Жандильдина Роза Есентаевна

rozaФамилия,имя,отчество - Жандильдина Роза Есентаевна
Занимаемая должность- старший преподаватель
E-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Сот.тел:87757676428
Преподаваемые дисциплины – Детская психология, ТМ физ.воспитания дошкольников
ФЭМП детей дошкольного возраста, Особенности инклюзивного образования в ДОУ, Занимательная математика
Ученая степень(при наличии) –магистр педагогических наук
Ученое звание (при наличии) – доцент АркГПИ
Наименование направления подготовки и (или) специальности – 5В01000-
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)
Общий стаж работы-34 года
Стаж работы по специальности-24 года
Количество и (наименование) научных трудов:
1. Этнопедагогиканың мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытудағы ролі. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденциялары және мәселелері 2 том Алматы КазГосЖен ПУ 2008
2. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда қазақ ойшылдардаң ықпалы. Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы,даму тенденциялары және мәселелері 2 том Алматы КазГосЖен ПУ 2008
3. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін этнопедагогика материалдарының маңызы Мектепке дейінгі және бастауыш білім қазіргі жағдайы, даму тенденциялары және мәселелері 2 том Алматы КазГосЖен ПУ 2008
4. Мектепалды балалардың шығармашылық қабілетін дамыту. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: Білім беру жүйесін трансформациялау тұрғысындағы әлемдік білім саясаты Алматы КазГосЖен ПУ 2008
5. Этнопедагогика материалдарының педагогикалық мүмкіндіктері. Қазіргі кезендегі жоғары педагогиқалық білім беру қамтамасыз ету мәселелері. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции. Алматы КазГосЖен ПУ 2008
6. Мектепке дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытуда ұлттық ойындардың маңызы. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазіргі кезендегі жоғары педагогикалық білім беру қамтамасыз ету». Алматы КазГосЖен ПУ 2008
7. «Балалардың шығармашылық қабілетін арттырудың жолдары». Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: Қазіргі кезендегі жоғары педагогикалық білім беруді қамтамасыз ету мәселелері. Алматы КазГосЖен ПУ 2008
8. Мектепалды балалардың шығармашылық әрекетін қалыптастырудың теориялық негіздері. Сборник материалов международной научной конференции на тему: «Алтынсарин оқулары» Костанай. 2009г
9. Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту тәсілі
Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Алтынсарин оқулары» Костанай.2009г
10. Баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдары, құралдары Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: “Жаңа формациядағы педагогтар дайындаудағы математикалық білімнің ролі мен орны” 2010 г
11. Ойын-мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту тәсілі Журнал «Қызықты психология» №1 2010г
12. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттеріндамытуда дидактикалық ойын түрлерін қолданудың мүмкіндіктері. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік:жетістіктері, көкейтестілігі» 2010 г. 28-29 апреля
13. Мектептегі дене тәрбие жаттығуларының әдіс-тәсілдерінің маңызы мен сипаты Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Қазақстандағы білім мен ғылым тарихының ұлттық болмысы» г.Аркалык, 2009 г.
14. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Толегеновские чтения». Апрель, 2011 г
15. Ойын – қоршаған ортамен таныстыру құралы Сборник материалов международной научно-теоретической конференции на тему: Жаңа пән "Экология және тұрақты даму": мәселелері мен болашағы". г.Аркалык, март 2011 г.
16. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың негізгі түрлері,тәсілдері, әдістері Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының теориялық мәселелері» 17 февраля 2012 г Алматы .
17. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытудың психологиялық педагогикалық философиялық негізі г.Аркалык, 2013 г
18. Мектепалды балалардың шығармашылығын дамытуда пайдаланылатын этнопедагогиканың құралдарына сипаттама. г.Караганда 2013 г.
19. Мектеп жасына дейінгі балалардың көркемдік шығармашылық қызметіндегі ойын. Журнал «Қазақстан мектебі» 2013 г
20. Мектепке дейінгі ұйымдағы инновациялық үдеріс-модернизациялаудың негізі Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «ҚР-ның 2011-2020 жылдарға араналған білім беруді дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бағытында мектепке дейінгі білім беру аймағын модернизациялау», 16 мая 2014г.
21. Инновациялық технологиялар арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыру. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Мәңгілік ел ұлттық идеясы- қазақ мектебін дамыту стратегиясы» г.Алматы май, 2014 г
22. Мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау технологиясын пайдаланудың тиімділігі Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Ғылымдағы, техникадағы және жоғары білім берудегі инновациялар» г. Актюбинск, 16 апреля 2014г.
23. Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік стандартқа бағытталған бағдарламалардың тәжірибеге енгізудің әдістемелік сипаты. Сборник материалов республиканского учебно-методического совета высшего образования на тему: «Ұлттық біліктілік жүйесі мен кәсіби стандарттар негізінде білім мазмұнын жобалау». КазГосЖен ПУ. апрель,2014г.
