Жоғары оқу орнының стратегиялық жоспарын жүзеге асырудың нәтижесі жөнінде ақпарат

     ББ «Шет тілі: екі шет тілі », «Орыс тілі және әдебиеті», және «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» институтының миссиясына сәйкес жүзеге асырылады және білім беру бағдарламаларының ерекшеліктерін, студенттер топтарының сипаттамаларын және алған білім беру нәтижелерін анықтайды. Университеттің 2013-2020 жылдарға арналған стратегиясына сәйкес. Шетел тілі, шет тілі, орыс тілі мен әдебиеті және орыс тілі мен әдебиеті МЖӘ үшін білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін келесі жұмыс жүргізілді. Көптілді педагогикалық кадрларды, екі тілде (қазақ-орыс, орыс-қазақ) және үш тілде (қазақ-орыс-ағылшын, орыс-қазақ-ағылшын, ағылшын-қазақ-орыс)
   2015 жылдың қараша айында Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында. Ы.Алтынсарин университетте үш тілді оқытуды дамыту үшін жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобының мүшелері - орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушылары, өнер шебері Ибрагим А.Е., П.ғ.к., доцент Тургумбекова Б.Н. Ағылшын Осака М.С. оқытушылары, Ахметова Г.Х. 2016 жылы аға оқытушы, өнер шебері Ибрагим А.Е. үш тілді оқытуды дамыту мақсатында аға оқытушы, кафедраның заң ғылымдарының магистрі және жұмыс тобының мүшесі Бермагамбет Р.Е. «Қазақ-орысша-ағылшынша, орысша-қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша-орысша глоссарийі оқу-құқықтық терминдер мен тұжырымдамалар» оқу-әдістемелік құралы шығарылды. «Ағылшын тілі экономистер мен адвокаттар» атты оқу-әдістемелік құралы профессор, А.Ю. Е. Л. атындағы ЕҰУ-дың шет тілдер теориясы мен практикасы кафедрасының меңгерушісі. Гумилев - Байдрахманов Досым Хасенұлы және педагогика ғылымдарының магистрі, шет тілдер кафедрасының аға оқытушысы, орыс тілі және әдебиеті - Б.Б. Айтжанова
   Оқу үдерісін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді күшейту. 5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті», 5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» және 5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын жетілдіру және сапасын жоғарылату 2016-17 жж. оқу-әдістемелік құралдарын Ж.Жексембаева шығарған. «XIX ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиетіндегі студенттердің өзіндік жұмысы» (2014). Кафедраның оқытушысы Байдалина Ж.Ж. бірге Art. физика-математика кафедрасының меңгерушісі Қожахмет М.С. «Ағылшын, орыс және қазақ тілдерінің физикасы бойынша терминологиялық сөздік», Ж.Жұмабаева, Ж.З.Әубакирова «Орыс тілінің стилінде жаттығулар» жинақтарын дайындады. Профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру жоспары тәжірибеден өтудің барлық түрлерін қамтиды, кафедраның ПО оқытушыларының курстары. Біліктілікті жоғарылату курсының соңында оқытушылар жұмыс орындарындағы профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруға бағытталған университеттік, шіркеу жұмысын жүргізеді. Ол үшін тақырыптық семинарлар мен тренингтер өткізіледі.

2016-2017оқу жылдарына арналған оытушылардын біліктілігін арттыру туралы ақпарат

ББ «Орыс тілі жәнеи әдебиет»

1

Ибрагим Айым Едігеқызы

Ағылшын тілінде пәндерді оқытудың заманауи педагогикасы мен әдістері

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Алматы

04.11.2016-03.12.2016

240

ББ  «Шетел тілоі ; екі шетел тілі»

1

Айтжанова  Балгул Базархановна

«Педагогикалық мамандықтардың мұғалімдері үшін шет тілі» мамандығы бойынша ағылшын тілі: B 2

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Алматы

01.11.2016-03.12.2016

240

2

Курманбаева Динара Балтабаевна

Жоғары оқу орындарында білім берудегі біліктілікті арттыру

Жоғары техникалық институт

Португалия Порту

31.10.2016-12.11.2016

240

3

Бакирова Жамиля Махсудовна

«Педагогикалық мамандықтардың мұғалімдері үшін шет тілі» мамандығы бойынша ағылшын тілі: B 2

Абылай хан  атындағы Қазақ халықаралық қатынастар  және  әлем тілдері университеті

