Толегенов Талант

TalantФамилия, имя, отчество - Толегенов Талант
Занимаемая должность- Старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 87025423278
Преподаваемые дисциплины
- Легкая атлетика
- Спортивный туризм и плавание с методикой преподавания
- Теоретические и методические основы баскетбола в школе
- Теория и методика преподавания базовых видов спорта (по школьной программе);)
- Баскетбол методом обучения
- Профессиональная направленность учителя физической культуры
Наименование направления специальности: Физическая культура и спорт
Данные о повышении квалификации:
-С 21по 29 октября 2016 года приняла участие в семинаре и прослушала серию лекций «Philsophy of Education in context of Globalization and European integration processes» профессора Университета Св.Кирила и Мефодия (г.Трнава, Словакия) в программе повышения квалификации педагогического штата.
- біліктілігін арттыру курстары ", "Ұлттық ғылыми-практикалық дене тәрбиесі орталығы" 530108 мамандығы бойынша "Дене шынықтыру және спорт" (қараша 2016ж.)
Общий стаж работы -18 лет
Стаж работы по специальности - 8 лет
Количество и (наименование) научных трудов-
-Қазақ күресінде спорттық ойын әдісін қолдану ерекшеліктері. «Ғылым, білім және өндіріс интегрциясы – Ұлт жоспарын іске асырудың негізі» (№ 9 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми (Караганда 22-23.06.2017)
-Жаңғырудың қамыжасампаздықтың салты. «Арқалық хабары» (№ 411686 Арқалық қ.,27.10.2017ж)
-Саяхат түрлері және олардың сипаттамасы. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың Қазіргі мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (Астана қ., 13.12.2017ж)
-Болашақ патриот жастарды тəрбиелеудегі спортың маңызы жəне өзекті мəселелері. «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер» студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Дене тəрбиесі сабақтарында білім мазмұнын жаңарту «Жастар жəне қазіргі заманауи əлемдегі мəселелер» студенттер, магистранттар, докторанттар жəне жас ғалымдардың (халықаралық қатысуымен) Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (30.04.2018 ж., Карағанды)
-Мектепте және мектептен тыс дене тәрбиесін пайымдастыру формалары. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык)
-Қазақ халқының қозғалмалы ойындарының дене тәрбиесіндегі орны. «Цифрлы қазақстан» бағдарламасындағы инновациялық экожҥйелердің дамуы: мәселелері мен болашағы» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (4.04.2018ж. қ.Аркалык)
-Дене шынықтыру мен спорттық үйірмелердің мақсат – міндеттері. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (17.10. 2018 ж Аркалык)
-Күрeстің ұлттық түрі «қaзaқ күрeстің» дaму тaрихы. «Білім беру мазмҧнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бҽсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2019» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (31 қантар 2019 ж Аркалык)
- История развития национального вида борьбы «казахской борьбы". Материалы Республиканской научно-практической конференции» Алтынсаринские чтения-2019 «на тему» подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования " (31 января 2019 г. Аркалык)
- Методические основы проведения занятий физической культуры с учащимися начальных классов. » Алтынсаринские чтения-2019 «на тему "подготовка конкурентоспособных педагогических кадров в условиях модернизации и обновления содержания образования"» Материалы республиканской научно-практической конференции (31 января 2019 г. Аркалык)
- Физическая культура в жизни студента вуза. Перспективные разработки науки и техники (7-15 ноября 2019г Польша г. Презмил)
- Повышение интереса учащихся к предмету на уроках физической культуры с использованием новых инновационных технологий. Традиционная студенческая научно-практическая конференция» Формирование педагогических ценностных отношений «(27.11.2019 г. г. Аркалык)
- Профессиональная деятельность современного педагога: диференсация-дифференциация. Традиционная студенческая научно-практическая конференция» Формирование педагогических ценностных отношений «(27.11.2019 г. г. Аркалык)
- Эффективные пути развития детей с раннего возраста. » Повышение качества образования в условиях социальной и духовной модернизации общества «материалы международной научно - практической конференции» Алтынсаринские чтения-2020 " (7.02. 2020 г. К. Аркалык).)
- Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Международна научна практична Конференция «найдите научни Постижения-2020» (15 - 22 март 2020 г. София Бял ГРАД-БГ ОДД)
- Занятия физической культуры с детьми дошкольного возраста. MATERIÁLY XVI MEZINÁRODNÍ VĔDECKO – PRAKTICKÁ KONFERENCE DNY VĚDY (27 března - 05 dubna 2020 r. Praha)
Количество и (наименование ) учебных пособий, дата выпуска
-Жеңіл атлетика жарыстарының ұйымдастырылуы мен өткізілу ережелері.Учебно-методические рекомендации ISBN 978-601-7892-94-4