Умбетов Абилхан Умбетович

Umbetov 55Фамилия, имя, отчество - Умбетов Абилхан Умбетович
Занимаемая должность - Декан
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел: 87014414997
Преподаваемые дисциплины – Физика, Электрмагнетизм, Оптика, Атомная физика
Ученый степень – к.ф.-м.н., профессор АркГПИ
Ученое звание – доцент
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В011000-Физика
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке – Сертификат вручается за активное участие в работе Международнойнаучно практической интернет конференции «Современные актуальные проблемы естественных наук» которая состоялась с 18 по 27 декабря 2014 года., International Center for Education & Technology (USA) This Certificate confirms the participation in the Conference «Science and Education in XXI century» (December, I, 2014), Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова. Факультет повышения квалификации. №132011 Сертификат 16-28.05.2011г.
Общий стаж работы – 41 год
Стаж работы по специальности – 41 год
Количество и (наименование) научных трудов – международный– 43, ВАК – 19, республиканский – 40, региональный – 8. Импакт-фактор -6, зарубеж – 45, монография -3
1. Физика сабағында студенттердің зерттеу құзіреттілігін қалыптастыру. «Инновация. Ғылым. Педагог» Аймақтық ғылыми-педагогикалық форум материалдары 23 қазан 2015ж.
2. Бір ості кристалдан құрастырылған линзадағы лазер сәулесінің интерференциясы. Журнал «Вестник казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева», №2-3, 2015.
3. Интерференция расходящегося лазерного излучения в одноосном двухкомпонентной линзе. Журнал «Вестник казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева» №5 -6 декабря 2015ж.
4. Характеристики лазерных лучей на выходе двухкомпенентной кристалооптической линзы». Журнал «Вестник казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева» №5 -6 декабря 2015ж.
5. «Бифокалды линзадан лазер сәулелерінің тарауын есептеу әдісі». Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми- көпшілік журнал №5 (32) қазан 2015ж.
6. «Исланд штатынан жасалынған биполяризатор». Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Хабаршысы №3(54) қыркүйек 2015ж.
7. Бифокалды линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. КБТУ. Қазақ Британ техникалық университетінің хабаршысы №3, қыркүйек 2015ж.
8. Физика сабағына зертханалық жұмыстарды өткізудің комуникациялық технологиясы. «Кәсіби-педагогикалық білім берудегі инновацияларды жобалаудың ғылыми негіздері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция материялдары, Арқалық.2016 жыл 14сәуір.
9. Үлкен адронды коллайдер мүмкіндіктері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық,2016 жыл 25ақпан.
10. Бифокальды линзадағы шашырайтын лазер сәулелерінің интерференциясы. Университет еңбектері №1 (62) 2016. Республикалық журнал.
11. Бір ості кристалды жүйедегі лазер сәулесінің интерференциясы. Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы БІЛІМ ғылыми – педагогикалық журнал, №1, 2016.
12. Шағын мектептегі физика сабағының бір үлгісі. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» Арқалық,2014.
13. Линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2015ж 10 сәуір.
14. Жаңа Қазақстандық патриотизм – ұлт дамуының негізі. «Төлегенов оқулары»«Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2015ж 10 сәуір.
15. «Лазерлі интерферометрді физика сабағында қолдану». Проблемы совершенствования обучения математике, физике и информатике в школе и ВУЗЕ. Алматы, 24-25 октября 2014 г.
16. Particulaities dvuhkomponentnyh kristalloopticheskih systems. Science – SD International journal of applied and fundamental research. Germany, An der Trift 30, 63263 Neu – Isenburg, 29.12. 2014 y.
17. The Bases theory of distribution electromagnetic waves through two components crystal – optical lenses. Science and Education in XXI century. Bozeman, Montana, USA. Desember 1, 2014 y.
18. Бір ості кристалдардан жасалынған оптикалық жүйелердің түрлері. Ғылыми журнал, физика – математикалық серия. ПМУ хабаршысы №3,Павлодар, 4 наурыз 2014ж.
19. Бифокальды линзадағы поляризациялық сәулелердің анализаторсыз интерференциясы. «Білім», ғылыми педагогикалық журнал. №4 (71), Астана, 2014ж.
20. Бифокальды линзалардағы лазер сәулелерінің интерференциясы. М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялық академиясының Хабаршысы, №5 (90) Алматы, 2014.
21. Бифокальды линзадағы сәулелердің екіленуінің бұрыштық сипаттамалары. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы, №4 (68). Семей, 2014.
22. Лазерлі интерференциялық резольвометрдің көмегімен диссекторлардың ажыратқыштық қабілетін зерттеу. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни верситетінің Хабаршы ғылыми журналы, №4 (101). Астана, 2014.
23. Электромагнитті толқындардың екі құрамды кристалды оптикалық линзалардан өту теориясы. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары, №1 (299). Алматы, 2015.қаңтар.
24. Бифокальды линзаның фокустау қасиеттері. ҚР Ұлттық инженерлік академиясының Хабаршысы, №1 (55). Астана, 2015.
25. Бифокальды линзадағы сфералық лазер сәулелерінің интерференциясы. Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің Хабаршысы, №1 (67). Наурыз 2015 ж.
26. Бір ості кристалды жүйелердегі лазер сәулелерінің интерференциясы. Л.Н.Гумилев атынлағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы, №2 (105). Астана, 2015.
27. Акустооптикалық коррелятор. Қарағанды университетінің хабаршысы, физика сериясы, №1 (77) 2015жыл, ISSN 0142-0843.
28. Исланд штатынан жасалынған биполяризатордың қолданылу мүмкіндіктері. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Білім ғылыми-педагогикалық журнал.№3 (301) маусым2015.
29. «Екі құрамды кристалды линзадағы поляризациялық сәулелердің трансформациясы». Қазақстанның ғылымы мен өмірі № 4 (31) 17 май 2015ж.
30. Бифокалды линзалардағы сәулелердің екіленуінің бұрыштық сипаттамалары. Вестник Каз НТУ 2015 №1.
31. Разновидности кристалооптических систем из одноосных криталов. Наука и Мир Междунородный научный журнал Science and world international scientific journal июнь,№1(1),2013.
32. Физика пәнін тұрақты даму мүддесінде оқытудың белсенді әдістері. «Инновациялар және тұрақты даму» студенттердің аймақтық ғылыми тәжірибелік конференциясы Арқалық 11.10.2013ж.
33. Двухкомпонентные кристаллооптические призма и линза. 2nd International scientific conference “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: New York, USA 9-10th September 2013.147-149cтр.
34. «Физикалық құбылыстарды математикалық модельдеу». «Қазіргі заманғы математика :проблемалы және қолданыстары»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (академик А.Д.Таймоновтың ғылыми-педагогикалық қызметіне арналған Қызылорда,24-26 қазан 2013 ж 501-504 б.б.
35. Шағын мектептер мәселелері және оны шешудің кейбір жолдары. «Шағын жинақты мектептерді жаңғырту- ауылдық мектеп оқушыларының сапалы оқу үдерісін жетілдіру негізі» 11-12 желтоқсан 2013 ж Арқалық.
36. Физические принципы построения и разновидности кристалооптических систем из одноосных кристалов. Инновационный потенциал,состояние и тенденции развития в экономике, проектном менеджменте, образовании, политологии, юриспреденции, психологии, экологии, медецине, филологии, социологии, технике, физике, математике Междунородная научно-практическая конференция Санкт-Петербург 30-31 октября 2013г.
37. Основы теории распространения электромагнитных волн через двухкомпонентные кристталлоптические линзы. Наука и Мир Междунородный научный журнал. Science and world international scientific journal июнь,№3(7)2014, том 1.Россия, г.Волгоград.
38. Кристалды оптикалық элементтердің қасиеттері. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2014ж 11 сәуір.
39. Актуальные проблемы формирования гражданской компетенции. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Арқалық, 2014ж 11 сәуір.
40. Компетенция студентов высших учебных заведений. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің 15-жылдығына арналған «Алдамжар оқулары»-2013 Халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция 4-5 желтоқсан 2013ж.
41. Нуклондар әсерлесуінің потенциал энергиясы. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
42. Кванттық механиканың қысым ерекшеліктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
43. Жұлдыздардағы синтез реакция ерекшеліктері . Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
44. Физика сабағында зертханалық жұмыстар ерекшелігі. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
45. Адронды коллайдер болашағы. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
46. Ғарыш энергиясын қолдану мүмкіндіктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
47. Су энергиясын қолдану мүмкіндіктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
48. Особенности магнитного поля. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
49. Гравитацияық толқынның ерекшеліктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
50. Жел энергиясын қолдану мүмкіндіктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
51. Максвелл теңдеулерінің ерекшеліктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
52. Гравитациялық әсерлесудің мәні. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
53. Нейтронды жұлдыздар ерекшеліктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
54. Қара ойықтардың қасиеттері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
55. Лаплас тедеулерінің ерекшеліктері. Материалы ХVІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 30 апреля 2018 года
Количество и (наименование ) учебных пособий, дата выпуска – 6
1.Кристалды оптикалық жүйелер және лазерлі өлшегіш. Монография. Арқалық. АрқМПИ, қаңтар 2014ж.
2. Қарапайым бөлшектер физикасы. Оқу – әдістемелік құрал, АрқМПИ, 2014ж.
3. Ғылыми көзқарасты қалыптастыру. Оқу – әдістемелік құрал, АрқМПИ, 2014ж.
4. Разработка и исследование устройств формирования оптических импульсов. Монография. Арқалық. АрқМПИ, май 2015 ж. ISBN 978-601-7556-29-7.
5. Нобель сыйлығының иегерлері. Оқу – әдістемелік құрал, АрқМПИ, 2015ж. ISBN 978-601-7556-36-5.
6. Атомдық физика.Бор пастулаттары. Электронды оқулық. АрқМПИ, 2015ж.