24. Мектепке дейінгі балалардың ойын технологиясы арқылы танымдық белсенділігін арттыру Республиканский научно-методический педагогический журнал «Бастауыш сынып және балабақша тәрбиесі» Май,2014 г.
25.Мектепалды балаларының танымдық белсенділігін дамыту әдістемесі
26. Мектепалды даярлық балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда этнопедагогиканың мүмкіндіктері. Материалы ХXІІ международной научной онлайн-конференции на тему: «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды,30 апреля 2019.
27. Педагогические возможности лего методов в дошкольных организациях. «Луганский Национальный университет имени Т. Шевченко» Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского» Современный учитель дисциплин естественнонаучного цикла Сборник материалов Международной научно-практической конференции (15–16 февраля 2019 г.) Ишим.
28. Мектепалды балаларының танымдық ҽрекетін белсендіру шарттары. Сборник научных трудов ученых Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета и АркГПИ им. И .Алтынсарина– 2018
29. Мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық білім берудің бағыттары. Сборник материалов международной научно-практической конференции на тему: «Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен келешегі» г.Аркалык 2018г.
30. Критерии робототехники в современном ДОУ. Гуманистическое наследие просветителей В культуре и образовании Материалы XIII Международной научно-практической конференции 13 декабря 2018 г.
31. Баланың отбасындағы қарым-қатынас ерекшеліктері. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции на тему: «Жастар және ғылым:Бүгіні және келешегі» - «Жаһандану дәуіріндегі цифрлік күн тәртібі» 8 апреля 2019 г
32. Интерактивті оқыту арқылы мектепалды балаларының танымдық белсенділігін дамытудың мүмкіндіктері. Сборник республиканского семинара на тему: «Мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру: тәжірибе мен әдістемесі» Тараз, 2018 г
33. Жас ұрпаққа рухани –адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудың педагогикалық шарттары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: Рухани жаңғыру- Ұлттық білім беру мен ұлттық сананың жаңару белесі». Центр повышения квалификации «Өрлеу» г.Алматы 2018г.
34. Мектепке дейінгі ұйымда триз технологиясы арқылы бала тілін дамыту жолдары. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции на тему: «Білім беру мазмұнының жаңаруы мен жаңғыртуы жағдайындағы бҽсекеге қабілетті педагогикалық кадрларды даярлау» «Алтынсарин оқулары-2019». 2019 г.
35. Гражданская и этническая идентичность в контексте межэтнической толерантности Духовный мир мусульманских народов Евразии. М. Акмулла – великий Башкирский просветитель XIX В. (XIV Акмуллинские Чтения) Материалы Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции УФА, - 2019ж., 24 октябрь, 1 том
36. Использование образовательных технологий при преподавании гимнастики Духовный мир мусульманских народов Евразии. М. Акмулла – великий Башкирский просветитель XIX В. (XIV Акмуллинские Чтения) Материалы Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции УФА, - 2019ж., 24 октябрь, 1 том
37. Технологии триз в образовательной деятельности доу Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета II Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы технологического образования в России и за рубежом» ("Problems and prospects of technological education in Russia and abroad").
38. Лего - конструирование и робототехникa в доу Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета II Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы технологического образования в России и за рубежом» ("Problems and prospects of technological education in Russia and abroad").
39. Мeктeпкe дeйінгі ұйымдaрдa инклюзивті бaлaмeн жүргізілeтін жұмыcтың мaзмұны С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2020 жылдың 13 наурыз айында іштей түрінде «Құндылық-бағдарлы білім беру идеясын жүзеге асыру: мәселелер, ізденістер, шешімдер» атты IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
40. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында инклюзивті білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану Вестник» КазНПУ им. Абая (№4(64), 2019 г.). ISSN 1728-5496
41. Мектепалды балаларын театрландырылған ойындарда шығармашылық қабілетін дамыту. «Ұлы даланың ұлы есімдері: Жалаңтөс Баһадұр және ұлттық руханият» тақырыбындағы халықаралық конференция материалдары 25-26 қазан , 2019 ж. Ақтөбе
42. Мектепке дейінгі ұйымда балалармен жүргізілетін лего әдісінің әдістемелік мүмкіндіктері Мектепке дейінгі ұйымда балалармен жүргізілетін лего әдісінің әдістемелік мүмкіндіктері
43. Педагогические возможности роботехники в доу Конвергенция знаний:традиции, сотрудничество,инновации сборник материалов международного молодежного симпозиума 19-20 сентября, Актобе 201
44. «Мектепке дейінгі білім мазмұнын жаңарту жағдайында оқу қызметін ұйымдастырудың тиімді әдістері» «ЖҰБАНОВ ТАҒЫЛЫМЫ» атты Х халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 25 қазан 2019 жыл
45. «Мектепке дейінгі білім беруде М.Монтессори педагогикасының маңызы» « ЖҰБАНОВ ТАҒЫЛЫМЫ» атты Х халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 25 қазан 2019 жыл
