Анапин Елтай Хакимович

YeltaiФамилия, имя, отчество - Анапин Елтай Хакимович
Занимаемая должность - старший преподаватель кафедры иностранных языков, русского языка и литературы факультета педагогики и филологии
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 87024584497
Преподаваемые дисциплины - Базовые дисциплины, Предметная системность обучения иностранного языка в 12 летнем образовании, Специально - ориентированная методика иностранного языка, Иностранный язык, Теория и практика перевода, Стилистика, Лексикология и история языка, английский язык в малокомплектной школе, профессионально-ориентированный иностранный язык.
Ученая степень(при наличии) - нет
Ученое звание (при наличии) - нет
Наименование направления подготовки и (или) специальности – Иностранный язык: два иностранных языка
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии):
Каз. Унив. межд-х отношений и мировых языков им. Абылай хана 8.12 – 18.12.2012
Общий стаж работы - 45 лет
Стаж работы по специальности - 12 лет
Количество и (наименование) научных трудов-10
1. Методическое пособие, Ағылшын тілі бойынша жоғары оқу орнының факультетаралық топтарға арналған тест тапсырмалар жинағы, АрқМПИ редакциялық - баспа бөлімі, 2010ж.
2. «Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық саяси дамуының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы,PedagogicaI heritage of Ibrai AItynsarin – the great Kazakh enIighter and pedagogist of tne 19-tn century, мамыр, 2011 ж., Арқалық.
3. «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы,«Методические аспекты работы с лингвистически одаренными детьми», ақпан, 2013 ж., Арқалық қаласы.
4. О коммуникативно-направленном профессиональном обучении студентов иностранному языку в ВУЗе. Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050» Республиканская студенческая научная конференция (14-15 апрель 2016г) Караганды 2016
5.Өмірін ұстаздың жолына арнаған. «Арқалық хабары»газеті,басылым 1-сәуір 2016 жыл. 4-бет.
6. «Тұлға және тіл» Үш тілді білген ұтады. «Арқалық хабары»газеті,басылым 15-сәуір 2016 жыл.3-бет.
7.Ағылшын тілі сабақтарында негізгі құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған педагогикалық технологияларды пайдалану. Республикалық студенттердің ғылыми конферециясы. 14-15 сәуір,Қарағанды 2016 жыл
8. «Игровая деятельность младших школьников в процессе обучении иностранному языку» АрқМПИ редакциялық баспа.2015 жыл
9. «Жалпы білім беретін мектепке шетел тілін жаңа технологиялар арқылы оқытудың ерекшеліктері» «Қазіргі білім: Теория,тәжірбие және даму бағыттары» Н.Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі 17 сәуір,2015 жыл
10. «Presentation of listening materials in teaching foreign languages» Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысының «Филология ғылымдары» сериясы журналында №3 (57) 2016 ж.
Количество и (наименование ) учебных пособий, дата выпуска - 2
1.Методическое пособие, Ағылшын тілі бойынша жоғары оқу орнының факультетаралық топтарға арналған тест тапсырмалар жинағы, АрқМПИ редакциялық - баспа бөлімі, 2010ж.
2. «Игровая деятельность младших школьников в процессе обучении иностранному языку» АрқМПИ редакциялық баспа. 2015 жыл