Институт миссиясы

Миссия
Жоғары кәсіби және тұлғалық жетістіктерге жетуге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау


Пайымдауы
Педагогикалық кадрларды дайындайтын өңірлік инновациялық ғылыми-білім беру орталығы


Стратегиялық мақсат
Инновациялық педагогикалық идеяларды насихаттайтын кәсіби мамандарды дайындау.


Құндылықтар
- Қазақстандық патриотизм
- Парасаттылық
- Ашықтық
- Академиялық еркіндік
- Кәсіпқойлық
- Жаһандық азаматтық.


Түлектің бет-бейнесі
- Оқылатын ғылымның пәндік саласын терең түсінеді
- Кәсіби қызмет дағдыларын меңгерген
- Әлеуметтік ақылға ие
- Сыртқы жағдайларға бейімделген
- Көшбасшылық қасиеттерге ие