Алматы

01.11.2016-03.12.2016

240

4

Оскина Макпал Сабитовна

«Педагогикалық мамандықтардың мұғалімдері үшін шет тілі» мамандығы бойынша ағылшын тілі: B 2

Абылай хан  атындағы Қазақ халықаралық қатынастар  және  әлем тілдері университеті

Алматы

01.11.2016-03.12.2016

240

5

Штатбаева Гульмира Серикбаевна

По специальности «Иностраннный язык для преподавателей педагогических специальностей»  уровень  владения английским языком: B 2

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Алматы

01.11.2016-03.12.2016

240

6

Абдрахманова Рсалды Бахытовна

Педагогикалық кәсіптік оқытудың инновациялық технологиялары

РГП на ПХВ  «Қостанай мемлекеттік педагогикалық институт»

г.Костанай

05.12.2016-15.12.2016

72

7

Анапин Елтай Хакимович

Педагогикалық кәсіптік оқытудың инновациялық технологиялары

РГП на ПХВ  «Қостанай мемлекеттік педагогикалық институт»

г.Костанай

05.12.2016-15.12.2016

72

8

Багитжанова Шолпан Суенишовна

«Заманауи педагогикалық технологиялар» Қазақстан Респубикасының  өңірлік педагогикалық мамандықтарына арналған біліктілікті көтеру бағдарламасы

АО Біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы «Өрлеу»

Алматы

13.05.2017-29.05.2017

240

  Облыстың дамуын ескере отырып, мамандарды даярлаудың ғылыми-әдістемелік базасын жаңарту және 12 жылдық жалпы орта білімге көшу

   «Орыс тілі мен әдебиеті», «Шет тілі: екі шет тілі» ПОҚ «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» ғылыми және педагогикалық пәндер ерекшелігіне ерекше назар аударады. 12 жылдық білім беру жүйесіндегі заманауи инновациялық технологияларды иеленетін білікті педагогикалық кадрларды даярлау 2015 жылы модульдік оқу бағдарламасын енгізу арқылы жүзеге асырылады. «12 жылдық мектепте орыс тілін оқыту үдерісіне коммуникативтік белсенділік теориясы мен практикасы», «12 жылдық мектептегі әдебиеттерді оқу барысында FOD технологиясын қолдану». Арқалық мемлекеттік университетінің студенттерін оқыту сапасын жақсарту
  5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі», 5В011800 «Орыс тілі мен әдебиеті» және 5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандықтарының студенттерінің оқу жетістіктері мен білім сапасы туралы білім беру жетістіктерін сыртқы бағалаудан (VOUD) бағалауға болады:

2015-2016 оқу жылы (ВОУД) көрсеткіші

Мамандық

2016-20107 оқу жылы

2017-2018 оқу жылы

5В011800- «Орыс тілі және әдебиеті»

89,8

73,4

5В012200- «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

80

81,2

   2014 - 2015 оқу жылында VOUD іске асырылмады.

  ОП тиімділігі академиялық жетістіктер мен оқушылардың оқу жетістіктерінің сапасын талдау арқылы анықталады. Үш академиялық жыл үшін орташа баллның динамикасын айқындау факторы - оқушыларды оқыту сапасы. 2014-2017 жылдарға арналған сандық деректер. төмендегі кестелерде ұсынылған
«Шетел тілі ; екі шетел тілі»

Оқу жылы

Үлгірім

Сапасы

2014-2015

100%

86%

2015-2016

100%

71.9%

2016-2017

100%

85%

«Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттерінің жетістіктерін бақылау

Оқу жылы

Үлгірім

Сапасы

2014-2015

88,65%

32,15%

2015-2016

100%

68,75%

2016-2017

100%

100%

Мамандық бойынша студенттердің жетістіктерін бақылау
«Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

Оқу жылы

Успеваемость

Сапасы

2014-2015

100%

76%

2015-2016

100%

68,75%

2016-2017

99%

89,8%

   5В011800 «Орыс тілі және әдебиеті» және 5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламалары студенттерінің оқу жетістіктері мен білімінің сапасы туралы бітірушілердің жұмысқа орналасу деңгейі бойынша бағалауға болады. Аталған мамандықтардың білім беру бағдарламаларының міндеттері еңбек нарығының талаптарын қанағаттандырады, бұл түлектерді жұмыспен қамтудың нәтижелері бойынша және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары (магистратура) шеңберінде кейінгі білім беру арқылы расталады.

