Айдарова Гулжан Кенжекейовна

332Фамилия, имя, отчество – Айдарова Гулжан Кенжекейовна
Занимаемая должность- старший преподаватель
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 87785542871
Преподаваемые дисциплины- Современный казахский язык
-Использование информационных технологии в обучении казахскому языку и литературе в системе 12-летнего образования
-Методика преподавания казахской литературы
-Методика преподавания казахской литературы в школах с неказахским языком обучения
-Лингвистика текста
-Сопоставительная грамматика (казахский-русский языки)
-Работа со словарем и казахская лексикография
Ученая /академическая степень – магистр педагогических наук
Ученое звание -
Наименование направления подготовки и (или) специальности - 5В011700 - «Казахский язык и литература», 5В012100 - «Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения».
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)-
1. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Алматы, 9 ноябрь 2013 год.
2. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Алматы, июнь 2018 год.
Общий стаж работы-25 лет
Стаж работы по специальности- 23 года
Количество и (наименование) научных трудов- 12
1. Айдарова Г.К. Прозадағы жан-жануарлар бейнесінің символикалық мәні // «Тіл мен әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесіндегі инновациялық технологиясы» Ғылыми конференция, ЕҰУ,2009 ж.
2. Айдарова Г.К. Бір роман жайында// - Л.Н Гумилев атындағы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. «Көкейкесті әдебиеттану» атты ғылыми жинақ.№9, 2010ж.-
3. Айдарова Г.К., Шакирова К.М «Қазіргі қазақ тілінен тест тапсырмалары» оқу – әдістемелік құралы. – Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2011. – 150 б.
4. Айдарова Г.К. Ы.Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік мәні // Ыбырай Алтынсаринның туғанына 170 жыл толуына орай «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселері» тақырыбында өткен республикалық ғылыми-практикалық конференция. Арқалық, 2012ж.
5. Айдарова Г.К. « Ауыз әдебиеті үлгілеріндегі тарихи деректер» Әл-Фараби атындағы ҚҰУ. «Р.Нұрғали және Алаш әдебиеттануы» РҒТК, 2013ж
6. Айдарова Г.К. Абай шығармаларының психологиялық қыры // «Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың білім беру мазмұнын нығайтуда алатын орны мен ерекшеліктері» АҒК. 11 наурыз, 2016ж.
7. Айдарова Г.К. Студенттердің өзіндік жұмысы арқылы кәсіби педагогикалық білімін қалыптастыру « Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысумен республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары 1-ші бөлім, Арқалық қаласы, 2017ж
8. Мұхтар Әуезов прозасындағы трагедия табиғаты. М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған "М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Семей қаласы,6-7 қазан 2017 ж
9. Г.К.Айдарованың «Психологические особенности произведений Абая» атты мақаласы (Международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT», Финляндия № 4/2017/102-106 б.б./)
10. Прозадағы жан-жануарлар бейнесінің символикасы. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018
11. Айдарова Г.К. «Абай шығармаларындағы психологизм» // Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Абай мұралары орта мектепте оқыту » қалалық ғылыми- тәжірибелік кон ференция. Арқалық , 4 наурыз, 2020ж
12. Айдарова Г.К. «SPIRITUAL VALUES IN WORKS OF ABAY» // В. Виниченко атындағы Украина мемлекеттік педагогикалық университеті өткізген «Мамандардың кәсіби дайындығы шет тілі: мәселелер мен статегиялар» тақырыбындағы IY халықаралық ғылыми және практикалық интернет конференция . Украина , 20 ақпан, 2020 ж
Количество и (наименование) учебных пособий, дата выпуска- 6
1. Айдарова Г.К., Шакирова К.М «Қазіргі қазақ тілінен тест тапсырмалары» оқу – әдістемелік құралы. – Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2011. – 150 б.
2. Абдуллина А.Ә, Айдарова Г.К. «Жас маманға жәрдем» оқу- әдістемелік көмекші құрал. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ , 2017.-15б
3. Айдарова Г.К. «Қазақ әдебиеті оқыту әдістемесі пәнінен тәжірибелік сабаққа арналған» оқу-әдістемелік нұсқаулық . – Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2018. – 40 б.
4. Айдарова Г.К. «12 жылдық білім беруде қазақ тілі сабағында ақпараттық технологияларды қолдану» дәрістер жинағы. – Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2019. –33б
5. Айдарова Г.К. «Әдебиетті оқыту әдістемесі» электронды оқу-әдістемелік құрал.– Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2019. – 73б
6. Айдарова Г.К. Қоңыршина Е.С. «5-7 сыныптарда көркем мәтінмен жүргізілетінжұмыс түрлері» көмекші құрал .-Арқалық:Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ, 2019. – 33б