Ұлттық бірегейлікті сақтау

Ұлттық бірегейлікті сақтау

Президентіміздің «Рухани жаңғыру» мақаласында «Ұлттық бі¬ре¬гей¬лікті сақтау» деген тарау бар. Ұлт¬тық бірегейлігін жоғалтқан ұлттың болашағы болмайды. Ұлттық бірегейлігін сақтаған халық қана мемлекеттілігін сақ¬тап, жаһандануға төтеп бере алады.
«Ұлттық са¬на-сезімнің көкжиегін кеңей¬ту¬іміз керек» дейді. Алдымызға қойылған мін¬детті жақсы түсінетін, сол үшін күресе алатын табанды ха¬лыққа айналуымызды тағ¬дыр-талайымыз күтіп отыр¬ға¬ны қашан. Басқалармен са¬лыс¬тырғанда, ұлттық әлеу¬е¬ті¬міздің жоғары екенін алыс-жа¬қын тұтас мойындайды. Рухани байлыққа қоса, ел мен жердің байлығын игере алатын, ғылым мен жаңа технологияның тілін білген ұлт болсақ, қанеки. Кезінде А.Байтұрсынұлы: «өз елімізде байлығымызды өзіміз игере алатындай білімге ие болуымыз керек, әйтпесе біз көрінгенге жем боламыз», деген. Ал ол білімнің бүгінгі аты – жаңа технология.

Алматова А.М.
информатика кафедрасының менгерушісі