Қор жаңалары

Кітапханаға келіп түскен жаңа кітаптар (қыркүйек, 2015ж)

Автор

Аты

Жылы

Қаласы

Тілі

Саны

Байсеңгіров М.Қ.

Металдарды көркем өңдеудің қазіргі кездегі түрлі тәсілдері мен технологиясы: Әдіст.нұсқау

2015

Арқалық

қаз

16

 

Кіші жастағы оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталған өзіндік жұмыс түрлері: Әдіст.нұсқаулық /Құраст.: Л.С.Аскарова

2015

Арқалық

қаз

5

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту ерекшеліктері: Оқу-әдіст.нұсқаулық /Құраст.: А.С.Дәулетова

2015

Арқалық

қаз

5

 

Тұрмыс-салт жырларының бала тәрбиесіндегі маңызы: Әдіст.нұсқаулық /Құраст.: З.Т.Ғалымжанова.

2015

Арқалық

қаз

5

Қазыбаева А.Т.  ж.б.

Ғажайып математика: Оқу-әдіст.нұсқаулық

2015

Арқалық

қаз

5

Жандилдина Р.Е.

Сергіту жаттығулары мен ойындар: Оқу-әдіст.құрал

2015

Арқалық

қаз

5

 

English-Russian-Kazakh Dictionary of Geographical Terms=Анло-русско-казахский словарь географических терминов=География терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі /Сост.: Б.Б.Айтжанова, С.Г.Калкашев

2015

Арқалық

орыс

12

 

Англо-русско-казахский словарь= English-Russian-Kazakh dictionary /Сост.: А.К.Асанова, С.Д.Джакетова

2015

Арқалық

орыс

12

 

Мектепте химиялық эксперименттерді жүргізу әдістемесінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық /Құраст.: А.Ж.Хамит

2015

Арқалық

қаз

10

 

«Әлем мемлекеттері» тақырыбындағы географиядан көмекші анықтамалық құрал /Құраст.: К.Е.Иманқұлов.

2015

Арқалық

қаз

11

 

Қазақ хандары. Энциклопедиялық анықтамалық жинақ /Жауап. ред.: М.Қожа, Х.М.Тұрсұн.

2015

Алматы

қаз

2

 

Қазақ хандығы. Жинақ /Құраст.: Қ.Ергөбек.

2015

Алматы

қаз

2

Ділман Т.Б., Ділманова А.Т.

Сандық әдістер. Оқу-әдіст. Құрал.

2015

Қызылорда

қаз

5

 

Бала бойындағы жағымсыз мінез-құлықтардың алдын-алу жолдары: Әдіст.нұсқаулық /Құраст.: Қ.Ш.Темірханова

2014

Арқалық

қаз

5

 

4-сыныпқа арналған дүниетану пәнінен тест жинағы: Әдіст.құрал /Құраст.:А.Е.Дүйсебекова, Г.Т.Елтебаева

2014

Арқалық

қаз

5

Рассел С.,

Норвиг П.

Жасанды интеллект. 2 б.: Оқулық

2014

Алматы

қаз

20

Сұлтанов М.А.

Математикалық және кқмпьютерлік модельдеу негіздері: Оқулық

2014

Алматы

қаз

20

Страуструп Б.

Программалау. С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі. Т.2: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

20

Төлеубаев Ж.С.

Қолданбалы биология: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

15

Эткинс П., де Паула Дж.

Физикалық химия. 3 б.: Жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

10

Брайман А.

Әлеуметтік зерттеу әдістері. Т. 1: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

10

Оспанова Б.А.

Акмеология: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

15

Мартин Б.

Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы. Кіріспе. 2 б.: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

15

Жұмабаева Ж.К.

Дүниежүзілік тарих тарихнамасы (ежелгі замандардан ХХғ. дейін). 1 б.: Оқулық.

2014

Алматы

қаз

15

Динашева Л.

Түркі мемлекеттерінің тарихы. Оқулық.

2014

Алматы

каз

15

Грант Роберт М.

Заманауи стратегиялық талдау. Т. 1: Оқулық.

2014

Алматы

каз

10

Крэйн К.С.

Заманауи физика. 2 б.: Оқулық.

2014

Алматы

каз

10

Бруис П.Ю.

Органикалық химия негіздері. 2 б.: Оқулық.

2014

Алматы

каз

30

Орманов Қ.

Ел мен жер және тұлғалар тарихы: өлкетану оқулығы.

2014

Алматы

каз

60