Рахметова Базар Анасовна

BazarФамилия, имя, отчество- Рахметова Базар Анасовна
Занимаемая должность- Заведующая кафедрой казахского языка и литературы
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ;
Сот.тел: 87014574805
Преподаваемые дисциплины
-История казахской литературы ХІХ века
-Абаеведение
-Казахское литературное личностоведение
-Литературное личностоведение
Ученая степень- Кандидат филологических наук
Ученое звание- профессор
Обладатель звания «Лучший преподаватель высшего учебного заведения 2014 года»
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 5В011700-Казахский язык и литература.Казахская литература.
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)
• 2008 г. Алматы. Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар институты «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях»
• 2009 ж. Алматы. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту»
• 2010 ж. Арқалық.АрмПИ «Білім берудегі қазіргі күнделікті ақпараттық технологияны пайдалану»
• 2012 ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
• 2012 ж. Алматы.Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғарғы оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институты «Жоғарғы мектеп менеджменті» курсы бойынша куәлік
• 2014 ж.Астана. Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі «Мамандырылған аккредитация шеңберінде жоғарғы оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы»
• 2014 ж. Астана. Ғылым туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес аккредиттеу куәлігі
• 2015 ж. Түркия. Егей университеті.Тәжірбие алмасу мақсатында Халықаралық конгресске қатысу сертификаты
• 2016 ж. Алматы. Мемлекеттік тілді дамыту институты «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері»
• 2016 г.Астана.НААР. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества»
2017 г. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
Общий стаж работы- 32 года
Стаж работы по специальности- 32 года
Количество и (наименование )учебных пособий, дата выпуска - 9
1.Темірғали Нұртазиннің ғылыми-сын және әдеби публицистикалық мұрасы. Монография.-Арқалық, 2011.-153б.
2.Темірғали Нұртазин және қазіргі қазақ әдебиеті.Монография Алматы, 2015.-160 бет
3.Темірғали Нұртазин – әдебиет зерттеушісі. Оқу құралы. – Арқалық, 2011. - 52 б
4.Темірғали Нұртазин аудармалары және көркем аударма мәселелері. Оқу құралы. Алматы, 2015.-212 бет
5. Тіл біліміне кіріспе пәнінен электрондық оқу- әдістемелік құрал. - Арқалық,2011.-29 б.
6. Темірғали Нұртазиннің көркем және деректі прозасы. Оқу - әдістемелік құралы. – Арқалық, 2013. - 32 б
7.Темірғали Нұртазиннің аудармалары. Оқу - әдістемелік құралы. – Арқалық, 2014. - 24 б.
8. «Кәсіби қазақ тілі» оқулық. – Ақтөбе, 2017
9. Болашақ филолог мамандардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастыру. Ұжымдық Монография. Институт профессорлары ф.ғ.к.,доцент Ш.А.Валиханов, ф.ғ.к.,доцент Б.А.Рахметова, ф.ғ.к.,доцент А.К.Қалиев
Количество и (наименование) научных трудов - 57
1.«Сырдария» романындағы диалектизмдердің кейіпкер тілінде қолданылуы // «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, № 9-10,1996 ж. 108-113 б.б.
2.С.Мұқановтың «Сырдария» романындағы диалектизмдердің автор тілінде қолданылуы // «XXI –ғасырдың тоғысындағы білім мен ғылым бірлігі» республикалық ғылыми –практикалық конференция материалдары, Арқалық қ, 2001 ж. 111-114 б.б.
3.Көп қырлы қаламгер // Әл –Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. - № 8. (59), 2002 ж. 158-160 б.б.
4.Т.Нұртазин аудармалары // Әл –Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. - № 11. (62), 2002 ж. 198-200 б.б.
5.Талант қырлары (Ғ.Мүсірепов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Көкейкесті әдебиеттану» жинағы, 2- кітап. Л.Н.Гумилев ЕҰҰ –Астана қ, 2002 135-138 б.б.
6.Темірғали Нұртазиннің очерктері // Ақиқат журналы, - № 7, 2004 ж. 91-93 б.б.
7.Ұлылық үлесі (М.Әуезов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, - № 7, 2004 ж. 72-75 б.б.
8.Уақыт тағлымы (С.Мұқанов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың теориялық және методологиялық мәселелері» Халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдары, Қазақ университеті Алматы қ, 24-26 мамыр, 2004 ж. 276-280 б.б.
9.Талант шыңы (М.Әуезов шығармалары Т.Нұртазин талдауында) //«М.Әуезов және әлем әдебиеті» Халықаралық ғылыми –теориялық конференция материалдары, Қазақ университеті Алматы қ, 25-26 қыркүйек, 2004 ж. 95-97 б.б.
10.Дәуір тынысы // Көкейкесті әдебиеттану. 4- кітап. –Астана: ЕУҰ, 2005. 185-190 б.б.
11.Т.Нұртазин аудармаларының ерекшеліктері //«Шоқан тағылымы -11» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары, III том, Көкшетау қ., 2006 ж. 38-39 б.б.
