Оспанбекова Мейргуль Несипбековна

portfolioФамилия, имя, отчество - Оспанбекова Мейіргүл Несіпбековна
Занимаемая должность - PhD доктор, АрқМПИ доценті
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 8701 611 6306
Преподаваемые дисциплины
1. Сауат ашу
2. Білім берудегі жаңа технологиялар
3. Математиканы оқыту әдістемесі
4. Педагогикалық шеберлік
5. Инновациялық әдістерді дамыту әдістемесі
Общий стаж работы-25 лет
Стаж работы по специальности-16 лет
Количество и (наименование) научных трудов:
1.Тraining Prospective Elementary School Teachers for Developing Reflection in Pupils Based on Innovative Technologies. «International Electronic Journal of Mathematics Education» (Turkey). – 2016. – V. Lss.7.9. – P. 2137-2150 .
Scopus (индекс хирша): IEJME-ISSN: 1306-3030 Предметная область – образование, математика. SJR з Application of Information and Communication Technologies by the Future Primary School Teachers in the Context of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan а 2015 год, равный 0,380.Сайт: http://www.iejme.com/
2. Application of Information and Communication Technologies by the Future Primary School Teachers in the Context of Inclusive Education in the Republic of Kazakhstan. «International Journal of Environmental and Science Education» (Turkey). – 2016. – V. Lss. 9. – P. 2813-2827. Scopus (Elsevier)-ISSN: 1306-3065 Предметная область – образование, инженерия, наука об окружающей среде. SJR за 2014 год, равный 0,471. Сайт: http://www.ijese.net
3. Innovative Technology is the Basis of the Formation of Professional Competence of Future Professionals in Primary School классов «Social Sciences» (Pakistan), 2016. – V.11.- Lss.16. – P. 3853-3859 .
Scopus: ISSN: 1818-5800, Е-ISSN: 1993-6125 Предметная область – социальные науки. SJR за 2015 год, равный 0,149.Сайт: http://www.indpaedia.com/ind/index.php/Social_Sciences:_Pakistan
4. Бастауыш мектепте ТРИЗ –технологиясын пайдаланудың ерекшеліктері. Журнал Вестник, КазНПУ им. Абая . Алматы, №4, апрель, 2014 г. – стр.262-265
5. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инновациялық іс-әрекетте оқушылардың рефлексиясын дамытуға дайындау мүмкіндіктері. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Вестник, – серия Гуманитарные науки - Астана, 2016. -№3 (112), ІІ бөлім,– 251-255 б.
6. ТРИЗ – технологиясы негізінде баста-уыш сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамытудың мүмкіндіктері. ПМУ Хабаршысы – Вестник ПГУ. Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова. -Павлодар, 2016.- № 3.– 239-251 б. ISBN 1811-1831
7. Жаңартылған білім мазмұнын оқып-үйренудегі рефлексияның мәні. КазНПУ им. Абая Вестник -Хабаршы – серия Педагогические науки, - Алматы, 2016. - №2 (50),– 22-27 б. ISSN 1728-5496
8. Ақпараттық-коммуникациялық технология-лар негізінде бастауыш сынып оқушыларының оқу рефлексиясын дамыту әдістемесі. КазНПУ им. Абая Вестник -Хабаршы – серия Педагогические науки, - Алматы, 2017. №2 (54), 256-261 б. ISSN 1728-5496
9. Сауат ашу 1. 1-бөлім. Сауат ашу. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналған оқулық/ Алматы: Атамұра, 2016. – 128 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-609-7
10. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2016. – 192 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-613-4
11. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Сауат ашу. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған/Алматы: Атамұра, 2016. – 112 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-608-0
12. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлiм. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 176 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ІSBN 978-601-306-815-2 ІSBN 978-601-306-794-0
13. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалім¬деріне арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 160 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. ІSBN 978-601-306-815-2.ІSBN 978-601-306-795-7
14. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған/ Алматы: Атамұра, 2017. – 96 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған. ISBN 978-601-306-706-3
15. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған/ Атамұра, 2017. – 96 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-306-707-0
16. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-2бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-2бөлiм. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған/ электронды диск. Алматы: Атамұра, 2018. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ІSBN 978-601-331-116-6
17. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған.
18. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған/ Атамұра, 2018. – 32 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-331-090-9.
19. Қазақ тілі. №3 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №3 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған/ Алматы: Атамұра, 2018. – 32 бет. ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-331-091-6
20. Қазақ тілі. №4 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Қазақ тілі. №4 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған/ Атамұра, 2018. – 32 бет.ҚР Білім және ғылым министрлігі ұсынған.ISBN 978-601-331-092-3.
21. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлі Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 1-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)/Алматы: «Атамұра», 2016. – 112 б.ISBN 978-601-306-673-8м: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)
22. Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөл Қазақ тілі. Оқыту әдістемесі. 2-бөлім. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)/ Алматы: «Атамұра», 2016. – 104 б.ISBN 978-601-306-673-8ім: Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған (Байқау нұсқасы)
23. Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы) Қазақ тілі. №1 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы)/Алматы: Атамұра, 2016. – 64 бет.ISBN 978-601-306-629-5
24. Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы) Қазақ тілі. №2 жұмыс дәптері. Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған (Байқау нұсқасы)/Атамұра, 2016. – 72 бет.ISBN 978-601-306-678-3
25. Сандық білім беру ресурстарын бастауыш оқу үдерісінде қолдану мүмкіндіктері«Сандық білім: ерекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары 15 қараша 2019 жыл Арқалық қаласы
26. Мектепке дейінгі білім мазмұнын жаңартудың тиімді тенденциялары«Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2020 – 844 бет.175-178
27. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін оқушылардың оқу ҽрекетіне рефлексивті қатынас қалыптастыруға дайындау««Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
28. Балабақша оқыту іс-әрекетін бастауыш мектептің жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеудің дидактикалық негіздері« ЖҰБАНОВ ТАҒЫЛЫМЫ» атты Х халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 25 қазан 2019 жыл
29. Мектепке дейінгі ұйымдарда ӨТШТ технологиясын қолдану екшеліктері Конвергенция знаний: традиции, сотрудничество, инновации//Сборник материалов международного молодежного симпозиума 19-20 сентября, 2019 г. – Актобе: РИЦ ЗКМУ им. М. Оспанова, 2019. – 19-24 с. SBN 978-601-7311-87-2
30. Мұғалімнің кәсіби біліктілігі –педагог мәдениетінің компоненті«Жастар және ғылым: Бүгіні және келешегі - Жаһандану дәуіріндегі цифрлік күн тәртібі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. - Актобе: Баишев Университеті БУ 2019. –ISBN 978-601-7566-60-9
31. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында инклюзивті білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану Вестник» КазНПУ им. Абая (№4(64), 2019 г.). ISSN 1728-5496