Академиялық мәселелер жөніндегі департамент

Antayeva

Антаева Алмагүл Сапарғалиқызы

Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің басшысы

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент құрамына келесі құрылымдық бөлімшелер кіреді:
- Оқу-әдістемелік бөлімі;
- Офис регистратор;
- Іс- тәжірибе және түлектерді жұмысқа орналастыру секторы.

Департамент қызметтері
Студенттердің белсенділігі мен тәуелсіздігін арттыратын оқытудың жаңа және тиімді тәсілдерін әзірлеу, теориялық тапсырмаларды орындау кезінде практикалық көмек көрсету, сонымен қатар оқу-әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарындағы оқытушыларды шығармашылық белсенділікке ынталандыру.

Департамент міндеттері
 Замануи білім беру технологияларын енгізу негізінде білім беру қызметі жоғары сапасының, оқутышылардың педагогикалық және ғылыми біліктілігінің өсуін мемлекттік стандарт негізінде оқу үрдісінің стандартталуы мен унификациясын қамтамасыз ету,
 Факультет деканаттарымен бірге оқу үрдісін ұйымдастыру;
 Педагогикалық білім жетістіктерінің негізінде оқу үрдісін ұйымдастыруды жетілдіру;
 Институттың даму жоспарының құрылымына ұсыныстар әзірлеу;
 Оқу үрдісі көрсеткішін жүйелі талдау;
 Факультет декандары мен кафедралармен бірлесе отырып институт базасында және институттан тыс мекемелерде тәжірибелерді ұйымдастыру және өткізу;
 ПОҚ және оқу-көмекші құрамының штаттық динамикасының ағымдық жүйеленуі мен даму есебі;
 Оқу үрдісін басқаруда кешенді ақпараттандыру бағдарламасын дайындау мен іске асыруына қатысу;
 Институт қызметкерлері мен оқытушыларын заманауи педагогикалық инновациялар мен ақпараттық технологияларды оқытуды ұйымдастыру;
 Оқу үрдісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету жұмыстарына бақылау жасау;
 Оқу-әдістемелік ақпараттарды дайындау, сараптау, сақтау, есепке алу және тарату;
 Студенттік контингент туралы ақпаратты ұсыну және тарату;
 Институт бітіргендігі туралы құжаттарды есепке алу және тарату;
 Институттың оқу үрдісін басқару;
 Білім беру қызметтерін көрсетуді бақылау және сараптау (ағымдағы бақылау, аралық бақылау және қорытынды атесттау);
 ПОҚ-тың оқу жүктемесін, штаттық бірліктерін есептеуді бақылау;
 Мамандықтардың және оқу пәндердің әдістемелік қамтамасыз ету мониторингін жүргізу (МОӘК және ПОӘК);
 Бөлімнің барлық шығыс құжаттарын есепке алуды және таратуды ұйымдастыру;
 Оқу үрдісін ұйымдастыруды жетілдіру мақсатында ҚР басқа ЖОО мен оның өкілдіктерімен байланыс орнату;
 Институттың Ғылыми кеңес шешіміне сәйкес мамандықтардың оқу жоспарына уақытылы өзгерістер енгізу, өзгерістер туралы кафедралар мен факультеттерді хабарлау;
 Департамент құзіреттілігіне кіретін семинарларды, жиналыстарды және басқа сұрақтар бойынша іс-шараларды өткізу;
 Оқу-әдістемелік жұмыс
 ПОҚ – тың әдістемелік іс-шараларын өткізуге және ұйымдастыруға қатысу;
 Институттағы оқу – әдістемелік сұрақтар бойынша іс-шараларды, Ғылыми кеңес шешімдері, ректор бұйрықтары мен өкімдерін факультет және кафедралардың орындауына бақылау жасау;
 Факультеттер мен кафедраларда оқу-әдістемелік жұмыс сұрақтарына байланысты Ғылыми кеңес және ректорат материалдары бойынша бұйрықтар жобасын дайындау, атқарылған жұмыстар нәтижесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындап әзірлеу, жариялау;
 Оқу үрдісін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және тәжірибе алмасуды тарату;
 ПОҚ жұмысының оқу-әдістемелік жоспарды орындауына сараптама жасау және тарату;
 Өз қызметіне байланысты міндеттері мен мақсаттарын жүзеге асыруға байланысты инститтуттың жауапты қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелерден ақпарат жинау;
 Кафедра ПОҚ штатын құрастыруға бақылау жасау.