Сабитбекова Гулмира

SabitbekovaФамилия, имя, отчество- Сабитбекова Гулмира
Занимаемая должность- старший преподаватель, магсир
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 87087458913
Преподаваемые дисциплины-математический анализ, дифференциальные уравнения
Ученая степень(при наличии)- магистр естественных наук
ученое звание (при наличии)-нет
Наименование направления подготовки и (или) специальности-5В010900-Математика, 5В012600-Математика-Физика
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)-
1. 2009ж. Сертификат. Алматы қаласы ҚАЗҰПУ.
2. 2010ж. Сертификат. Жоғары оқу орындарындағы пәндерді оқытудың интерактивті технологиясы. Л.Н. Гумиле атындағы Еуразия ұлттық университеті.
Certificate of participation attended and participated in the seminar Education for Sustainable Development: Theory and Practice across Higher Pedagogical Education. 19 December 2016.
3. Certificate. Successfully completed the Philosophy of Education in the context of Globalization and European integration processes attended a series of lectures and seminars as part of the following course of raising of qualification of pedagogical staff from 21st to 29th October 2016 (36 hours)
4. 2017 ж, Алматы қаласы, «Өрлеу» БАҰО АҚ. «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы бойыша сертификаты.
5. Certificate. Attended a 30 hour intensive language course for administrative and teaching staff from September 11th till December 27 th 2017 at Arkalyk State Pedagogical Institute named after I.Altynsarin
Общий стаж работы- 24 года
Стаж работы по специальности- 24 года
Количество и (наименование) научных трудов- 63, международный– 19, республиканский– 21, зарубеж-16, республиканский журнал-2, ВАК-4,скопус-1.
1. Жеке тұлғаны қалыптастыруда оқытудың ақпараттық технологияларының алатын орны. «Жаһандану: саяси жүйе, экономика, ғылым және білімді модернизациялау проблемалары». Профессор К.Ә.Сағадиевтің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Қостанай қ., 2008 ж.
2. Қазақстандағы жаңа ақпараттық технологиялардың бүгіні мен болашағы. «Жаһандану: саяси жүйе, экономика, ғылым және білімді модернизациялау проблемалары». Профессор К.Ә.Сағадиевтің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Қостанай қ., 2008 ж.
3. Дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу жолдары. «IX Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясы материалдары,том 4., Павлодар қ.,. 2009 ж.
4. Информатика пәнін бастауыш сыныпта оқытудың тиімділігі. Математика курсын оқытуда пәнаралық байланыстың маңызы. «Оқыту үдерісінде жаңа инновациялық технологиядарды қолдану мәсәлелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, 3 том, Шымкент қ., 2009 ж.
5. Семей мемлекеттік педагогикалық институтының 75 жылдық мерейтойына арналған «Педагогикалық білім Қазақстанның интеллектуалдық және инновациялық ресурсы» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, Семей қ., 22-23 қазан 2009 ж.
6. Мектеп математика курсындағы логика-методологиялық білім берудің ролі. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік- техникалық университеті ҒЫЛЫМИ ХАБАРШЫСЫ,3 желтоқсан 2009 ж.
7. Бірыңғай тестегі математика пәнінің алатын орны. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік- техникалық университеті. ҒЫЛЫМИ ХАБАРШЫСЫ,3 желтоқсан 2009 ж.
8. Математика сабағында студенттердің өзіндік танымдық қабілеттерін дамыту. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестігі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ.,28-29 сәуір 2010 ж.
9. Мектепте математикадан білім сапасын жетілдіру жолдары. Техн. ғ.д., профессор М. О. Төлегеновтың 75 жылдығына арналған «Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны» тақырыбындағы республикалық ғылыми- практикалық конференция, Арқалық қ.,14 желтоқсан 2010 ж.
10. Болашақ математика пәні мұғалімін дайындауда ақпараттық технологияның маңызы. «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 14-15 сәуір 2011 ж.
11. Математика сабағында студенттердің құзіреттілігін қалыптастыру. «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері мен болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ.,14-15 сәуір 2011 ж.
12. Об одназначной разрешимости периодической краевой задачи для системы гиперболических уравнений .Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы, №4(64), 2011 ж.
13. Об одназначной разрешимости периодической краевой задачи для системы гиперболических уравнений со смешанной производной. «Жаһанжану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері». «Алтынсарин оқулары-2011» республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 3-том Арқалық қ.,14-15 қазан 2011 ж.
14. Гиперболалық теңдеу үшін негізгі шекаралық есептердің шешімдері. Техн. ғ.к., доцент М. Ә. Андасовтың 70 жылдығына арналған «Математиканы оқытудағы инновациялар: даму жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2 желтоқсан 2011 ж.
15. Математиканы оқытудағы пән аралық байланыстың инновациялық тәсілдері. Техн. ғ.к., доцент М. Ә. Андасовтың 70 жылдығына арналған «Математиканы оқытудағы инновациялар: даму жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2 желтоқсан 2011 ж.