Түлектерді жұмыспен қамтамасыз ету

Жылы

Барлығы

мемл. грант

Ауыл квотасы

Жұмысқа орналасқан

мемл. грант

ауыл квотасы

%

ОП «Орыс тілі мен әдебиеті»

2016-2017

5

3

2

5

3

2

100

«Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті»

2016-2017

1

1

0

1

1

0

100

ОП « Шетел тілі: екі шетел тілі»

2016-2017

26

21

5

26

21

5

100

  Біздің түлектер өте бәсекеге қабілетті және аймақтың және республиканың білім беру орнын талап етеді. ОП түлектерінің жұмыспен қамтылу көрсеткіштері өте тұрақты.
   Түлектердің тәжірибесі мен жұмысқа орналасу секторы Институтты бітіргеннен кейінгі 3 жыл ішінде бітірушілердің мансаптық өсуі туралы ақпаратты жинау бойынша жұмыс жүргізеді.

Бітірушілердің мансаптық өсуі

ББ

2016-2017 о.ж.

оның ішінде

кәсіби қызмет

ғылыми жұмыс

оқытушы

басқару қызымет

магистратура

докторантура

5В011800

5

-

-

-

5В012200

-

-

1

-

5В011900

20

-

5

-

  2015 жылы, 2 студент магистр енгізу үшін мамандығы 5V012200 «тапсырмасы емес орыс тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» аяқтаған кім: Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде мамандығы 6M012200 «емес-орыс тілін оқыту мектептерде орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша грантқа ие Kikenova Ботагөз, Абай атындағы және Омаров Мәдина, «Жалпы филология» мамандығы бойынша Челябинск мемлекеттік педагогикалық университетіне түсті. 2016 жылы, 2 студент, Әbdіmәlіkova Gauһar және калий Перизат толық мамандығы 5V012200 «тапсырмасы емес орыс тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті», мамандығы «Филология» Masters Оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық педагогикалық университетіне оқуға түсті.
  Институт дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ететін басым бағыттардағы оқытушылар мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу
  Педагогикалық кадрлардың ғылыми-зерттеу жұмысы бекітілген жеке жоспарға сәйкес жүзеге асырылады. 2013-2016 жж. Аралығында. МЖӘ 21 ғылыми басылымдар, оның ішінде: халықаралық конференцияларда -4; Республикалық конференциялар - 10; импакт-факторы нөлдік емес шетелдік журналдарда - 1; RINC ғылыми-ғылыми базасының бөлігі болып табылатын басылымдарда - 6.
   Айта кету керек, есепті кезеңде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының өсуі мен жоғары көрсеткіші болды.
   2013 жылдан 2016 жылға дейін 5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 29 студенттің шағын топтарын, 5 студент ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады. Шетелдік және республикалық басылымдарда 8 ғылыми мақала жариялады. Осы студенттердің ғылыми жетекшілері - колдасбаева З.Ш., т.ғ.к., доцент Жексембаева Л.Б., аға оқытушы және гуманитарлық ғылым магистрі Ибрагим А.Е.
   2015-2016 оқу жылында 5В012200 «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығының 4 курс студенті Әбдімұтқышова Гауар Әбдімұтқышыз
  2 жарыстар: студенттердің үздік ғылыми жұмысы үшін және (жетекшінің Ибрагим AE) студенттері «Болашақтың ғалымдары» ең үздік ғылыми жұмысы үшін Қазақстан -Lidera Ұлт VIII республикалық конкурсының Республикасының Тұңғыш Президенті Алматы қоры ректоры ArkGPI тағайындау конкурсына.
     Білім беру және білім беру ортасын жаңғырту
   Білім беру порталы мен оқытудың жаңғырту және кафедраның оқыту ортасын дамыту мақсатында. университеттің ресми сайтында және электронды оқыту платформалар «Platonus» ААЖ «Moodle» жеке кеңселер бойынша мұғалімдер мен оқушыларға мүмкіндік өз қызметі туралы Бұл үйлер негізгі ақпаратты жеке портфолиосын орнату оқу үдерісінде байланыс орнату. Кафедра қашықтықтан оқыту факультетінің бөлігі ретінде үнемі видео дәріс түрінде, т.б. EUMKD білім беру үрдісінің мультимедиялық қолдау жасауды жүзеге асырады.
   Қазақстандық патриотизм рухында руханилық, гуманизм, ұлтаралық және дінаралық келісімді қалыптастыру
тәрбие жұмысы аясында қазақстандық қоғамның тұрақты этникалық және мәдени негіздерін қалыптастыру мақсатында «Қазақ елі» іске асыруды жүзеге асыру.