12.Шеберлік табиғаты //«Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» Облыстық ғылыми –практикалық конференция, Арқалық қ, 12 шілде, 2006 ж. 92-97 б.б.
13.Аударма туралы сөз //«Арал –Каспий өңірінің тарихи –мәдени мұралары» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары, Ақтау қ, 12-15 қыркүйек. 2007 ж. 99-103 б.б.
14.Бейімбеттанудың бастауы. // Ақиқат журналы. – 2009. - №9 .- 65-67 бб
15.Б.Майлин әңгімелерінің зерттелуі // Көкейкесті әдебиеттану. 10 кітап. – Астана: ЕҰУ, 2010. -289-294 бб.
16.Мастерство перевода. // Мысль журналы. – 2010. - №11. – 63-65 бб.
17.Жаңа сатыда // «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Арқалық, 2010. -81-85 бб.
18.Сан қырлы талант // М.О.Төлегеновтың 75 жылдығына арналған «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2010.-176-179 бб.
19.Шеберлік шыңы // «Шұғыла» Моңғолия қазақтарының әдеби – мәдени, ғылыми, танымдық журналы. - Улаанбаатар, 2010. - №4. -91-96 бб.
20.Темірғали Нұртазин «Тұрардың анты» деректі романы туралы. // Ақиқат журналы. – 2011. - №12 .- 29-81 бб.
21.С.Мұқановтың поэмалары Темірғали Нұртазин талдауында//«Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық - саяси дамуының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2011.-376-380 бб.
22.Ғалым- ұстаз ғибраты // «Алтынсарин оқулары» «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» атты республикалық ғылыми – практикалық конференция. Арқалық хабары газеті.- 7 қазан, 2011
23.Ыбырайтанудың кейбір мәселелері // «Білім –ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» «Алтынсарин оқулары - 2012» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. – Арқалық. 2012. І бөлім. 137-140 бб.
24.Темірғали Нұртазин Б.Майлин шығармашылығы туралы // Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №2(48),2014ж.-133-137 бб.
25.Темірғали Нұртазин С.Мұқановтың романдары туралы// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №4-5 (150 – 151)2014ж
26..Историческая правда романа «Клятва Турара» // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдищите изследвания», 17-25 февруари, 2014 на Филологични науки. София, 2014.- 62-65 стр.
27.Темірғали Нұртазин әдебиет мәселелері туралы // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», 17-25 април, 2014 на Филологични науки. София, 2014.- 57-62 стр.
28.Темірғали Нұртазин С.Мұқановтың романдары туралы// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №4-5 (150 – 151)2014ж.
29.Б.Майлин шығармалары Темірғали Нұртазин талдауында // Евразия гуманитарлық институты хабаршысы. – Астана,№3-4,2014ж.
30.ESSAYS OF TEMIRGALI NURTAZUN.// Theoretical & Applied Science 9 (17), 2014,188. (ISPC European Innovation, 30.09.2014, Martigues, France). Impact Factor ISI=0.307. Impact Factor ISRA=1.344.
31.Темірғали Нұртазиннің «Жазушы және өмір» атты зерттеу еңбегі жайлы // Кәсіби кадрларды даярлау стратегиясы: мәселелер мен перспективалар атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Астана, 2014.-145 -147бб.
32.Түркі халықтары фольклорында кездесетін этнографиялық нышандар // «Түркі дүниесі: рухани мұра және бүгінгі мәдениет» атты халықаралық симпозиум материалдары. - Астана, 2014. – 219-223 бб.
33. Т.Нұртазин аудармаларындағы диалогтің ролі // Ш.Уәлиханов атындағы КМУ «Шоқан оқулары» (25-26 сәуір) 3 том, 2014177-182 б.б.
34.Asian Studies Review», ISSN: 1035-7823, IF – 0.311. (NEW YORK U.S.A.) журналына «Linguo-cultural characteristics of number 13 (thirteen) in folklore small prose genre» тақырыбында ғылыми мақала жіберілген, қазіргі уақытта өндірісте. Мақаланың қабылданғаны, тіркелгені туралы анықтама бар.
35.Тынымбай Нұрмаганбетовтың «Кене» әңгімесіндегі реализм мен мистика // Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы.№2. 2015.-270-274 беттерде.
36.2015 жылы 19-23 қазанда Түркияның Измир қаласында Еге университеті Түркі әлемін зерттеу институты ұйымдастырған «Қорқыт ата және Түркі дүниесі» атты халықаралық конгресс. «Қазақ фольклоры мен әдебиетіндегі Қорқыт тұлғасы және мифопоэтикалық кеңістік» тақырыбындағы ғылыми мақала. TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESi “DEDE KORKUT ve TÜRK DÜNYASI” 19-23 EKiM 2015 Çeşme, iZMiR-TÜRKiYE
37.Поэмы Сабита Муканова в оценке Темиргали Нуртазина //Литература и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад. Материалы международной научно-практической конференции 14-17 октября. 2015г. Казань Отечество, 2015-644с. ISBN 978-5-9222-0833-5
38.Начало изучения творчества Беимбета Майлина // Materials of the XI International scientific and practical conference, “Modern European science”, -2015. Volume 7. Philological sciences. Psychology and sociology. Sheffield. Science and education LTD -112 стр.(Ұлыбритания).