16. Математиканы оқытуда жаңа ақпараттық технологиялардың маңызы. Техн. ғ.к., доцент М. Ә. Андасовтың 70 жылдығына арналған «Математиканы оқытудағы инновациялар: даму жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2 желтоқсан 2011 ж.
17. Ақпараттық технологияларды математикада қолдану. Техн. ғ.к., доцент М. Ә. Андасовтың 70 жылдығына арналған «Математиканы оқытудағы инновациялар: даму жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2 желтоқсан 2011 ж.
18. Математика – көп салалы ғылым. Техн. ғ.к., доцент М. Ә. Андасовтың 70 жылдығына арналған «Математиканы оқытудағы инновациялар: даму жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2 желтоқсан 2011 ж.
19. Математиканы оқытуда компьютердің алатын орны. Техн. ғ.к., доцент М. Ә. Андасовтың 70 жылдығына арналған «Математиканы оқытудағы инновациялар: даму жолдары» тақырыбындағы республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 2 желтоқсан 2011 ж.
20. О разрешимости периодическиой краевой задачи для системы квазилинейных гиперболических уравнений со смешанной производной. Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы, №1(65), 2012 ж.
21. Орнықтылық теориясы. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» «Төлегенов оқулары-2012» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ.,17 сәуір 2012 ж.
22. Теңсіздіктерді туынды арқылы дәлелдеу. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» «Төлегенов оқулары-2012» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ.,17 сәуір 2012 ж.
23. Орта мектепте жоғарғы математика элементтерін оқытудың ғылыми -әдістемелік негіздері.«Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» «Төлегенов оқулары-2012» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ.,17 сәуір 2012 ж.
24. Ұлттық біріңғай тесттерде математика пәнінен кездесетін векторларға байланысты есептердің шығару жолдары. «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» «Төлегенов оқулары-2012» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ.,17 сәуір 2012 ж.
25. Необходимые и достаточные условия однозначной разрешимости периодической краевой задачи для системы гиперболических уравнении. «Білім –ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш». «Алтынсарин оқулары-2012» республикалық ғылыми- практикалық конференция, Арқалық қ., 2 қазан 2012 ж.
26. Simple solution of periodical boundary problem for system of hyperbolic equations with mixed derivative. «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 14 ақпан 2013 ж.
27. Достаточные условия существования решения периодической краевой задачи для системы квазилинейных гиперболических уравнений со смешанной производной. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы ииновациялық бағыттар» республикалық ғылыми- тәжірибелік конференция, Арқалық қ., 12 сәуір 2013 ж.
28. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерге арналған периодты шеттік есептер топтарының шешілімдері туралы Қарағанды университетінің хабаршысы.. Математика сериясы, №4(72), 2013 ж.
29. Сызықты гиперболалық теңдеулер жүйесі үшін периодты шеттік есепті шешімін табу алгоритмі. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық.,11 сәуір 2014 ж.
30. Квазисызықты гиперболалық теңдеулер жүйесі үшін периодты шеттік есептің шешімділігі жайында. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық.,11 сәуір 2014 ж.
31. Математика курсында есептер шығаруда комплекс сандарды қолдану. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.
32. Логикалық тапсырмаларды жүйелі қолданудың маңыздылығы және логикалық есептердің шығару жолдары. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.
33. Алгебра курсында санау жүйелері тақырыбын оқыту тәсілдері. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года
34. Мектепте ықтималдықтар теориясы мен статистика элементтерін оқытудың кейбір ерекшеліктері. «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Выпуск 8, 30-31 октября 2015 года.
35. О методе нахождения реш краевой задачи для системы гиперболических уравнений. Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары-2016: Ы.Алтынсарин-Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция 39материалдары. 20 қазан 2016 жыл.
36. Параметрлі тендеулерлерді шешу жолдары . Международная научная конференция«Современные проблемы математики, механики, и информатики», посвещенная 25-летию Независимости Республики Казахстан. 8-10 декабря 2016 года, г. Караганда, Казахстан.
37. О решении одной полупреиодической краевой задачи для нелинейного дифференциального уравнения с производными функциями. Международная научная конференция«Современные проблемы математики, механики, и информатики», посвещенная 25-летию Независимости Республики Казахстан. 8-10 декабря 2016 года, г. Караганда, Казахстан.
38. Математикалық индукция әдісін есептер шығаруда қолдану.«Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Украйна, №8, 20 января 2017 года
39. Екі есели интегралдар және оның қолданылуы. «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» VIII Международной научно-практической интернет-конференции, Переяслав-Хмельницкий, Украйна, №8, 20 января 2017 года.
40. A boundary value problem for nonlinear differential equation with arbitrary functions. Қарағанды университетінің хабаршысы. Математика сериясы, №1(85), 2017 ж.
41. Математикалық индукция әдісін есептер шығаруда қолдану. «Төлегенов оқулары 2017» «Қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми білім беру:мәселелері және даму болашағы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық.,14 сәуір 2017 ж.
42. Interference of coherent radiation in a crystalline two-component lens. Mathematics and Physics Department Received: February 16, 2017, Revised: May 14, 2017: Accepted: May 22, 2017:
43. On a solution of a nonlinear semi-periodic boundary value problem for a differential equation with arbitrary functions. Сборник тезисов VI конгреса математического общества тюркоязычных стран. г.Астана, октябрь 2-5, 2017 г.