46. Жаңартылған білім мазмұнында мектепке дейінгі оқыту үрдісінің басымдықтары«Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
47. Инновациялық қызметте тәрбиешінің ролі «Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
48. Балабақшада оқыту іс-әрекетін бастауыш мектептің жаңартылған білім беру үдерісіне бейімдеу«Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
49. Бала шығармашылық қабілетін дамытуда робототехника мүмкіндіктері«Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
50. Робототехника ұйымдастырылған Оқу іс-әрекетіндегі құндылық сипаты. «Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
51. Балабақшада білім беру арқылы балалардың шығармашылығын қалыптастыру«Алтынсарин оқулары-2020» «Қоғамның әлеуметтік және рухани жаңғыру жағдайындағы білім берудің сапасын жоғарылату» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық қ., 07 ақпан 2020 ж
52. Мектепке дейінгі білім мазмҧнын жаңартуда білім сапасының ерекшеліктері«Төлегенов оқулары - 2020» «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының10 сәуір 2020
53. Жаңартылған білім беруде тәрбиешінің шығармашылық талаптары«Төлегенов оқулары - 2020» «Заманауи тәсілдер және білім мен ғылымның өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының10 сәуір 2020
54. Тәрбиешінің ата-анамен жүргізілетін жұмыстың әдістемелік мүмкіндіктеріАдамзаттың ұлы ойшылы Абу Наср әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылым және инновация - болашақтың негізі» тақырыбындағы «Жастар және ғылым: қазір және болашақ» V халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 2020 ж сәуір
55. Мектепке дейінгі ұйымды модернизациялауда жобалау әдісінің артықшылықтары Адамзаттың ұлы ойшылы Абу Наср әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылым және инновация - болашақтың негізі» тақырыбындағы «Жастар және ғылым: қазір және болашақ» V халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 2020 ж сәуір
56. М.Монтессори технологиясы баланың ақыл-ойын дамыту мүмкіндіктеріАдамзаттың ұлы ойшылы Абу Наср әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылым және инновация - болашақтың негізі» тақырыбындағы «Жастар және ғылым: қазір және болашақ» V халықаралықғылыми-практикалық конференциясы 2020 ж сәуір
57. Мектепке дейінгі білім беру кеңістігінде Робототехника мүмкіндіктеріАдамзаттың ұлы ойшылы Абу Наср әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылым және инновация - болашақтың негізі» тақырыбындағы «Жастар және ғылым: қазір және болашақ» V халықаралықғылыми-практикалық конференциясы 2020 ж сәуір
58. Монтессори жүйесіндегі ата-ана роліАдамзаттың ұлы ойшылы Абу Наср әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылым және инновация - болашақтың негізі» тақырыбындағы «Жастар және ғылым: қазір және болашақ» V халықаралықғылыми-практикалық конференциясы 2020 ж сәуір
59. Мектепке дейінгі мекемеде роботехникааың ерекшеліктері Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына арналған «Қазіргі жағдайда білім алушы жастарға ұлттық тәрбие берудіңөзекті мәселелері»атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2020 ж сәуір
60. Ойын терапиясының бала дамуындағы психологиялық,әдістемелік мүмкіндіктері «Білім,ғылым,инновация: рухани жаңғыру діңгегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, 2020 ж 28 май.
61. М.Монтессори жүйесі – мектепке дейінгі балаларды дамыту құралы. «Сандық білім: ерекшеліктері және даму үдерісі» атты республикалық форум материалдары 15 қараша 2019 жыл Арқалық қаласы
62. Балабақша жаңартылған білім берудің түйінді ұстанымдары Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2020 –
63. Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиенің жаңартылған мазмұны «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020 –
64. Мектепке дейінгі ұйымда роботехниканы оқыту әдістері. «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020 –
65. Білім беру саласындағы инновациялық бағыттар. «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020 –
66. Жаңартылған білім беру мазмұнындағы интербелсенді әдістер. «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020
67. Мектепке дейінгі білім мазмұнын жаңартудың педагогикалық басымдықтары«Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020
68. Жаңартылған білім мазмұнында М.Монтессори жүйесінің тиімділігі«Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020
69. Білім беру саласындағы инновациялық бағыттар. «Жаңартылған білім беру: ЖОО мен орта мектеп тәжірибесі»атты Республикалықғылыми-практикалық конференция материалдары.Ақтөбе, 2020
Учебно-методические пособия:
1. Мектеп жасына дейінгі балаларды дене тәрбие сабағында жаңа технология үрдісімен оқыту ерекшеліктері
2. Қызықты математика
3. Педагогикалық тәжірибеге арналған көмекші әдістемелік құрал
4. Дене тәрбие сабағындағы ұлттық ойындар
5. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық үрдісін диагностикалау әдістері
6. Мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамытуда дидактикалық ойындардың маңызы
7. Этнопедагогика материалдары арқылы мектепалды балаларының шығармашылық қабілетін дамыту
8. Сергіту жаттығулары мен ойындар (балабақша үшін)
9. Гимнастикалық жаттығулар топтамасы 2-3 жас
10. Жас ерекшелік физиологиясы мен мектепке дейінгі гигиенасы