39.Рассказ Темиргали Нуртазина «Беркутчи» //// Materials of the XI International scientific and practical conference, “Modern European science”, -2015. Volume 16. Philological sciences. Psychology and sociology. Sheffield. Science and education LTD -104 стр. – стр. 89-92.( Ұлыбритания).
40.Т.Нұртазиннің әдеби мұра және кезеңдік әдеби үдеріс туралы еңбектерінің құндылығы» // Академик Рымғали Нұрғалидың ғылыми мектебі. Жинақ 2 том. Астана, 2015 –410-421бет.
41.«Темірғали Нұртазин Сәбит Мұқанов поэмалаы туралы» // «Әдебиеттанудың теориялық мәселелері және Р.Нұрғали зерттеулері» атты халықаралық ғылыми – теориялық конференция. Астана, 2015 –. 240-244 бет
42.Тынымбай Нұрмағанбетовтың «Ата қоныс» әңгімесі туралы // «Шоқан оқулары - 19» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция (17-18 сәуір) материалдары. Көкшетау, 2015ж. – 145-150 бет.
43. «Атымды адам қойған соң»// «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның (11-сәуір 2015 жыл) материалдары. Арқалық, 2015ж. – 370-372 бет.
44.С.Мұқанов поэмаларының зерттелуі // «Кәсіби-педагогикалық білім берудегі инновациялық жобалаудың ғылыми негіздері» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Арқалық, 2016.-219-223 бб.
45.Болашақ әдебиет пәнінің мамандарына С.Мұқанов поэмаларын оқыту // «Қазақстан Республикасының педагогикалық білімін жүйелі жаңғырту: мәселелері, шешу жолдары» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. –Алматы, 2016.-674-677 бб.
46.Темірғали Нұртазин қазақ прозасының қалыптасуы туралы // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», 15-22 май, 2016 на Филологични науки. София, 2014.- 57-62 стр.
47.Тынымбай Нұрмағамбетовтың бір әңгімесі туралы //Евразия гуманитарлық институтының Хабаршысы.№4. 2016.-270-274 бет
48. Тоқай және Низами (Т.Нұртазиннің «Шеберлік туралы ойлар» еңбегі негізінде) «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад» материалы международной научно-практической конференции, г.Казань. 17-18 ноября,2016г.
49. A Structural and Functional Model for Forming Management Skills Lunior Schoolchildren A Structural and Functional Model for Forming Management Skills Lunior Schoolchildren. INTEPNATIONAL JOURNAL Et SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11,NO. 18, 11943- 11955 (Импакт-фактор журналы)
50. Мархабат Байғұттың көркемдік әлемі (301-303) «Қазақстан Республикасы әлемдік кеңістіктегі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» материалы международной научно-практической конференции, ЖенПИ, Алматы, 14 октябрь, 2016
51. Functions of expressive facilities in heroic epos». PONTE international Joumal of Sciences and Research. Vol. 73/ No. 10/ Oct 2017
52. Шағын жанрдың шебері Ахмет. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018
53. Соғыстан соңғы қасірет (Ш.Мұртаза әңгімелері негізінде). «Үштілділік – бәсекеге қабілеттілік негізі» РҒПК, Арқалық, 16.11.2018ж.
54. Рахметова Б.А., Джолдасбаева А.Қ. «Ыбырай тағылымы» мақаласы. Ахмет Байтұрсынұлы оқулары – 2021 «Ы.Алтынсарин және қазақ ағартушылығы» атты конференцияның материалдары» жинағы. ЕНУ. Нұр-Сұлтан. 2022
55. Халықаралық,республикалық конференциялар материалдарындағы жарияланым:
56. Дүйсебекова А.Е., Қалиев А.К., Рахметова Б.А., Алимбаев Қ.С. «Қашықтан білім беру үдерісінде Абай мұраларын меңгерту» мақаласы. «А.Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Орал. 2022.
57. Айтбаева Б.М., Рахметова Б.А., Қалиев А.К., Дүйсебекова А.Е. «Қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру мәселелері» мақаласы. Innovative practice and experience of the general; Education system of Kazakhstan and Turkey жинағы. Түркия. 2022.
58. 2019жылы «KAZAK FOLKLORU VE EDEBIYATINDAKI DEDE KORKUT VE MITOPOETIK ALAN» атты мақаласы «EL.MI IS(humanitar elmlәr  üzra ayliq beynәlxalq elmi jurnal) Азербайджан, 2019,№5 (6), ISSN 2663-4619» журналына жарияланды.