Темирханова Кымбат Шашубаевна

kimbatФамилия, имя, отчество- Темирханова Кымбат Шашубаевна
Занимаемая должность- преподаватель
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 87023253745
Преподаваемые дисциплины – Дошкольная педагогика
История дошкольной педагогики
ТМ восп.работы
Организация и управл. в ДОУ
Общий стаж работы-20 лет
Стаж работы по специальности-14 лет
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) –ст.преподаватель
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)
Количество и (наименование) научных трудов:
1.Этнографические материалы Ы. Алтынсарин источник этнического познания казахов». Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Мұғалім мамандарын дайындау: мәселелері, болашағы және шешу жолдары» г.Аркалык, 16-17 октября 2006 г.
2. Бастауыш сынып оқушыларын тарихи аңыз әңгімелер арқылы есте сақтау қабілеттерін арттыру. Областная научно-практическая конференция на тему: «Білім мен ғылымның 35 белестері» 2007 г.
3. Ойын арқылы бастауыш сынып оқушыларын нарықтық өмірге бейімдеу. Областная научно-практическая конференция на тему: «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы және даму болашағы» г.Аркалык 2007 г. 12 июля
4. Нарыққа тәрбиелеудің бір жолы – Ыбырай шығармалары. Журнал «Бастауыш мектеп» №5. 2008 г.
5. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі. Журнал «Бастауыш мектеп» №10. 2009 г.
6. Халық ауыз әдебиеті ұлттық рухтағы жеке тұлға бейнесін қалыптастыру негізгі Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему:«Рухани мұра негізінде оқу үрдісін жетілдіру мен тәрбие беру», г.Аркалык, 21 ноября 2009 г.
7. Ы. Алтынсарин көзқарасының уақыт талабымен үндесуі Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы», г.Аркалык, 2009 г.
8.“Оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда математика пәнінің мүмкіндіктері» Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны” г.Аркалык, 14 декабря, 2010 г.
9. Дидактикалық ойындар арқылы бастауыш сынып оқушыларының өзіндік танымын дамыту Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Математиканың білім, педагогика, техникадағы алатын орны”. 14-15 декабря, 2010 г.
10.Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде халықтық педагогика элементтерін пайдалану. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері мен болашағы», г.Аркалык, 2011г. 14-15 апреля.
11. “Мектеп жасына дейінгі баланың мәдени мінез-құлқын қалыптастыруда тәрбиешінің атқаратын ролі». КазНПУ, “Қазіргі бастапқа математикалық білімнің өзекті мәселелері”. Материалы круглого стола между ВУЗ-ами. 6 декабря 2013 г
12.Мектеп жасына дейінгі баланың бойында мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу мүмкіндіктері. Сборник материалов 67-ой республиканской научно-практической конференции студентов и молодых учёных университета на тему: «Жас ғалымдар - білім және ғылым интеграциясы жолында» КазГосЖен ПУ 2014 г.
13.“Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениетін халықтық дәстүр негізінде қалыптастыру мүмкіндіктері». КазНПУ, журнал “Педагогика және психология”. 2014 г. №2
14. “Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық мәдениеті: мәні, белгілері, мазмұны». Журнал Қазақстан мектебі. 2014 г. №1
15.Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік бағдарланған мінез-құлқын қалыптастыру. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему «Сапарғалиев оқулары: Қазақстанда конституционализмнің қалыптасуы мен даму мәселелері». Алматы, КазнПУ, 24 апреля, 2015 г
16. «Мектеп жасына дейінгі баланың тұлға ретінде қалыптасуына заттық дамытушы ортаның әсері». Сборник материалов IX международной научно-практической конференции на тему: «Торайғыров оқулары». ПГУ им.С.Торайгырова 17 ноября 2017 г
17. «Внедрение полиязычного образования в учебный процесс вузов». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Zbornik vedeckych prac a vedeckych studii»,«JAZYKOVEDNÉ,LITERÁRNOVEDNÉ A DIDAKTICKÉ KOLOKVIUM XLIV». ISBN: 978-80-8177-036-4 Братислава декабрь 2017 г
18. «Мектепке бейімделу үдерісіндегі бала бақша мен мектептің өзара сабақтастығы». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Тулегенов оқулары -2018» «Рухани жаңғыру» аясында білім беруде «Цифрлы білім беру – озық білім беру мен құзыреттілік» 2018г. 12 апреля.
19. Балалардың жағымсыз мінез-құлқының қалыптасуына мультфильмдердің әсері. Внутривузовская ежегодняя научно-исследовательская конференция студентов «Өркен-2017 АргПИ «Система дуального обучения:опыт и будущее». 24 ноября 2017 г.
20. Мектеп жасына дейінгі балалардың рухани адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру. Внутривузовская ежегодняя научно-исследовательская конференция студентов «Өркен-2017 АргПИ «Система дуального обучения:опыт и будущее». 24 ноября 2017 г.
21. Мектеп жасына дейінгі балалардың балабақшаға бейімделу әдістемесі. Внутривузовская ежегодная научно-исследовательская конференция студентов «Өркен-2017 АргПИ «Система дуального обучения:опыт и будущее». 24 ноября 2017 г.
22. Балабақшада заттық-дамытушы орта қалыптастыру әдістемесі (учебное пособие) АркГПИ им.Алтынсарин РББ г.Аркалык, 2016 ж. ISBN 978-601-7892-32-6
23. Қазіргі білім беруді басқарудың ерекшеліктері және негізгі қағидалары. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019 г.
24. Балабақшаның білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» г. Аркалык 2018г.
25. Қазіргі білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар. Сборник материалов IX международной научно-практической конференции на тему: «Жастар, ғылым және инновация», Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова ,- 2019г.
26. Мектепке дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Жастар, ғылым және инновация», Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 2019г.
27. Дүниетану пәні арқылы оқушы тұлғасын тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетанудың мәселелері мен болашағы». г.Аркалык, 2019г
28. Мектеп жасына дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Мұғалім бейнесі ұлт мәртебесі». Г.Шымкент, 2019г
29. Жапон елінің бала тәрбиелеудегі тәжірибесінен. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Алтынсарин оқулары – 2019» «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бәсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау»,- 2019г.
30. Балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу мәселелері Сборник материалов VII Международной науно-практической конференции «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» Лондон, Великобритания 8-10 января 2020 г.
31. Мектеп жасына дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеу мәселелері Т.Рысқұловтың 125 жылдығына арналған «Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.Қазақстан. Тараз. 2019 жыл.22 желтоқсан
32. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамытуда театрландырылған іс-әрекеттің ролі Т.Рысқұловтың 125 жылдығына арналған «Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.Қазақстан. Тараз. 2019 жыл.22 желтоқсан
33. Мектеп жасына дейінгі балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің маңызы Т.Рысқұловтың 125 жылдығына арналған «Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.Қазақстан. Тараз. 2019 жыл.22 желтоқсан
34. Мектеп жасына дейінгі балаларды рухани мәдениетке тәрбиелеу жолдары «Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату»тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 07.02. 2020 ж. Арқалық қаласы
35. Ерте жастағы балалардың әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру«Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату»тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 07.02. 2020 ж. Арқалық қаласы
36. Отбасында баланы мектепке дайындау мәселелері «Төлегенов оқулары - 2020» «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Арқалық қ., 10 сәуір 2020 ж.
37. Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңартудағы қарама-қайшылықтар«Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция Ақтөбе, 2020 ж.
38. Мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру Сандық білім: ерекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары 15 қараша 2019 жыл Арқалық қаласы