44. Кері тригонометриялық функцияларды оқыту әдістемесі. Тенденции и перспективы развития науки и образования а условиях глобализации, г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 31 октября 2017г.
45. On a solution of a nonlinear semi-periodic boundary value problem for a differential equation with arbitrary functions. Springer Proceedings in Mathematics Statistics, volume 216, 200776330 Cham, Switzerland
46. Қолданбалы есептердің математиканы оқытудағы орны. XXX Международный научно- практический интернет конференции. Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации, г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 28 ноября 2017г.
47. Мектеп курсында интегралды оқытуда геометриялық есептерді шығарудың тиімділігі . XXX международный научно- практический интернет конференции Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации, г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 28 ноября 2017г.
48. Бейіндік мектептерде туындыны оқыту жолдары. XXX международный научно- практический интернет конференции Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации, г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 28 ноября 2017г.
49. Мектеп курсында интегралды оқытуда геометриялық есептерді шығарудың тиімділігі .Төлегенов оқулары-2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру-озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 13 сәуір 2018 ж.
50. Бейіндік мектептерде туындыны оқыту. Төлегенов оқулары-2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру-озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 13 сәуір 2018 ж.
51. Математиканы оқытуда қолданбалы есептердің орны. Төлегенов оқулары-2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру-озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 13 сәуір 2018 ж.
52. Иррационал теңдеулерді шешу жолдары. Төлегенов оқулары-2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру-озық білім мен құзыреттілік» халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 13 сәуір 2018 ж.
53. Математикада векторлық әдістің қолданылуы. Алтынсарин оқулары-2019» «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 31 қаңтар 2019 ж.
54. Тригонометриялық функцияларды интегралдау жолдары. Международный научно- практический интернет конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации", г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 31 января 2019г.
55. Жоғары ретті туынды мен дифференциалды есептеу жолдары. Международный научно- практический интернет конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации", г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 31 января 2019г.
56. Рационал функцияларды интегралдаудағы кейбір әдіс-тәсілдер. Международный научно- практический интернет конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации", г.Перяслав-Хмельницкий, Украйна, 31 января 2019г.
57. Үшінші және төртінші дәрежелі алгебралық теңдеулер. «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетанудың мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық қаласы, 12 сәуір 2019 ж.
58. Математикадан қиындығы жоғары есептерді шығарудың тиімділігі. Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» XXI халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция, Переяслав-Хмельницкий қаласы, Украйна, Выпуск 21, 18 ақпан 2019 ж.
59. Жай дифференциалдық теңдеулерді шешудің тәсілдері. Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» XXI халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция, Переяслав-Хмельницкий қаласы, Украйна, Выпуск 21, 18 ақпан 2019 ж.
60. Математика сабағында сандық білім беру ресурстарын қолдану. «2019-Жастар жылы» аясында шетелдік ғалымдардың қатысуымен өтетін «Сандық білім: ереекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары, Арқалық қаласы, 18 қараша 2019 ж.
61. Жай дифференциалдық теңдеулерді интегралдау жолдары. «Ы.Алтынсарин оқулары -2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңаруы жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қаласы, 7 ақпан 2020 ж..
62. Математикалық сауаттылықтағы комбинаторика есептерін шешу. «Төлегенов оқулары -2020» «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қаласы, 10 сәуір 2020 ж.
63. Математика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. «Төлегенов оқулары -2020» «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Арқалық қаласы, 10 сәуір 2020 ж.
Количество и (наименование )учебных пособий, дата выпуска-11
1. Жоғары математика. АрқМПИ, РББ 28.06.12ж.
2. Дифференциалдық теңдеулер. АрқМПИ, РББ 28.06.12 ж.
3. Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеуі. АркГПИ, РИО 28.06.12.
4. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер. Әдістемелік нұсқау.ISBN 978-601-7425-36-4, АрқМПИ РББ, Арқалық қ.,1.08.2013
5. Анықталмаған интегралды есептеу тәсілдері. Оқу-әдістемелік нұсқау. ISBN 978-601-7892-50-0. АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2017 ж.
6. Қатарлар теориясы. Оқу-әдістемелік нұсқау. ISBN 978-601-7892-49-4 АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2017 ж.
7. Комплекс сандар теориясы. Оқу-әдістемелік құрал. ISBN 978-601-7892-58-6 АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2017 ж.
8. Математикалық талдау негіздері. Оқу құралы. АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2018 ж. ISBN 978-601-80709-7-6
9. Математикалық талдау пәнінен дәрістер жинағы. Оқу-әдістемелік нұсқау. АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2018 ж. .ISBN 978-601-7947-02-6
10. Кері тригонометриялық функциялар. Оқу-әдістемелік нұсқау. АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2019 ж.
11. Рационал және иррационал функцияларды интегралдау. АрқМПИ РББ, Арқалық қ., 2019 ж.