚазМемҚызПУ. г.Алматы, май 2014ж.
8 Возможности использования новых информационных технологии в начальной школе. «Инновационные направления развития системы образования Казахстана» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция , г.Аркалык, АркГПИ им.Алтынсарин,12 апреля, 2013г.
9 Развитие речи младших школьников в условиях сельской школы . «Білім.Тәлім-тәрбие». республикалық ғылыми журналы. Алматы, май 2014г
10 Мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім берудің тәрбиелік мәні. «Қазақстандағы және әлемдегі мектепке дейінгі білім беру: тәжірибе, қазіргі жағдайы және болашағы» (профессор А.К.Меңжанованың 80 жылдығына арналған) атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ҚазМемҚызПУ, Алматы,2014 ж
11 Мектепалды даярлық сыныбы оқушыларының адамгершілік қасиеттерін экологиялық тәрбие негізінде қалыптастыру.Абай атындағы ҚазҰПУ –дың «Хабаршы-Вестник» ғылыми журналы ,2015ж.
12 Ойын арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстырудың ерекшеліктері. «Білімдегі инновациялар: теория және тәжірибе» республикалық ғылыми-практикалық конференция. «АКМЕ» ғылыми-зерттеушілік орталығы, Алматы,2016ж.
13 Мектеп жасына дейінгі балалардың таным үрдісін жүйелі дамыту. «Формирование национального и мирового профессионального облика конкурентноспособного специалиста» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Түркістан,2016ж.
14. Развитие связной речи младших школьников. «Трёхъязычие – основа становления конкурентоспособной нации» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ОҚМПИ, Шымкент 2016
15. «Балаларды табиғатпен таныстыру арқылы елжандылыққа тәрбиелеу». «Шоқан оқулары -21» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 21-22 сәуір 2017 ж., Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, Көкшетау қаласы.
16. «Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениеті, мәні, құрылымы, мазмұны және оны қалыптастыру» «Ғылым мен білім – қазіргі жағдайдағы қоғам дамуының маңызды факторы» тақырыбында өткен IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 28 сәуір 2017 ж., Орталық Қазақстан Академиясы, Қарағанды қ.
17. Жастардың бойында коммуникативтік лидерлік қасиетті дамыту. «Бəсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті мəселелері жəне келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференцияның еңбектер жинағы, 16 қараша 2017 ж.
18.«Жоғары менеджмент – білім берудің диалогтық жүйесінің лидерлік сапасын қалыптастырудың педагогикалық- психологиялық шарттары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. «Современное видение образования: опыт и перспективы» г.Актюбинск 2018г
19. «Қызықты математика сабақтарын жүргізудің әдістемесі»( Әдістемелік нұсқаулық) УДК 373 ББК 74.262.21
20. «Чтение художественных произведений в начальной школе. Сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братиславе (Словакия).
20. «Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов» Сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братиславе (Словакия).
22.«Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие мен білім берудегі әдістемелік жұмыстар» (оқу құралы)
23. Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов. сборник конференции на тему «Iazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium xliv», г. Братиславе (Словакия).
24. Дарынды балалармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру. «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» атты ХXІІ халықаралық ғылыми ғаламтор-конференциясының материалдары. Григорий Сковород атындағы Переяслав-Хмельницкий мемлекеттік педагогикалық университеті,30 сәуір 2019ж.
25. Особенности формирования основ экологической культуры детей дошкольного возраста. Оңтүстік-Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті мен Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ ғалымдарының ғылыми еңбектер жинағы – 2018.
26. Методика игровой технологии в дошкольных учреждениях. Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла. Сборник материалов международной научно-практической конференции, Ишим, 2019.
27. Эффективные способы обучения орфографии учащихся начальных классов. «Казахстан в мировом сообществе цивилизации» республиканский научно-практической конференции . Кустанай 2018.
28. Развитие творческих способностей у дошкольников в процессе игры. «Казахстан в мировом сообществе цивилизации» республиканский научно-практической конференции. Кустанай 2018
29. Бастауыш сынып оқушыларына білім беруде жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы жеке тұлғаны дамыту. «Казахстан в мировом сообществе цивилизации» Сборник материалов республиканской научно-практической конференции, Кустанай 2018
30. Дидактическая игра как средство активизации познавательной деятельности младшего школьника Духовный мир мусульманских народов Евразии. М. Акмулла – великий Башкирский просветитель XIX В. (XIV Акмуллинские Чтения) Материалы Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции УФА, - 2019ж., 24 октябрь, 1 том
31. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында инклюзивті білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану Вестник» КазНПУ им. Абая (№4(64), 2019 г.). ISSN 1728-5496
32. Дарынды балалармен жұмыс«Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж