Валиханов Шаридияр Асфандиярович

shardiarФамилия,имя,отчество - Валиханов Шаридияр Асфандиярович
Занимаемая должность- Декан заочного факультета
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ;
Сот.тел: 87015936511
Преподаваемые дисциплины-Введение в литератураведение
-Основы теория литературы
-Основы теория литературы
-Современный литературный процесс
-Казахский детский литература
-Наука Мустафина
Ученая степень - Кандидат филологических наук
Ученое звание -Доцент,профессор института
Обладатель звания «Лучший преподаватель высшего учебного заведения 2013 года»
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 5В011700,6В01701-Казахский язык и литература. Казахская литература
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)
1. 2008 ж. Алматы. Қазақ мемлекеттік педагогикалық қыздар институты «Кредитная система обучения в высших учебных заведениях»
2. 2009 ж. Алматы. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Жоғары оқу орындарында интерактивті әдісті оқыту»
3. 2010 ж. Арқалық.АрмПИ «Білім берудегі қазіргі күнделікті ақпараттық технологияны пайдалану»
4. 2012 ж. Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру»
5. 2012 ж. Алматы.Әл –Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғарғы оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институты «Жоғарғы мектеп менеджменті» курсы бойынша куәлік
6. 2014 ж.Астана. Білім сапасын қаматамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі «Мамандырылған аккредитация шеңберінде жоғарғы оқу орнының өзін-өзі бағалау есебін дайындауы »
7. 2014 ж. Астана. Ғылым туралы Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес аккредиттеу куәлігі
8. 2014 ж. Түркия.Стамбул университеті.Тәжірбие алмасу мақсатындағы сертификат
9. 2016 г.Астана.НААР. Независимое агентство аккредитации и рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества»
10. 2017 ж.Алматы. «Өрлеу» АҚ, Білім беру жүйесіндегі басшы және ғылыми – педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын республикалық институтында «ЖОО педагогика мамандығы бойынша оқытушыларының біліктілігін арттыру».
Общий стаж работы-31 год
Стаж работы по специальности- 28 лет
Количество и (наименование )учебных пособий, дата выпуска-
Монографии:
• Валиханов Ш.А., Сайын Мұратбеков шығармаларының поэтикасы. Монография. – Алматы, 2014. - 120 б.
• Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің жазушылық шеберлігі. Монография. – Арқалық 2013. – 290б.
Количество и (наименование) учебных пособий, дата выпуска - 2
• Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің әдеби-сын еңбектері. Оқу құралы. – Арқалық, 2012. – 78 б.
• Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің еңбек тақырыбындағы шығармалары. Оқу құралы. – Арқалық, 2012. – 66 б.
Количество и (наименование) научных трудов - 37
1. Валиханов Ш.А., Портрет және кейіпкер // Материалы за 10 международна научна практична конференция, Бъдещите изследвания. – 2014. 17 – 25 февруари, 2014. Том 30. Филологчни науки. София «Бял ГРАД - БГ» ООД. – стр. 70-72.
2. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафин кезеңдік әдебиет мәселелері туралы // Материали за Х международна научна практична конференция. Ключови въпроси в съвременната наука – 2014. 17 - 25 април, 2014г. Том 22. Филологчни науки. София «Бял ГРАД - БГ» ООД. – стр. 53-57.
3. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Еңбек бірлігі» әңгімесінің көркемдік сипаты// Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», 17-25 май, 2013 на филологични науки. София, 2013. – 54-57 стр.
4.Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Милионер» романы туралы // IX sběrne nádobě obsahuji materialy mezinarodni vedecko-praktika konference “Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety” (27 května -05 června 2013 roku) po sekcīch «Filogické vědy» Praha, 2013. – 87-91 cтр.
5.Валиханов Ш.А., Творческие секреты // IX sběrne nádobě obsahuji materialy mezinarodni vedecko-praktika konference «Aktuálnī vymoženosti vědy» (27 června – 05 červenců 2013 roku) po sekcīch «Filogicke vědy» Praha. 2013. – 54-58 cтр.
6. Валиханов Ш.А., Мақала. Психологизм в повести Саина Муратбекова «Дикая яблоня» журнал // Thoretical & Applied Science 9 (17) 2014. – 166-169 стр. Международный научный журнал зарегистрированный во Франции и выходящий в формате международных научно – практических конференции. Impakt Factor /&/=0.307. Impakt Factor /SRA/=1.344. Impakt Factor SIS/USA/=0.433. Martigues, France
7. Валиханов Ш.А., Ежемесячный мултидисциплинарный научный журнал «European Researcher» Импакт-фактор РИНЦ 2011-2,000. Импакт-фактор Index Copernicus 2011-5.09. Some problems of the Kazakh drama study // Некоторые проблемы исследования казахской драматургии. «European Researcher», 2013, vol (50), №5-3. 1472-1476 cтр.
8. Валиханов Ш.А., Ежемесячный мультидисциплинарный научный журнал «European Researcher» Импакт-фактор РИНЦ 2011-2,000. Импакт-фактор Index Copernicus – 2011-5.09. Rereading “Eyewitness”// Снова читая «Очевидца». «European Researcher», 2013, vol (57). №8-2. 2139-2143 стр.
9. Валиханов Ш.А., Ежемесячный мультидисциплинарный научный журнал «European Researcher» Импакт-фактор РИНЦ 2011-2,000. Импакт-фактор Index Copernicus – 2011-5.09.Nature and Character // Природа и герой. «European Researcher», 2013, vol (60). №10-1. 2473-2473 стр.
10.Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің «Шығанақ» романындағы кейіпкер шындығы // Наука и новые технологии, №4, Бишкек -2013г. – 311-3013 бб.
11. Валиханов Ш.А., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Еге университеті Түркі әлемін зерттеу институты 2014 жылы 30 қазанда Астана қаласында бірлесіп өткізген «Түркі дүниесі және бүгінгі мәдениет» атты халықаралық симпозиумға «Көркем шығармадағы ғұмырбаяндық желі және көркемдеу тәсілдері» тақырыбында баяндама ұсынылып, симпозиум материалдары жинағында жарық көрді. Жинақта: “TURKIC WORLD: THE SPIRITUAL HERITAGE AND COHTEMPORARY CULTURE” Astana – 2014. 204-208 беттерде. ISBN 978 – 9965-31-665-4
12. Валиханов Ш.А., «Көз көргеннің кейбір қырлары» // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы ғылыми журналы, №5 (102) 2014. – 37 – 42 – беттер.
13. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің шығармашылығына бүгінгі көзқарас // Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, №3 (45), 2013ж. – 66-69 бб.
14. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Ой әуендері» сын зерттеу еңбегі. // Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫ ғылыми журналы. – Астана, 2013. №3. -80-83 бб.
15. Валиханов Ш.А., Кейіпкер сөзі // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. – 2013. №7
16. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ» жайлы бірер сөз // Ақиқат журналы. – 2012. - №11. -136-138 бб.
17. Валиханов Ш.А., Баянды ғұмыр // Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемелкеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. – 2012. -№3-4. -181-186 бб.
18. Валиханов Ш.А., Ғ.Мұстафиннің «Күлмеген адам» әңгімесіндегі психологизм // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы. Филология сериясы. – 2012. -№3-4. -186-189 бб.
19. Валиханов Ш.А., «Мектептерде Ғ.Мұстафиннің «Дауылдан кейін» романындағы Аман бейнесін оқыту» Кәсіби кадрларды даярлау стратегиясы: мәселелер мен перспективалар. Астана қаласы Гуманитарлық коледжінің 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция (16.10.2014ж.) - Астана, 2014 – 407б. 117-119 беттер
20. Валиханов Ш.А., Көркем сөздің мәйегі // «Шоқан оқулары - 18» Халықаралық ғылыми – практикалық конференция (25-26 сәуір) материалдары. Көкшетау, 2014ж. – 68-70 беттер.
21. Валиханов Ш.А., Сайын Мұратбек шығармаларындағы монологтың коркемдік қызметі // «Шоқан тағылымы-17» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 том. (24-26 сәуір). – Көкшетау, 2013. – 45-52 бб.
22. Валиханов Ш.А., Дарын иесі // «Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдану». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 1 том. (14 ақпан, 2013 ж.) – Арқалық, 2013. – 85-89 бб.
23. Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің «Ой әуендері» кітабы туралы кезеңдік сын // «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі: тәжірибеден - болашаққа» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференцияның (11-сәуір 2014 жыл) материалдары. Арқалық, 2014ж. – 370-372 беттер.
24. Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафин шығармашылығын зерттеу арналары // «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Арқалық, 2012. – 165-168 бб.
25. Валиханов Ш.А., Ғабиден Мұстафиннің қазақ драматургиясы туралы // «Ы.Алтынсарин оқулары - 2012». Респбуликалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Арқалық, 2012. ІІ том. – 154-157 бб. Валиханов Ш.А., Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесіндегі символдардық сипаттар // Торғай газеті №36 (878) 12 қыркүйек, 2014 жыл.
26. Валиханов Ш.А., «Басында Үшқараның қос барабан...» // Қостанай таңы газеті №153 (18209) 31 желтоқсан, 2014 жыл.
27.Structural and Functional Model for Forming Management Skills Lunior Schoolchildren. Импакт-фактор журналы. INTEPNATIONAL JOURNAL Et SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11,NO. 18, 11943- 11955
28.Ғабиден Мұстафин және қазақ руханияты. «Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад» материалы международной научно-практической конференции, г.Казань,17-18 ноября,2016г.
29.Сыр сұхбат (Ғ.Мұстафин шығармашылығы жайлы). «Қазақстан Республикасы әлемдік кеңістіктегі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи тенденциялары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 14 қазан, 2016
30.Рамазан Тоқтаров Ғабиден Мұстафин «Дауылдан кейін» романы туралы (191-196 бб). Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы № 3, 2016
31.Ахтанов Ғабиден Мұстафин шығармашылығы хақында. Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары – 2016: Ы.Алтынсарин – Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 20 қазан,2016
32.Баламер Сахариев Ғабиден Мұстафиннің «Дауылдан кейін» романы туралы. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Арқалық қаласы, 23 ақпан
33.Елжандылық майданы. «Қазақ әдебиеті»- №6 -17-23 ақпан
34.Tne contribution of world literature’s rhymes to foreign language acquisition. Импакт-фактор журналы: Man In India, Seriais Publications 97 (21) 367-379
35. Уақыт мінбері. «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелер мен келешегі» ХҒПК материалдар жинағы, Арқалық, 17.10.2018
36. Self-management of students in the conditions of vocational traininig.Knissarina M. Valikhanov S, Agranovich Y et al. See more Talent Development and Excellence(2020).
37.The contribution of world literature s rhymes to Foreign Language acquisition. Colovchun A, Rakhmanov N, Abdikalyk K et al. See more Man in India(2017)